Згадування Сунни в Священному Корані

В Священному Корані Сунна пророка (мир йому та благословення Аллага) згадується дуже часто. В цій статті розглянемо деякі приклади того, як це слово використовується в Корані та в яких значеннях наводиться.

Аль-хікма

Сунна згадується в Священному Корані з використанням слова «аль-хікма», що означає «мудрість». Так в Корані наводиться мольба пророка Ібрагіма (мир йому) за цю громаду:

«Господи наш! Відправ посланця нащадкам нашим, який прочитає їм знамення Твої, навчить їх Писання та мудрості, очистить їх»

(2 «Аль-Бакара», 129)

В іншому аяті Всевишній Аллаг сказав:

«Так Ми відіслали до вас Посланця з-посеред вас самих. Він читає вам Наші знамення, очищує вас, вчить вас Писання і мудрості, а також вчить вас того, чого ви не знали раніше!»

(2 «Аль-Бакара», 151)

Також Аллаг сказав:

«Аллаг уже виявив милість до віруючих, коли відіслав до них посланця з-посеред них самих. Він читає їм знамення Його, очищує їх, вчить їх Писання та мудрості, хоча раніше вони й перебували у справжній омані»

(3 «Аль-Імран», 164)

Також Аллаг сказав:

«Аллаг зіслав тобі Писання та мудрість»

(4 «Ан-Ніса», 113)

В іншому аяті Всевишній Аллаг сказав:

«Згадуйте те, що читають у ваших будинках зі знамень Аллага та мудрості»

(33 «Аль-Ахзаб», 34)

Також Аллаг сказав:

«Він — Той, Хто відіслав до неписьменних посланця з-посеред них самих. Читає він їм знамення Його, очищує їх ними, вчить їх Писання та мудрості…»

(62 «Аль-Джума», 2)

Аль-Хасан та Катада згадали в коментаріях цих аятів: «Писання – це Коран, а мудрість – це Сунна посланця Аллага (мир йому та благословення Аллага)»[1].

Імам аш-Шафі'і (хай обдарує його Аллаг Своєю милістю) сказав: «Аллаг згадав «Писання», і це є Коран, та згадав «мудрість», з приводу якої я чув від знавців Корану, що вони сказали: «Мудрість – це Сунна посланця Аллага (мир йому та благословення Аллага)». І Аллагу про це відомо більше! Адже Сунна була згадана одразу після згадування Священного Корану, а також Всевишній Аллаг повідомив, що зробив людям ласку тим, що навчив їх Писанню та мудрості. Тому можна сказати, що під мудрістю мається на увазі лише Сунна, оскільки саме вона пов’язана з Книгою Аллага. Крім того, Всевишній наказав коритися пророку (мир йому та благословення Аллага), зобов’язав людей дотримуватися його наказу. Як ми згадали вище, кажучи про зв’язок віри в посланця Аллага (мир йому та благословення Аллага) з вірою у Всевишнього, обов’язковий наказ може йти лише зі Священного Корану, а потім з Сунни, і Аллагу про це відомо краще. Сунна пророка (мир йому та благословення Аллага) пояснює те, чого бажає від нас Господь, є доводом як для окремих, так і загальних положень. Потім Всевишній Аллаг зв’язав мудрість зі Своїм Писанням, згадавши її одразу після згадування Корану. Такої пошани вдостоєний лише посланець Аллага (мир йому та благословення Аллага)»[2].

Ат-Табарі (хай обдарує його Аллаг Своєю милістю) з приводу аята «навчає їх Писанню та мудрості» сказав: «Мається на увазі: навчає їх Книзі Аллага, яка була послана пророку (мир йому та благословення Аллага), роз’яснює їм сенс Корану та коментує його. Щодо другого слова, то мудрість – це Сунна, шлях, який встановив Всевишній для віруючих, Його роз’яснення релігії вустами посланця Аллага (мир йому та благословення Аллага)»[3].

Також Ат-Табарані (хай обдарує його Аллаг Своєю милістю) після згадування думки вчених з приводу значення слова «мудрість» сказав: «Правильною думкою у нас є те, що «мудрість» означає знання законоположень Всевишнього Аллага, яке досягається лише завдяки роз’ясненню пророка (мир йому та благословення Аллага)»[4].

Крім того, Сунна згадується в Священному Корані в різних інших аспектах.

Підкорення пророку (мир йому та благословення Аллага)

Всевишній Аллаг в Своїй Книзі наказує коритися пророку (мир йому та благословення Аллага), як, наприклад, в наступному аяті:

«О ви, які увірували! Коріться Аллагу, коріться Посланцю, а також наділеним владою серед вас!»

(4 «Ан-Ніса», 59)

Накази пророка та його заборони

В Священному Корані повідомляється про обов’язковість приймати накази та заборони пророка (мир йому та благословення Аллага). Всевишній Аллаг сказав:

«Тож візьміть те, що дав вам Посланець, та не чіпайте того, що він заборонив вам»

(59 «Аль-Хашр», 7)

Згода з пророком

Всевишній Аллаг зобов’язав погоджуватися та брати рішення пророка (мир йому та благословення Аллага). Так, Аллаг сказав:

«Та ж ні! Клянуся Господом твоїм, не увірують вони, поки не візьмуть тебе суддею в тому, що викликає суперечку між ними. Тоді в душах їхніх не знайдеться опору тому, що ти присудив, і вони цілком підкоряться йому»

(4 «Ан-Ніса», 65)

Заборона на непослух пророку

Всевишній Аллаг застеріг від непослуху пророку (мир йому та благословення Аллага), сказавши:

«Тож нехай стережуться ті, які опираються його наказу, адже може їх спіткати спокуса чи болісна кара!»

(24 «Ан-Нур», 63)

Наказ наслідувати пророка

Всевишній Аллаг наказав наслідувати посланця (мир йому та благословення Аллага), сказавши:

«Скажи: «Якщо ви любите Аллага, то йдіть за мною, і Аллаг любитиме вас та простить вам гріхи ваші». Аллаг — Прощаючий, Милосердний!»

(3 «Аль-Імран», 31)

Також Господь сказав з цього приводу:

«Скажи: «О люди! Я — посланець Аллага до вас усіх! Йому належить влада над небесами й землею; немає бога, крім Нього, Він дарує життя та смерть! Тож увіруйте в Аллага та Його Посланця — неписьменного пророка, який увірував у Аллага та Його слово. Йдіть же за ним — можливо, підете ви прямим шляхом!»

(7 «Аль-А’раф», 158)

Всі ці аяти зі Священного Корану зобов’язують мусульман триматися шляху посланця Аллага (мир йому та благословення Аллага), пояснюють те, що віруючим необхідно приймати і виконувати те, з чим прийшов пророк (мир йому та благословення Аллага), саме це і називається Сунною Мухаммада (мир йому та благословення Аллага)[5].

Підготовлено редакцією сайту «Чому Іслам?» - www.whyislam.to

Український переклад підготовлено редакцією сайту

[1] «Аль-факих уа аль-матафакких», 1/88.

[2] «Ар-Рісаля», 78, 79.

[3] «Тафсір ат-Табарі», 4/163.

[4] «Тафсір ат-Табарі», 1/557.

[5] «Вступ у Сунну пророка (мир йому та благословення Аллага)», стор. 21.