Моя молитва

Молитва - то є другий стовп ісламу. Її звершення - найперший обов'язок мусульманина після свідоцтва єдинобожжя і визнання пророчої місії пророка Мухаммада ﷺ. Молитва - це наш зв'язок з Аллагом, а також вираз подяки Йому за всі незліченні блага, якими Він нас обдарував.

 

Обов'язок здійснювати молитву встановлений ​​Всевишнім Аллагом в Священному Корані.

«Воістину, молитва є обов'язком для віруючих в певні проміжки часу»

(Сура «Ан-Ніса», аят 103)

 

В одному з достовірних хадісів передається, що Посланець Аллага ﷺ запитав своїх сподвижників:

"Як ви думаєте, якщо перед вашим будинком буде протікати річка, в якій ви станете купатися п'ятикратно кожен день, чи залишиться на вас хоч частинка бруду?" Сподвижники відповіли: "Ні, не залишиться". "Так само і п'ятиразова молитва: завдяки їй Аллаг стирає з вас гріхи".

(Аль-Бухарі 528 і Муслім 667)

 

П'ять щоденних обов'язкових молитов:

Фаджр - ранкова молитва в другому ракяті, починається після часу молитви 'Іша і триває до початку сходу сонця.

Зугр - або післяполуднева молитва складається з чотирьох ракаатів. Час молитви починається з моменту відхилення сонця від зеніту і закінчується, коли тінь від предмета стає рівною його висоті, плюс тінь цього предмета, коли сонце знаходилося в зеніті.

'Аср - передвечірня молитва, також складається з чотирьох ракаатів, починається після часу молитви Зугр і закінчується з повним заходом сонця.

Магриб - вечірня молитва, складається з трьох ракаатів, починається після повного заходу сонця і закінчується зі зникненням червоної смуги заходу.

'Иша - нічна молитва в чотири ракаати, починається після часу молитви Магріб і закінчується з появою справжнього світанку.

 

Звичайно, в нашому сучасному світі стало набагато простіше визначати настання часу тієї чи іншої молитви. Дуже зручно користуватися розкладами або додатками для смартфонів.

 

Приклад молитви

Перед тим як приступити до молитви віруючий повинен очистити свій намір, своє тіло й одяг. Для здвершення молитви, необхідно перебувати в стані ритуальної чистоти

 

За приклад взята ранкова молитва Фаджр, що складається з двох ракаатів. Перший ракят складається всього з дев'яти дій: Ставши на молитву потрібно зробити намір. Подумки намір можна висловити так:

"Я маю намір помолитись (в даному випадку) Фаджр"

 

Потім, повернувшись в напрямку Кибли, мусульманин піднімає долоні до рівня вух і вимовляє перший такбір:

Аллаху Акбар!

(Аллаг Великий!)

 

Далі, поклавши праву руку на ліву, чоловіки складають їх - під пупком, а жінки на грудях, потрібно читати вступне дуа «альістіфтах»:

Cубханакаллахумма уа біхамдік,

уа табаракасмук,

уа та'аля джаддук,

уа ля іляха гайрук.

(Слава Тобі, о Аллаг, і хвала Тобі, благословенне ім'я Твоє, понад усе велич Твоя та немає божества (гідного поклоніння), крім Тебе.)

 

Потім слід вимовити слова Прохання захисту у Аллага від шайтана:

А'узу біллягі Мінаш-шайтанір-раджім,

(Вдаюся до Аллага від побиваємого камінням Сатани)

 

а також слова:

Бісміллягі-р-Рахмані-р-Рахім.

(З ім'ям Аллага, Милостивого, Милосердного)

 

Потім молільник читає вголос суру «Аль-Фатіха», а після неї - будь-яку суру або аяти Корану. Після закінчення сури «Аль-Фатіха» він тихо, пошепки вимовляє:

Амін!

 

По закінченню читання додаткової сури молільник вимовляє такбір: «Аллагу Акбар», і робить поясної уклін - руку'. Перебуваючи в руку', слід три рази тихо вимовити слова вихваляння Аллага:

«Субхана раббіяль-'азим»

(Що означає: Пречистий Господь мій Великий!)

 

При цьому його спина нахилена паралельно підлозі, руки упираються в випрямлені коліна.

Випрямлення. Починаючи випрямлятися після поясного поклону, молільник вимовляє:

«Самі'Аллагу ліман Хамідаг»

(Аллаг чує того, хто Його вихваляє!)

Випрямившись остаточно, він вимовляє:

«Раббана уа лякаль-Хамд»

(О наш Господь! Тобі хвала!)

 

Зробивши паузу, молільник вимовляє такбір:

"Аллагу Акбар"

і опускається спочатку на коліна, потім ставить долоні на землю, потім опирається на підлогу кінчиком носа і лобом між долонями. При цьому лікті потрібно тримати піднятими над підлогою. Пальці ніг слід направити в сторону Кибли, ноги не перехрещуються і не відриваються від підлоги. В даному положенні слід спокійно і не поспішаючи, три рази пошепки вимовити слова вихваляння Аллага:

«Субхана раббіяль-а'ля»

(Хвала моєму Господу, який понад усе)

 

Після першого земного поклону, вимовляючи:

«Аллагу Акбар»

молільник сідає на ліве стегно, підкладаючи ліву ногу під себе, а праву ступню ставить вертикально, так, щоб пальці були звернені в бік Кибли. Руки лежать на колінах. У цьому положенні можна 2 рази вимовити:

"Раббі гфірлі"

(Господь мій, прости мене)

Потім молільник знову вимовляє такбір «Аллагу Акбар» і робить другий земний уклін, тричі повторюючи слова вихваляння:

Субхана роббіяль-а'ля

(Хвала моєму Господу, який понад усе)

 

Він виконується так само, як і перший. Після другого земного поклону молільник повертається у вертикальне положення і починає виконування другого ракаату, він вимовляє слова:

Бісміллягі-р-Рахмані-р-Рахім

(З ім'ям Аллага, Милостивого, Милосердного)

 

читає вголос суру «Аль-Фатіха», а після неї - будь-яку суру або аяти Корану, і робить всі ті ж дії, що і в першому ракааті аж до ...

 

... другого земного поклону, який відбувається так само, як і в першому ракааті. Після чого, моллільник сідає на стегно таким же чином, як в проміжку між двома земними поклонами і читає ташаггуд:

Ат-тахійяту ліЛлягі уас-салявату уа-т-таййібат

Ассаляму'аляйкя айюхан-набійю ва рахматуЛлагі ва баракятух

Ас-Саляму'аляйна ва'аля'ібадіЛляхі-з-саліхін

(Вітання, молитви і всі благі справи належать тільки Всевишньому Аллагу. Мир тобі, о Пророк, Милість Аллага і Його благословення. Мир нам і благочестивим рабам Аллага.)

 

Під час читання ташаггуда на словах: «Ашгаду Алля іляга», - молільник піднімає вказівний палець правої руки і направляє його в сторону Кибли (але не вгору!), А на словах «ілляЛлаг» опускає його. Великий і середній пальці при цьому замикаються в кільце, а мізинець і безіменний палець підгинаються. Коли палець опускається, долоню слід випрямити і розмістити в тому ж положенні (у кромки коліна), що і до підняття пальця.

Ашгаду Алля іляга ілляЛлагу ва ашгаду анна Мухаммадан'абдугу ва расулюг

(Я свідчу, що немає божества, крім Аллага, і свідчу, що Мухаммад - Його раб і Посланець)

 

Після читання ташаггуда молільник читає саляват:

Аллагумма Саллі 'аля Мухаммадін ва' аля алі Мухаммадін

Кяма салляйта 'аля Ібрагіма ва 'аля алі Ібрагіма

іннакя Хамідун Маджід

Аллагумма Барік 'аля Мухаммад ва 'аля алі Мухаммад

Кяма баракта 'аля Ібрагіма ва 'аля алі Ібрагіма

іннакя Хамідун Маджід

(О Аллах, благослови Мухаммада і сімейство Мухаммада, як благословив Ти Ібрагіма і сімейство Ібрагіма, воістину, Ти - Гідний похвали, Славний! О Аллах, пошли благословення Мухаммаду і сімейству Мухаммада, як послав Ти їх Ібрагіму і сімейству Ібрагіма, воістину, Ти - гідний похвали, Славний!)

 

Потім бажано зробити мольбу (дуа) з сунни Пророка (мир йому і благословення Аллага) арабською, не піднімаючи рук.

Наприклад, таку:

Раббана Атіна фі-д-дунья хасанатан,

уа фі-ль-ахираті хасанатан,

уа к'ина'азабан-нар!

 

(О наш Господь! Даруй нам благо в земному житті і благо у вічному житті і захисти нас від покарання в Пеклі!)

 

Отже, той, хто молиться зробив два ракаата молитви. Його подальші дії залежать від того, яку молитву він робить і зі скількох ракаатів вона складається.

Якщо це, як в нашому прикладі, молитва Фаджр, яка складається з двох ракаатів, то після ташаггуда, Салявата і дуа, молільник завершує молитву. Для цього молільник повертає голову направо і каже слова:

Ассаляму алєйкум ва Рахматулла

(Мир вам і милість Аллага!)

 

Потім, він повертає голову ліворуч, і ще раз вимовляє таслім

Ассаляму алєйкум ва Рахматулла

(Мир вам і милість Аллага!)

 

Після закінчення молитви треба сказати дуа аль-істігфар:

Астагфіруллаг! Астагфіруллаг! Астагфіруллаг!

Аллагумма анта-с-Саляму ва Мінка-с-салям

табаракта я заль-джалялі уаль-ікрам

(О Аллаг, прости! О Аллаг, прости! О Аллаг, прости! О Аллах, Ти - мир, і від Тебе - мир. Ти - Благословенний, Що володіє величчю і шаною.)

Якщо ж молитва складається з трьох ракаатів, то після ташаггуду, салявата і дуа молільник вимовляючи такбір встає для здійснення третього ракаату. Третій ракаат в такій молитві виконується точно так само, як і другий, з однією лише різницею, що після читання пошепки сури аль-Фатіха, молільник нічого більше з Корану не читає, а відразу ж переходить до наступного кроку.

 

А якщо ж молитва складається з чотирьох ракаатів, то після ташаггуду, салявата і дуа, молільник, вимовляючи такбір, встає для здійснення третього і четвертого ракаатів. Вони звершуються таким самим чином як і перші два, за винятком того, що під час стояння після читання пошепки сури аль-Фатіха, молільник нічого з Корану не читає, а переходить до наступних дій.

 

Слід зазначити, що в молитвах Фаджр, Магріб та 'Іша, в перших двох ракаатах сура «аль-Фатіха» і інші аяти читаються вголос. В інших ракаатах і молитвах вони читаються пошепки.

 

Завантажити посібник "Моя молитва" в PDF