Іслам – найстародавніша релігія (Частина 5)

Ім’ям Аллага Милостивого, Милосердного. Хвала Аллагу, Господу світів. Мир і благословення Його посланцю Мухаммаду і всім, хто тримається Істини. До влади в Персії прийшов цар Кір, який був прихильний до євреїв, і він дозволив всім бажаючим безперешкодно залишити країну свого полону Вавилон і вирушити в Палестину. Пробувши довгі роки на чужині, єврейський народ нарешті отримав можливість повернутися на батьківщину своїх предків. Здавалося б, що весь народ мав піднятися, залишити своїх вчорашніх гнобителів і бігти геть з цієї проклятої язичницької країни, будувати своє самостійне вільне суспільство. Проте все склалося не так, в полоні виросло два або три покоління євреїв, які ніколи не бачили Палестини, і для них Персія була батьківщиною, а її мешканці – співвітчизниками. Багато євреїв навернулися в язичництво, подібно до персів, інші обжилися та пустили коріння. Багато євреїв настільки стали слабкі в своїй вірі та самосвідомості, що просто відмовилися від наданої їм свободи, і лише кілька десятків тисяч людей залишили Персію і повернулися в аль-Кудс (Єрусалим). Мусульмани-євреї були раді наданій їм можливості жити в своїй країні під законом Всевишнього Аллага, вклонятися йому одному та не додавати Йому нікого у співтовариші. Також серед тих, хто повернувся, було немало тих, хто керувався не стільки релігійними міркуваннями, скільки національно-патріотичними ідеями, які були розповсюджені в роки гноблення. Час, який євреї провели в Персії, не минув безслідно, вони поверталися в Палестину не лише з Ісламом в серцях. Багато євреїв пройнялися язичницькими ідеологіями, вони змішали Іслам з неуцтвом, хибними поглядами та багатобожжям персів. Деякі з них навчилися знаменитому вавилонському чаклунству, яке згодом втілилося в сатанинському кабалістичному напрямку іудаїзму. Багато євреїв перейняли вчення східних філософів, релігійні погляди дуалістів та вогнепоклонників. Вони почали сповідувати це, намагаючись пристосувати Іслам до ідеології, яка, на їхній погляд, була більш прогресивною та правильною. Тому що, живучи серед язичників та під їхньою владою, вони звикли захоплюватися їхніми досягненнями в мирському житті, що, як наслідок, спонукало їх і до прийняття багатьох язичницьких поглядів на життя. Всевишній Аллаг сказав: «О ви, які увірували! Якщо ви підкоритесь тим, які не увірували, то вони змусять вас відступити. І повернетесь ви, втративши все!» (Коран 3:149) На істинному та правильному шляху лишалися лише ті євреї, які брали свої знання з Таурату, беззаперечно підкорялися пророкам, які, з милості Аллага, приходили до синів Ісраїля навіть коли ті були в полоні. Істинні мусульмани шанували пророків, поважали, слухалися їх, виконували веління і відсторонювалися від того, що ті забороняли. Таким є справжній Іслам, немає на цій землі істинного джерела знань про релігію, окрім пророків Аллага, і тому кожен, хто стверджує, що він мусульманин, повинен підтвердити це тим, що він кориться пророку. Повернувшись на батьківщину, євреї спільними зусиллями відбудували мечеть аль-Аксу (храм Соломона).  Через те, що вони були слабкі, бідні та нечисленні, вони не змогли відновити зруйновану мечеть в тому вигляді, в якому вона була колись. Мечеть аль-Акса за своїм оздобленням та будовою не була така розкішна, якою вона була за пророка Сулеймана (Соломона, мир йому). Але й самі євреї вже не були такі, як колись. Хибні погляди настільки поширились серед цього народу, що представники однієї течії настільки відрізнялися від представників іншої, наче вони взагалі не належали до однієї релігії. З’явилось не менше 70 сект, серед яких були: есеї, садукеї, фарисеї та багато інших. Кожна з них закликала до свого шляху, який вони вважали найбільш правильним. При цьому треба пам’ятати, що пророки весь цей час були серед них, переконували залишити хибні погляди та свої власні висновки про релігію Аллага і повернутися до чистого Ісламу, джерелом якого є пророки та посланці, які отримують знання від самого Аллага (Величний Він та Славетний). Як же можуть досягти успіху люди, які чують пророків, але залишаються при власній думці, як вони можуть називатися покірними Богу?! Якщо до вавилонського полону межі між течіями були розмиті, то після повернення з полону починається шлях становлення іудаїзму, як самостійної релігії. І ця релігія з кожним поколінням все далі й далі починає віддалятися від Ісламу. Садукеї та фарисеї є ідеологічними послідовниками духовенства, яке воювало з пророками ще до полону. Конкуруючи одна з одною, ці дві течії спільно протистоять пророцтву. Садукеї тримали під своїм контролем офіційне духовенство, але в народі не користувалися великою популярністю, тому що всі вони належали до аристократії, вищого суспільства, і тому садукейство вважалося релігією еліти та асоціювалося з усім негативним, що йде від правителів та багатіїв. Фарисеї ж були ближчі до народу, і найголовнішим їхнім козирем було полегшення Ісламу для людей настільки, що від нього не залишалося нічого, окрім назви. Вони не відміняли закони Аллага прямо, але трактували їх так, що в них не лишалось жодного сенсу. Лозунгом фарисеїв було: «закон для народу, а не народ для закону». Вони аргументували це словами з Біблії: «Дотримуйтесь постанов Моїх і законів Моїх, виконуючи які, людина житиме», але при цьому фарисеї додавали: «… буде жити ними, а не помре через них». Справжні ж мусульмани, послідовники пророків, були ладні померти за Закон Аллага і не вдавалися до хитрощів та обману, подібно до фарисеїв. Щодо есеїв, то вони прагнули віддалитися від мирської суєти, живучи ізольованими громадами в горах, пустелях та печерах. Всевишній Господь сказав: «Кайтеся перед Ним, бійтеся Його, звершуйте молитву й не будьте одними з багатобожників, одними з тих, які розкололи свою релігію та стали різними групами, й кожна секта радіє тому, що має!» (Коран 30:31-32) Істинним мусульманам доводилося нелегко. Євреї, які були покірні Аллагу та слухалися пророків, стали ворогами для всіх течій. Ні садукеї, ні фарисеї, ні інші сектанти не любили справжніх мусульман, тому що вони боялися їх, боялися їхніх викривань, адже довід Істини завжди простий та зрозумілий, а пояснення брехні завжди важке та заплутане. Сектанти боялися втратити свою владу та прихильність народних мас. Вони клеймили мусульман різними іменами, звинувачуючи їх в надмірній нетерпимості, в сильній агресивності, або, навпаки, звинувачували в потуранні в деяких питаннях релігії, в зневажанні народних традицій, які сектантам здавалися важливими. Не зважаючи на міжконфесійну боротьбу серед іудейських течій, вони були єдині в своїй ворожості до пророків та їхніх сподвижників, тому що правда, яка линула з вуст праведних та покірних рабів Аллага, однаково гостро різала очі представникам всіх заблудних сект. За будь-якої можливості заблудні іудеї утискали істинних наступників пророка Муси та нацьковували на них темний народ. В ці важкі для мусульман часи віруючі з особливим нетерпінням чекали приходу великого Пророка, про якого казав ще Муса (мир йому) та всі інші пророки. Адже в своїх писаннях вони читали: «Я поставлю їм Пророка з числа братів їхніх, такого як ти, і вкладу слова Мої в уста Його, і Він буде казати їм все, що Я накажу Йому: а хто не послухає слів Моїх, які [Пророк той] буде казати Моїм іменем, з того Я спитаю» (Втор. 18:18, 19) Всі пророки, до якого б народу вони не належали і в якій би частині земної кулі вони не жили, всі знали про пришестя величного посланця Аллага, який стане останнім Пророком Ісламу і повідомляли своєму народу про його пришестя. Заклик його мав дійти до всіх кінців землі, а Закон Бога запанувати, після чого він вже ніколи не буде стертий з обличчя землі. Вони знали, що цей Пророк буде видатним правителем, який має з’явитися в пустелі Фемана [1], яка знаходиться в Аравії, а саме – з Фаранських гір. Фараном називали місцевість, в якій жив син Ібрагіма (Авраама) Ісмаїл та його нащадки. Сьогодні ця місцевість відома всім як місто Мекка, в якій знаходиться чудесне джерело Замзам [2]. «Бог іде від Феману, і Святий від Фарану гори. Села. Велич Його вкрила небо, і слави Його стала повна земля! А сяйво було, наче сонячне світло, проміння при боці у Нього, і там укриття Його потуги» (Аввакум 3, 3-4) Керуючись цими пророцтвами, деякі єврейські племена переселялися в Аравію, в ті місця, в яких повинен був з’явитися великий Пророк. Переселившись в Аравійську пустелю, вони сподівалися створити ґрунт для появи цього пророка, прокласти йому дорогу, адже більшість видатних та відомих їм пророків були євреями, їм важко було уявити, що останній пророк Ісламу буде не з роду Ісраїля. Тому вони вирішили поселитися в цих місцях, щоб забезпечити цей регіон відповідним етнічним ресурсом, з якого міг би вийти цей посланець Аллага. З пророцтв вони знали, що цьому Пророку буде даний вражаючий меч, він зруйнує ідолів, розіб’є несправедливість, розповсюдить Іслам по всьому світу, звеличить слово Аллага. Іудеї вважали, що для цього їм знадобляться віддані сподвижники в обличчі Богом обраного народу. Хто ж іще допоможе їм здійснити цю місію, якщо не вони, євреї? Невже ці темні, грубі та дикі араби, які лише і знають, що битися без приводу і постійно вести кровопролитні міжплемінні війни через дрібниці? Євреї вважали, що в першу чергу треба буде захищати Пророка саме від цих варварів і знищити їх раніше за інших. Але вони забули слова, написані в їхньому Писанні: «Та й промовив: Сховаю лице моє від них, і побачу, який кінець їх буде; вони бо - рід перевертнів, діти, що вірності не мають. Вони збудили ревнощі мої не богом, розгнівали мене своїми бовванами; а я збуджу їх ревнощі не народом, я роздратую їх - людом глупим». (Втор. 32:20-22) Згодом цей Пророк дійсно з’явиться там, звідки вони його чекали. Але він буде не тієї національності, якої б їм хотілося. Аллаг (Величний Він та Славетний) сказав: «І ось прийшло до них Писання від Аллага, яке підтверджує те, що вже у них є. Раніше вони просили перемоги над тими, хто не вірує, а коли прийшло до них відоме їм, то вони самі не увірували. Нехай же буде прокляття Аллага над невіруючими!» (Коран 2:89) В самій Палестині було неспокійно. Не дивлячись на ясні знамення Аллага, євреї часто йшли за своїми пристрастями, тим самим були несправедливі самі до себе. Всевишній завжди надавав допомогу та підтримку, коли народ починав дотримуватися Ісламу. В ті періоди, коли вони приносили покаяння Богу, відмовлялися від хибних поглядів та багатобожжя, слідували Таурату та корились пророкам, Він давав їм перемогу над ворогами, навколишні народи боялися їх та поважали. Коли ж вони відверталися від Аллага та надавали перевагу заблудним жерцям, або, що ще гірше, йшли на поводі у греків, персів та інших іноземців та безбожників, тоді божественне благословення полишало їх. Не слухаючи пророків, забуваючи про Іслам та єдинобожжя, вони йшли за лжебогами, орієнтувалися на чужі їм релігії, культурні традиції та віяння, тим самим вони сердили Бога. Тоді Всевишній давав їм відчути гіркоту їхніх злочинів, вони зазнавали поразок від найбезпорадніших та розрізнених народів, втрачали повагу оточуючих, страх перед ними полишав серця їхніх ворогів та наповнював серця синів Ісраїля. Порушивши завіт з Аллагом, вони зазнавали істинного збитку, як в цьому житті, так і Наступному. Іудеї втрачали єдність, і між ними починалися міжусобні війни, руйнувалася економіка, починався голод та неврожаї, сусідні народи здійснювали набіги на їхні пасовища та забирали в полон жінок та дітей. Під час поразок та лих лише одиниці з них усвідомлювали істинну причину того, що сталося, і каялися перед Аллагом в своїх гріхах. Але більшість темних людей дедалі глибше занурювалося в своє нечестя, та злилося на Аллага, вважаючи, якщо вони обраний Богом народ, то Аллаг зобов’язаний їм допомагати в усьому, щоб вони не робили. Вони впиралися в своєму невір’ї та хибних поглядах, багато хто з них казав, що якщо Аллаг не дає їм перемоги, то немає сенсу дотримуватися завіту з Ним, треба стати як всі інші народи, які прекрасно живуть без будь-яких завітів. Серед євреїв з’явилися ті, які казали, що релігію треба відокремити від держави, орієнтуватися в законодавстві на «справедливі» та «людинолюбні» грецькі закони і припинити хапатися за «казки пращурів», які гальмували розвиток їхнього народу і налаштовували проти них всі сусідні народи та цивілізації. Вони казали,  що зараз прийшли інші часи, багато що змінилося, що Закон Муси вже зжив себе, і люди потребують модернізації законодавчої системи відповідно до епохи. Ці дурні забули, що періоди величі єврейського народу завжди були пов’язані з високою релігійністю та дотриманням Ісламу. Велич давалася їм лише заради Ісламу та мусульман, а не через те, що вони були євреями. Висот розвитку та могутності вони досягали лише з милості Всевишнього Господа, який був прихильний до своїх покірних рабів. За часів Йуша ібн Нуна (Ісуса Навіна) вони звільнили всю Палестину від язичників та вигнали звідти багатобожників, зруйнували їхніх ідолів та капища, вирубали всі «священні» гаї та гірські храми сатани. Під час Талута (Саул) вони малим військом, що не перевищувало чотирьохсот воїнів, знищили могутнє та численне військо Джалута (Голіафа). За пророка Дауда (Давида) в благословенній Палестині була побудована могутня та розвинута держава. За пророка Сулеймана (Соломона) країна віруючих стала наддержавою, яка могла диктувати практично будь-які умови далеким країнам, в тому числі й тим, з якими не було спільного кордону. Мусульмани відбудували мечеть аль-Аксу під керівництвом Сулеймана і спорудили настільки дивовижну та грандіозну будівлю, що аналогів їй не той час не існувало. Вплив та сила Ісламу за часів Сулеймана були величезними, тому що мусульмани залишалися відданими завіту зі  своїм Господом, і Він був прихильний до них. Аллаг наділяв їх своєю милістю і був Щедрий до них, як ні до кого іншого, моря та річки розступалися перед ними, ангели, птахи, тварини та духи підтримували віруючих в боротьбі проти сил Ібліса. Згодом, слабкі в своїй вірі іудеї, що сумнівалися в Аллагові, не пам’ятали про те, що принесло їм славу в минулому, про те, що величність та могутність були досягнуті не розгульним способом життя та не людськими вигаданими законами, а богобоязливістю та відданістю Законам Всевишнього Аллага. Велич заходу, весела вседозволеність, розпусність та аморальність приваблювали малодушних слабаків. Вони не хотіли обмежувати себе рамками закону лише заради того, щоб отримати винагороду за свої справи «десь там», на тому світі. Вони хотіли взяти від життя все: веселитися, радіти, пити, їсти та танцювати, жити життям подібним до того, яким живуть язичники та тварини. Але вони забули, що коли сатана надає послуги, то від своїх клієнтів він хоче за це лише одну плату – щоб вони були його супутниками в Пекельному полум’ї, паливом для якого є люди та каміння. Посланець Аллага також закликав своїх сподвижників, мусульман та праведних людей, щоб вони не припиняли працювати у справі заклику до Ісламу, не полишали спонукати людей до добра та забороняти їм грішити. Вони нагадували людям, що якщо вони припинять допомагати один одному в релігії та проявлять пасивність в покращенні свого суспільства, обмежившись власними добрими справами, то плоди цієї бездіяльності невдовзі обернутися проти них самих. І якщо Аллаг нашле кару на грішників, то ця кара торкнеться не лише злодіїв, але й тих, хто бачив зло, але не виправив його, знав добро, але не навчав йому інших. Посланці Аллага не шкодуючи здоров’я, сил та життя намагалися врятувати свій народ від загибелі, цілодобово закликаючи їх повернутися в лоно чистого єдинобожжя, відмовитися від поклоніння чужим богам, ідолам та могилам, припинити робити обряди, які були вигадані людьми, залишити нововведення та почати жити згідно Книги Аллага та вчення Його пророків. Неправильно припускати, що Іслам обмежувався лише Палестиною та єврейським народом. Протягом історії існували держави та імперія Ісламу, такі як держава Зу-ль-карнайна, який пройшов землю від сходу до заходу, навертаючи народи до покірності Аллагу, наставляючи їх на шлях єдинобожжя та караючи язичників та грішників. Також існувала величезна кількість пророків та посланців, які були послані до своїх народів або до невеликої групи людей. Ці пророки посилалися Аллагом по всьому світові як милість для людей. Кожен з них розмовляв мовою свого народу та жив серед них. Іслам та віра в Єдиного Бога були знайомі всім синам Адама, адже, воістину, Аллаг не дивиться на національність своїх рабів, на колір їхньої шкіри та мови спілкування, але дивиться лише на богобоязливість в їхніх серцях. Аллаг (Святий Він та Величний) сказав: «О ви, Які увірували! Воістину, Ми створили вас із чоловіка та жінки й зробили вас народами та племенами, щоб ви знали одне одного. Воістину, найшановніші з-посеред вас перед Аллагом – найбільш богобоязливі! Воістину, Аллаг – Всезнаючий, Всевідаючий!» (Коран 49:13) Історія єврейського народу – це лише наочний приклад того, як Аллаг посилає людям пророків, і як з плином часу вони збиваються з прямого шляху, спотворюючи істину та замінюючи її брехнею. Тому можна з великою часткою впевненості сказати, що майже всі великі релігії світу пішли від Ісламу і є його викривленою формою. Деякі релігії і донині мають деякі подібності з обрядами Ісламу, більшою чи меншою мірою, відповідно до рівня їхнього викривлення. Якщо когось дивує, що такі несхожі на Іслам релігії можуть походити від нього, то нехай подивиться на іудаїзм, який зазнав стільки викривлень та змін, не дивлячись на те, що пророки посилалися до єврейського народу практично безперервно протягом тисячі років або більше того. Що ж можна сказати про ті народи, до яких прийшов лише один або кілька пророків, а після цього пройшли тисячоліття та епохи?! Як далеко вони могли зайти в своїх хибних поглядах за цей час, і як сильно їхні пристрасті та бажання могли збити цих людей з істинного шляху?! Напередодні настання нової ери євреї очікували появи трьох пророків [3], про яких йшла мова в пророчих віщуваннях. Перший з них мав оповістити про прихід другого, більш величного, ніж перший, а другий мав принести радісну звістку про прихід третього, останнього та найвеличнішого з усіх пророків Ісламу. Він мав стати печаткою всіх пророків, звеличити та зміцнити релігію Істини на землі до самого Судного Дня. Пророцтва казали, що прихід цих трьох пророків повинен початися незабаром, і всі сини Ісраїля жили в очікуванні звільнення від одвічного гноблення сусідніх народів, від постійних гонінь та утисків. Вони передчували, що влада та могутність євреїв пошириться на весь світ і їхня могутність пошириться від заходу до сходу, і всі народи схилять голови перед їхньою могутністю. Проте пророки ніколи не обіцяли їм цього, пророцтва казали лише про віруючих, без згадування національності. В Писаннях мовилось, що могутність буде дана щирим рабам Аллага незалежно від расової приналежності, і люди припинять схиляти голови перед подібними собі і почнуть вклонятися Аллагу, Господу світів. В одному з міст Палестини, яке називається Байтляхем (Віфлеєм), трапився цікавий випадок. З одного поважного та шляхетного єврейського роду, який був відомий своєю релігійністю та праведністю, зникла дівчина, а через деякий час вона з’явилася з дитиною на руках. Звісно, це викликало осуд людей. Вичитуючи її, вони сказали, що її батьки були хорошими людьми і навіть ніколи не були запідозрені в чомусь поганому, а вона пішла з дому і ось вже дитину народила. Її звинувачували в тому, що вона скоїла важкий гріх перелюбства і знеславила свою чесну родину. На всі звинувачення та докори дівчина не відповіла ні слова, вона лише жестом вказувала на дитину. Здивування та роздратованість обвинувачів лише збільшувались, і вони гнівно спитали: «Як же ми будемо розмовляти з немовлям, що лежить у колисці?!» Але раптом серця людей та самих обвинувачів стрепенулися, коли новонароджений малюк почав рухати губами та розмовляти. Він казав зрозуміло та чітко, щоб усі присутні могли чути його промову. «Він сказав: «Воістину, я – раб Аллага. Він дарував мені Писання й зробив мене пророком. Він зробив мене благословенним [усюди],  де б я не був, зобов’язав мене молитися й давати закят, доки я буду жити, бути шанобливим до матері моєї й не зробив мене зверхнім, нещасним. Мир мені в день мого народження, в день моєї смерті та в день, коли я воскресну до життя!» (Коран 19:30-33) Побачивши це велике знамення Аллага, люди зрозуміли, що на їхніх очах народився пророк. Цього пророка звали Іса ібн Мар’ям (Ісус син Марії), він народився без батька, ставши знаменням могутності Аллага та ознакою великих змін в історії людства. Далі буде… Підготовлено редакцією сайту «Чому Іслам?» — www.whyislam.ru Український переклад підготовлено редакцією сайту www.lifeislam.org   [1] Феман – родове селище Феми, одного з синів Ісмаїла. Біблія: «І оце імена синів Ісмаїла, за їхніми іменами й за нащадками їхніми: перворідний Ісмаїлів Наваїоф, і Кедар, і Адбеел, і Мівсам, І Мішма, і Дума, і Маса, Хадад, і Фема, Єтур, Нафіш, і Кедма. Оце вони, сини Ісмаїлові, і їхні ймення за дворами їхніми і за їхніми кочовищами, дванадцять начальників для їхніх племен». (Буття 25:13-16) «Ось родовід їхній: первісток Ісмаїлів Наваїоф, за ним Кедар, Адбеел, Мі­в­­­сам,  Мішма, Дума, Масса, Хадад, Фема, Єтур, Нафіш і Кедма. Це сини Ісмаїлові». (Пар. 1:29-31) Фема – землі навколо оази Ф., де, ймовірно, жили нащадки Ф., феманитяни, одне з аравійських племен (Іов 6:19: Іс. 21:14: Ієр. 25:23: згадування про Ф. зустрічається також в клинописних джерелах). Ця оаза знаходиться в Аравії, в 260 км південно-зах. Ель-Джауфа (див. Дума, 2), на півдорозі між Дамаском та Меккою. (Біблейська енциклопедія Брокгауза) [2] Пустеля Фаран та гора Фаран розташовані в Аравії, там, де жив Ісмаїл, тобто в Мецці. Біблія: «… і почув Бог голос отрока [звідти, де він був]; і ангел Божий з неба кликнув до Агарі і сказав їй: що з тобою, Агаро? Не бійся; Бог почув голос отрока звідти, де він знаходиться;  встань, підніми отрока і візьми його за руку, тому що Я породжу від нього великий народ. І Бог відкрив очі її, і вона побачила колодязь с водою [живою], і пішла, наповнила бурдюк водою і напоїла отрока. І Бог був з отроком; і він виріс, і став жити в пустелі, і став стрільцем з лука. Він жив у пустелі Фаран…» (Бут. 21:17-21) В арабській мові слово «фаран» перекладається як «два втікачі». Можливо, це місце отримало таку назву через те, що Хаджар (Агарь) та Ісмаїл переселилися туди, тікаючи від гніву Сари, першої дружини Ібрагіма, або тому, що коли вони зустрілися з арабським племенем Джурхум, то були схожі на двох рабів-втікачів, оскільки вільна людина ніколи б не захотіла жити в гірській пустелі, в безлюдній та ненаселеній місцевості. [3] Мова йде про трьох видатних пророків: 1) Яхья (Іоанн), 2) Іса ібн Мар’ям (Ісус син Марії), 3) Мухаммад (мир йому та благословення Аллага). Ці три пророки стали останніми пророками Ісламу. Про те, що євреї очікували пришестя саме трьох пророків, підтверджується також і в християнських писаннях. «І ось свідчення Іоанна, коли юдеї послали з Єрусалима священиків і левітів спитати його: хто ти є? Він ви­знав, і не зрікся, і визнав, що: я – не Христос.  І за­питали його: то хто ж ти? Чи не Ілія? Він сказав: ні. Ти пророк? Він відповів: ні. Тоді сказали йому: хто ж ти такий? Щоб нам відповідь дати тим, що послали нас; що ти скажеш про самого себе? Він сказав: я глас того, хто кличе, в пустелі; приготуйте путь Господові, як сказав Ісая пророк». (Іоанн 1:19-23) З цього вірша видно, що вони чекали Масіха (Христоса), Ілію та Пророка. Те, що Масіхом (Помазаником-Христосом) був Іса ібн Мар’ям, це зрозуміло. Але в даному вірші Іоанн (Яхья) спростовує, що він Ілія, хоча згідно Біблії Ісус особисто засвідчив, що Іоанн і є Ілія. «І спита­ли Його ученики Його: чому ж книжники говорять, що Ілії належить прийти раніш? Ісус сказав їм у відповідь: так,Ілія прийде раніше і все приготує; але кажу вам, що Ілія вже прийшов, і його не впізнали, і зробили з ним, як хотіли. Так і Син Людський має постраждати від них. Тоді ученики зрозуміли, що він говорив їм про Іоанна Хрестителя» (Матф. 17:10-13). Нам невідомо, з якої причини Іоанн не назвав себе Ілією, яким він був зі свідчень Ісуса, але нам важливий факт, що Біблія підтверджує, що мали прийти три пророка. Першим з них був Яхья (Іоанн), другим – Іса (Ісус), а третім – Пророк Мухаммад (мир йому та благословення Аллага).