Що таке єдинобожжя?

Що таке єдинобожжя?

Монотеїзм, або єдинобожжя, є основою віровчення в Ісламі. Всі пророки, від Адама до Мухаммада, мир їм усім, призивали людей до віри в єдиного Господа Бога. Таким чином, перша заповідь дана Мойсею, звучить:

“Я Господь, Бог твій, який вивів тебе з землі Міцраїма, з дома рабства. То не буде в тебе божеств чужих перед лицем Моїм”

(Дварим 5:6)

Сам Ісус, мир йому, казав:

“щоб пізнали Тебе, єдиного правдивого Бога, і посланого Тобою Ісуса Христа”.

(Ін 17:3)

Таким чином, єдинобожжя не є чимось новим, однак Іслам зумів зберегти його в первинному, неспотвореному вигляді.

Що таке єдинобожжя? Це віра в те що Бог - творець всього сущого, один та єдиний, самодостатній. Те що Він хотів - було, а чого не хотів - не було. Він той хто розподіляє наділ серед усіх живих істот. Він досконалий і не має недоліків. Немає нікого подібного до Нього і Він володіє досконалими якостями. Він один панує і управляє всім цим світом, єдиний хто відповідає на благання прохаючого і допомагає нужденним, а отже Він єдиний хто гідний того щоб Йому молилися або просили про щось.

Проголошення єдинобожжя є - основою ісламу, і звучить наступним чином - немає нікого гідного поклоніння крім Аллага.

Саме слово Аллаг "الله", означає Бог і є однокореневим з єврейським Елогім "אלוהים" в Біблії, та Елаг "ܐܠܗܐ" арамейською, мовою Ісуса. 

“Скажи: «Він — Аллаг — Єдиний, Аллаг — Той, до Кого прагнуть, не народив і не був народжений, і ніхто не був рівним Йому!»”

(Коран 112)

Таким чином, єдинобожжя, з усіма його складовими частинами відповідає на фундаментальні питання: хто такий Аллаг? Який Він? Що Він зробив? А отже, чому ми повинні любити тільки Аллага, сподіваються тільки на Нього і бояться тільки Його одного.