Що таке єдинобожжя?

Що таке єдинобожжя?

Монотеїзм або єдинобожжя, є основою віровчення в ісламі. Всі пророки від Адама до Мухаммада, мир їм усім, призивали людей до віри в єдиного Господа Бога. Таким чином перша заповідь дана Мойсею, мир йому звучит: "Я Господь, Бог твій, який вивів тебе з землі Міцраіма, з дому рабства. Та не буде в тебе божеств чужих перед обличчям Моїм" Сам же Ісус, мир йому, казав: "щоб пізнали Тебе, єдиного істинного Бога, і посланого Тобою Ісуса Христа".

Таким чином, єдинобожжя не є чимось новим, однак Іслам зумів зберегти його в первинному, неспотвореному вигляді. Що таке єдинобожжя? Це віра в те що Бог - Творець всього сущого, один і єдиний, самодостатній. Те що Він хотів - було, а чого не хотів - не було. Він той хто розподіляє наділ серед усіх живих істот. Він досконалий і не має недоліків. Немає нікого подібного до Нього і Він володіє досконалими якостями. Він один панує і управляє всім цим світом, єдиний хто відповідає на благання прохаючого і допомагає нужденним, а отже він єдиний хто гідний того щоб Йому молилися або просили про щось.

Проголошення єдинобожжя, є - основою ісламу, і звучить наступним чином - "немає нікого гідного поклоніння крім Аллага". Саме слово Аллаг, означає Бог і є однокореневі з єврейським Елохім в Біблії, і арамейською, мовою Ісуса, Елах. "Скажи:" Він - Аллах Єдиний, Аллах Самодостатній. Він не родив і не був народжений, і немає нікого, рівного Йому."

"Таким чином, єдинобожжя, з усіма його складовими частинами, відповідає на фундаментальні питання: хто такий Аллаг? Який Він? Що він зробив? А отже, чому ми повинні любити тільки Аллага, сподіваються тільки на Нього і боятися тільки Його одного.