Як прийняти Іслам?

Як прийняти Іслам?

 

Для того, щоб прийняти Іслам, достатньо промовити два свідчення:

«Свідчу, що немає божества, гідного поклоніння, окрім Аллага, та свідчу, що Мухаммад Його раб та посланець».

Арабською це звучить так:

«Ашгаду алля іляга ілляЛЛаг ва ашгаду анна Мухаммадан абдугу ва расулюг».  

 

Коментар до двох свідчень

 

Свідчення перше: «Немає божества, гідного поклоніння, окрім Аллага» Це свідоцтво містить в собі три види єдинобожжя:

  1. Єдинобожжя у владарюванні. Це значить, що мусульманин повинен бути переконаний в тому, що Він, Аллаг, єдиний хто розпоряджається в цьому всесвіті. Він Єдиний Творець, Єдиний, Хто наділяє прожитком свої творіння. Він Один відповідає на молитви своїх рабів. Він не потребує помічників, ніхто не бере участі з Ним у справі створення Всесвіту та всього того, що в ньому відбувається. Ніхто не поділяє з Ним владу, ні наближені янголи, ні пророки, ні духи, ні люди, ні святі, Він Єдиний Всепідкорюючий. Лише Він пробачає людям їхні гріхи, і ніхто не може відпустити людині гріхи, окрім Нього. Все в цьому світі, без винятку, є Його творінням, і ніхто, окрім Нього, не бере жодної участі в процесі створення. Аллаг є Творцем всього, і добра, і зла, все в цьому світі створено з Милості та Мудрості Аллага.
  2. Єдинобожжя в прекрасних іменах та якостях Аллага. Мусульманин повинен знати, що немає нікого подібного до Нього в Його іменах та якостях. Він Милостивий, Милосердний, Він Все Чує, Все Бачить, Він Наділяє, Люблячий, Володар, Всемогутній, в Руці Його влада. Він не народжував і не був народжений. Він Перший та Останній. Він Прощаючий та Приймаючий каяття. Він Сильний в покаранні, Справедливий. Він Добрий та Жалісливий до віруючих. Він безмежно Підвищений над своїми творіннями. Він Володар великого трону. Його якості не подібні до якостей Його творінь, їх неможливо описати, тому що немає нікого рівного Йому. Його якості не можна тлумачити, треба сприймати їх так, як вони є, бо сенс їхній зрозумілий, а сутність їх незбагненна. Його імена та якості ні з чим не зрівнянні. Наприклад, Його Слух відрізняється від людського слуху, так само як Його Сутність відрізняється від сутності людини. Якості Аллаг такі, як належить Його Безмежній Величі, а якості творінь такі, як належить їхній слабкості та недосконалості. Мусульманин повинен визнавати тільки ті імена та якості Всевишнього, якими Він сам описав Себе в Корані та ті, якими Його описав посланець Аллага. Не можна вигадувати на Аллага та описувати Його якостями, які притаманні творінням. Також неприпустимо надавати комусь якостей Аллага та підносити когось до рівня Єдиного Творця.
  3. Єдинобожжя в поклонінні. Це значить, що лише Аллаг гідний поклоніння. Ніхто не заслуговує наших молитов, окрім Нього. Поклоніння – це будь-які слова та справи, як приховані, так і явні, які любить Аллаг і якими Він задоволений, такі як: молитва, звернення з проханням про допомогу, піст, хадж (паломництво), смиренність, страх, обітниці, жертвоприношення, покірність. Ніщо з вищеперерахованих дій неможна присвячувати або робити заради чогось або когось, окрім Аллага. Це той вид єдинобожжя, який протягом історії частіше за все зазнавав викривлень. Основною місією всіх пророків було повернення людей до поклоніння Одному Аллагу та відмова від поклоніння лжебогам.

Свідчення друге: «Мухаммад раб та посланець Аллага». Це свідоцтво містить у собі чотири умови. Це свідоцтво зобов’язує мусульманина:

  1. Бути переконаним в усьому, про що розповів нам посланець Аллага, мир йому та благословення Всевишнього. Все, що він розповів нам про приховані від нас явища та події, в минулому та майбутньому, в цьому світі та наступному, є істиною, тому що все, сказане ним, є вісткою від Аллага, яка посилалася нашому пророку, мир йому та благословення Всевишнього.
  2. Дотримуватися того, що він прописав в шаріаті, як у питаннях поклоніння Аллагу, так і у питаннях взаємовідносин між людьми.
  3. Відсторонитися від всього забороненого пророком Мухаммадом, мир йому та благословення Аллага.
  4. Поклонятися Аллагу лише так, як нас вчив останній посланець Аллага, і не вводити в цю релігію жодних нововведень.

 

Підготував Абу Ясін Руслан Маліков.

Український переклад підготовлено редакцією сайту www.amu.org.ua