П'ять стовпів ісламу

П'ять стовпів ісламу

Іслам має п'ять стовпів! Стовпи ісламу, це фундамент, на якому побудована наша релігія. Стовпи ісламу:

  1. свідоцтво, що немає божества гідного поклоніння крім Аллага і що Мухаммад посланник Аллага;
  2. вистоювання намазу, молитви;
  3. виплата закяту, обов'язкового пожертвування;
  4. піст в місяць рамадан;
  5. здійснення хаджу, паломництва, до заповідного дому Аллага.

Роз'яснення основ ісламу:

Перше: - свідоцтво, що немає божества гідного поклоніння, крім Аллага і що Мухаммад посланник Аллага.

Арабською звучить: "Ля іляга илля ллаг, мухаммадан расулюлла". Сенс цього свідоцтва полягає в твердому переконанні, підкріпленим словами, що Аллаг - єдиний і істинний об'єкт нашого поклоніння, у Нього немає співтоваришів, співучасників чи партнерів, і що Мухаммад - Його раб і посланець, місія якого полягає в доведенні до нас послання.

Друге: - дотримання намазу, молитви. Намаз - це особливий вид поклоніння Аллагу, який повинен виконуватися відповідно до того, як нас навчив посланець Аллага, мир йому і благословення Аллага. Молитва звершується в певний час і строго обумовленим способом. Іслам велить нам здійснювати п'ять обов'язкових молитов, частина з яких припадає на світлий час доби, а інша частина на темний. Намаз стає причиною того, що серце людини розкривається. Намаз заспокоює людину, посилює його розум, бадьорить тіло і відганяє лінь, а найголовніше: намаз створює постійний і регулярний зв'язок між рабом і його Господом - Всевишнім Аллахом.

Третє: - видача закята. Цей вид поклоніння Аллагу відбувається шляхом обов'язкового пожертвування частини свого майна на користь тих, хто його потребує. Мусульманин повинен виділяти лише встановлену шаріатом, дуже невелику частину свого майна, і роздавати його тим, кому воно належить.

Четверте: - піст в місяць рамадан. Це поклоніння Аллагу, здійснюється шляхом утримання від їжі, пиття і статевої близькості в денний час доби місяця рамадан. Піст повинен дотримуватися з початку світанку і до заходу сонця, і так, протягом усього рамадану. Піст очищає серце мусульманина, виховує його дух, підносить його, відучує від дріб'язковості в потребах, привчає його зазнавати труднощі і злигодні, залишати прихильності душі до мирських насолод заради вдоволення Аллага!

П'яте: - здійснення хаджу. Цей вид поклоніння полягає в паломництві до Дому Аллага, розташованому в священній Мецці, для здійснення обряду хаджу. Кожен мусульманин зобов'язаний хоча б один раз у житті здійснити хадж до Домуу Аллага, якщо у нього є така можливість.

Таким чином встановлюється безпосередній зв'язок з Богом, що виключає участь яких би то ні було посередників. Іслам не є новою релігією, по суті він являє собою те ж саме послання і керівництво, яке Аллаг посилав всім пророкам.