Важливі правила для повноцінного поклоніння

105086.gif

Хвала Аллагу, Господу світів! Він зробив досконалою для нас нашу Релігію, виконав свою милість до нас і задоволений тим, що ми сповідуємо Іслам. Він наказав нам триматися цієї віри до самої смерті: «О ви, які увірували! Бійтесь Аллага гідним Його страхом! І помирайте не інакше, як будучи мусульманами». (Коран 3:102) Свідчимо, що немає божества, гідного поклоніння, крім одного Аллага, немає у нього співтоваришів, і ми підкорилися Йому. Свідчимо, що Мухаммад – це Його раб та посланець, якому була довірена велика місія, і він чесно передав нам довірене. Аллаг послав йому в Одкровенні: «Поклоняйся Господу своєму, доки не прийде до тебе впевненість (смерть)». (Коран 15:99) О люди! Бійтесь Аллага та підкоряйтесь Йому, тим самим ви принесете собі користь та здобудете щастя, як в цьому світі, так і в Наступному. І знайте, що Аллаг створив джинів і людей для того, щоб вони поклонялися Йому, як про це сказано в священному Корані: «Я створив джинів та людей лише для того, щоб вони поклонялися Мені». (Коран 51:56) В поклонінні  полягає гідність, пошана та велич людини як в цьому світі, так і в Наступному, тому що вона має потребу в своєму Господі і не може обійтися без нього навіть миті, в той час як Аллаг зовсім не має потреби в людях і не потребує їхнього поклоніння. Всевишній сказав: «Якщо ви не увіруєте, то, воістину, Аллаг не потребує вас». (Коран 39:7) «Муса сказав: «А якщо невдячними будете ви та всі, хто на землі, то Аллаг – Багатий, Достохвальний!»  (Коран 14:8) Що ж таке поклоніння? Це наближення до Аллага шляхом певних дій або слів як прихованих, так і явних, які встановлені для нас в релігії самим Всевишнім. Поклоніння – це невід’ємне право Аллаг та обов’язок Його творінь щодо Нього. Поклоніння приносить користь в першу чергу самим людям. Той, хто відмовляється поклонятися Аллагу, є пихатим гордієм. Той, хто вклоняється Аллагу і ще комусь окрім Нього, є багатобожником. Той, хто вклоняється лише одному Аллагу, але робить це не так, як наказав Аллаг, є вигадником, який викривляє ісламську релігію. Той же, хто вклоняється лише одному Аллагу і робить це так, як йому наказує Коран та Сунна – тільки він є віруючим єдинобожником. Як ми вже сказали, людство потребує поклоніння, проте самотужки воно не в змозі збагнути, яким саме має бути поклоніння, таким, щоб Аллаг (Святий Він та Звеличений) був задоволений ним і щоб воно відповідало істинній релігії. Тому Всевишній не лишив людей самих, він відправив до них посланців, зіслав їм Писання, щоб людям стало відомо, яким чином виконується істинне поклоніння. Хто відкидає ті способи поклоніння Аллагу, яким нас навчили пророки і які були написані в зісланих Книгах, і почав поклонятися так, як йому подобається і як йому до душі, той заблукав і зійшов зі шляху Аллага. Дії такої людини, в дійсності, вже не є поклонінням Аллагу, тому що вона вклоняється сама собі, своїм бажанням та примхам. «А хто заблукав сильніше за того, хто йде за своїми пристрастями без жодного дороговказу від Аллага?» (Коран 28:50) На жаль, таких людей дуже багато, і в їхньому авангарді йдуть християни, а також деякі секти, які відносяться до нашої Умми (громади). Вони обрали шлях для поклоніння, який часто суперечить тому, що встановив для нас Аллаг, і це стає особливо помітно, коли ми дізнаємося про істинне ісламське поклоніння, якому нас навчив сам Всевишній через свого посланця (мир йому та благословення Аллага). Якщо людина має знання про істинне поклоніння, то вона розуміє, що все, що суперечить шляху пророка (мир йому та благословення Аллага) є брехнею. І якщо хтось скаже, що нововведення може наблизити людину до Аллага, то це брехня. Воістину, нововведення тільки віддаляє людину від Аллага. Істинне, встановлене Аллагом поклоніння має міцні та непохитні основи, які ми коротко перерахуємо:

 • Будь-яке поклоніння не терпить людських ініціатив. Це значить, що людина не має жодного права вносити в нього якісь зміни або додавати за власним розсудом. Законодавцем в поклонінні є лише Аллаг (Величний Він та Славний). Звертаючись до свого пророка, Всевишній сказав:

  «Іди прямим шляхом, як тобі й наказано, а також і ті, які поклонялися разом з тобою. І не порушуйте меж!» (Коран 11:112)   «А потім Ми вказали тобі на дорогу – за наказом (Нашим). Йди ж нею, та не йди за бажанням тих, які не мають знання!» (Коран 45:18)   «Скажи: «Я не є чимось новим серед посланців і я не знаю, що станеться зі мною та вами. Я лише йду за тим, що відкрито мені». (Коран 46:9)  

 • Поклоніння повинно бути повністю вільне від багатобожжя. Сказав Аллаг:

  «І хто сподівається на зустріч із Господом своїм, то нехай робить добрі справи й не додає Господу своєму рівного в поклонінні!» (Коран 18:110)   Якщо ж поклоніння змішається з багатобожжям, то таке поклоніння буде повністю знищене.   «Було відкрито тобі й тим, які жили раніше за тебе: «Якщо ти додаватимеш Мені рівних у поклонінні, то стануть марними твої вчинки й ти неодмінно будеш одним із тих, які втратять усе!» Поклоняйся Аллагу й будь одним із вдячних!» (Коран 39:65-66)  

 • Необхідно, щоб прикладом для наслідування та джерелом знань про поклоніння був лише Посланець Аллага (мир йому та благословення Аллага).

Аллаг (Величний Він та Славний) сказав:   «Посланець Аллаг – прекрасний приклад для вас, для тих, хто сподівається на Аллага, Останній День і часто згадує Аллага!» (Коран 33:21)   «Тож візьміть те, що дав вам Посланець, та не чіпайте того, що він заборонив вам». (Коран 59:7) Пророк (мир йому та благословення Аллага) казав: «Якщо хтось зробить якусь справу (в поклонінні), яку ми не наказували, то ця справа буде відкинута». «Якщо хтось внесе в нашу Релігію нововведення, яке її не стосується, то воно буде відкинуто». «Виконуйте молитву таким чином, як виконую її я». «Переймайте від мене обряди (виконання хаджу)». Також існує багато аятів та хадісів, які вказують на необхідність беззаперечного дотримання велінь посланця Аллага (мир йому та благословення Аллага) у справах релігії і відмова від слідування за кимось окрім нього.

 • Деякі види поклоніння мають певні межі (за часом, за кількістю), і не можна порушувати ці обмеження.

Наприклад, намаз, хадж та піст мають відповідні обмеження як за часом, так і за кількістю. Всевишній Аллаг сказав:   «Воістину, молитва встановлена для віруючих у визначений час». (Коран 4:103)   «Хаддж – у відомі місяці». (Коран 2:197)   «Рамадан є місяцем, під час якого було зіслано Коран – прямий шлях для людей, ясні знамення прямого шляху та розрізнення. Коли для когось із вас настане цей місяць, то нехай він проводить його у пості». (Коран 2:185)   Виконання даних видів поклоніння дійсне лише у відведений для них час.  

 • Поклоніння повинно базуватися на любові до Аллага та покорі перед Ним, а також на страху перед Його покаранням та надії на Його нагороду.

Аллаг (Величний Він та Славний) сказав в Священному Корані:   «ТІ, кого вони кличуть, самі шукають шляху до Господа свого, змагаючись у наближенні. Вони сподіваються на Його милість і бояться Його кари, бо слід стерегтися кари Господа твого». (Коран 17:57)   «Вони поспішали робити добро, кликали Нас із надією та страхом. І вони були перед Нами смиренними». (Коран 21:90)   «Скажи: «Якщо ви любите Аллага, то йдіть за мною, і Аллаг любитиме вас та простить вам гріх ваші». Аллаг – Прощаючий, Милосердний! Скажи: ЙКоріться Аллагу та Посланцю! Та якщо вони відвернуться, то Аллаг не любить невіруючих!» (Коран 3:31-32)   В цьому аяті згадуються ознаки любові до Аллага та плоди цієї любові:

 • Ознакою, що вказує на любов до Аллага, є слідування за Посланцем (мир йому та благословення Аллага), покірність Аллагу та Його Пророку.
 • Плодом любові людини до свого Господа є те, що Аллаг полюбить Свого раба, пробачить йому гріхи та обдарує Своєю милістю.

 

 • Обов’язок поклоніння не знімається з людини аж до самої смерті.

Всевишній сказав: «О ви, які увірували! Бійтесь Аллага гідним Його страхом! І помирайте не інакше, як будучи мусульманами». (Коран 3:102) «Поклоняйся Господу своєму, доки не прийде до тебе впевненість (смерть)». (Коран 15:99) Слово «поклоніння» містить в собі дуже багато видів наближення до Аллага. Поклоніння як термін вказує на всі справи і слова як приховані, так і видимі, якими задоволений Аллаг і які Він любить.   Намаз, закят, піст та хадж – це величніші види поклоніння, більше того, вони є стовпами Ісламу. Шляхетні якості та гідна поведінка також є поклонінням. До нього також входить чесність, надійність, шанування батьків, підтримка родинних зв’язків, виконання договорів, добра порада, спонукання до благого, утримання від злого, боротьба за віру, благодіяння до сусідів, сиріт, бідняків і навіть до тварин, мольба, згадування Аллага, читання Корану. До поклоніння відносяться і справи серця, такі як любов до Аллага та Його посланця, покірність перед Аллагом, покаяння, щирість в Релігії, чистота намірів, терпіння стосовно рішень Всевишнього, які не до душі людині, подяка за послані Ним блага, задоволеність Його передвизначенням, надія на Його милість, страх перед Його покаранням. Вся релігія є поклонінням, а найголовнішим з усіх видів поклоніння є виконання того, що Аллаг зробив для нас обов’язковим (фардом) і залишення того, що Він нам заборонив (харам). Посланець Аллага (мир йому та благословення Аллага), передаючи нам слова Всевишнього, сказав:   «Ніколи раб Мій не наближувався до Мене чимось більш улюбленим для Мене, ніж ті справи, які я зробив для нього обов’язковими (фард)».   Виконання обов’язкових релігійних законів є найкращою справою. Правитель правовірних Умар ібн аль-Хаттаб (хай буде задоволений ним Аллаг) казав: «Найкращими із справ є:

 • Виконання того, що Аллаг зробив обов’язковим;
 • Відсторонення від того, що Він заборонив;
 • Щирість в бажанні отримати винагороду від Аллага».

  Воістину Аллаг зробив ці справи обов’язковими для своїх рабів, щоб наблизити їх до Себе і зробити обов’язковими для них Свою задоволеність та милість. А найбільш значущим обов’язком тіла, шляхом якого людина наближується до Аллага, є молитва (намаз), як сказав Всевишній:   «… а вклонися низько Господу й наближайся до Нього!» (Коран 96:19)   Посланець Аллага (мир йому та благословення Аллага) сказав:   «Найближче до свого Господа людина знаходиться тоді, коли вона робить земний поклін». «Коли хтось виконує намаз, то він веде потаємну розмову зі своїм Господом».   Проте сьогодні багато людей не цінують молитву належним чином, як сказав Всевишній:   «Змінили їх нащадки, які перестали молитися й пішли за своїми ницими бажаннями. Вони прийдуть до загибелі! Окрім тих, які покаялися, увірували й робили добро…» (Коран 19:59-60)   Особливо дивує те, що деякі люди виконують певні дії, які вітаються (нафіля), і в той же час недбалі до виконання намазу. Можна побачити людину, яка робить велике та мале паломництво, але при цьому недбало ставиться до намазу. Є такі. Які роблять багато пожертв, але не роздають обов’язковий закят. Деякі люди проявляють прекрасне виховання при спілкуванні з людьми, але при цьому не слухаються батьків, розривають родинні зв’язки і погано поводяться з дружинами та дітьми.   Ні для кого не секрет, що справедливість до підвладних є обов’язком для керівника, це стосується як правителя держави, так і голови родини. Посланець Аллага (мир йому та благословення Аллага) сказав:   «Кожен з вас пастух, і кожен з вас відповідальний за свою паству».   «Воістину, справедливі у Аллага будуть сидіти на подіумах зі світла, праворуч від Всемилостивого, і обидві Руки Його – праві (благословенні). Це будуть ті люди, які були справедливими в своїх рішеннях, справедливі до своїх родин і до тих, над ким вони поставлені керувати».   Найважливішою та найвідповідальнішою частиною турботи людини про свою родину та дітей є спонукання їх до виконання благого та утримання від всього дурного.  Голова родини зобов’язаний слідкувати за дотриманням намазу своїми домашніми, забороняти їм слухати музику, пісні, дивитися непристойні фільми та кіносеріали, які несуть в собі руйнівні ідеї або відволікають від покори Аллагу та Його згадування. Деякі батьки родини зовні схожі на чоловіків, але вони не чоловіки, бо своїми руками приносять трагедії та біди в свій дім, дозволяючи цим порокам розбещувати моральність своїх дітей та дружин. Істинні раби Аллага – це ті, які оживляють свої домівки покірністю Аллагу і виховують своїх дітей та дружин в поклонінні Всевишньому. В Священному Корані мовиться:   «… які проводять ночі, падаючи ниць і стоячи перед Господом своїм; які говорять: «Господи наш! Відверни від нас покарання геєни, адже таке покарання нескінченне. Яка мерзотна ця обитель і цей притулок! » (Коран 25:64-66)   Раби Аллага – це ті, які звертаються до свого Господа з мольбою про те, щоб Він зробив праведними їхніх дружин та їхніх нащадків.   «(Ті), які говорять: «Господи наш! Даруй нам насолоду для очей у дружинах наших і в нащадках наших, і зроби нас взірцем для богобоязливих!» (Коран 25:74)   О раби Аллага! Поклоніння не обмежується вузькими рамками, це широке поняття, яке містить у собі всі слова, справи та наміри, які Аллаг узаконив для нас в якості Релігії. Поклоніння включає в себе слова, що промовляються язиком, рухи, які робляться тілом, та наміри серця. Більше того, поклоніння охоплює все життя мусульманина, адже навіть прийом їжі, пиття і сон стає поклонінням, якщо при цьому віруючий має намір зміцнити своє тіло задля покірності Аллагу. Пророк (мир йому та благословення Аллага) сказав:   «Кожен тасбіх – це милостиня, кожен такбір – це милостиня, кожен тахмід – це милостиня, кожен тахліль – це милостиня, спонукання до праведних справ – це милостиня, утримання від поганого – це милостиня, і навіть статевий зв’язок – це милостиня. Сподвижники спитали: «О Посланцю Аллага, невже, якщо хтось з нас буде вдовольняти свою пристрасть, йому за це буде винагорода?» На що Пророк відповів: «Як ви гадаєте, якщо б людина зробила це забороненим чином, був би на ній за це гріх!? Також, якщо він зробить це дозволеним чином, йому буде винагорода».   Повідомляється зі слів Абу Хурайри, що Пророк (мир йому та благословення Аллага) сказав:   «В будь-який з днів, над яким сходить сонце, якщо людина справедливо розсудить між двома людьми, їй запишеться за це милостиня. Допомогти людині з верховою твариною – це милостиня, посадити її на тварину чи подати їй необхідні речі – це милостиня, приємне слово – це милостиня, кожен крок на шляху до молитви – це милостиня, прибрати з дороги те, що неприємно (людям) – це милостиня».   О раби Аллага! Бійтеся вашого Господа і уникайте тих справ, які роблять недійсним ваше поклоніння і знищують винагороду, таких справ, як багатобожжя (ширк), показуха та бажання слави. Величний Аллаг сказав:   «А якщо вони додають Йому рівних, то марним буде все те, що роблять вони!» (Коран 6:88)   До справ, які руйнують поклоніння, відносяться нововведення та викривлення Релігії. Пророк (мир йому та благословення Аллага) сказав:   «Якщо хтось зробить якусь справу (в поклонінні), яку ми не наказували, то його справу буде відхилено».   Поклоніння також може бути відхилено через несправедливість, утискання та зазіхання на чуже життя, майно або честь. В одному з пророчих хадісів мовиться:   «Серед людей буде такий, який прийде в День Воскресіння зі справами, за обсягом подібними до гір, він прийде і виявиться, що він вилаяв одного, вдарив іншого, незаконно поїдав майно третього…  Тоді будуть відібрані його добрі справи на користь того і на користь іншого. Потім, коли вичерпаються його добрі справи і нічого не залишиться, будуть взяті гріхи людей, яких він утискав, і кинуті на нього, а він сам буде кинутий в Полум’я».   Також поклоніння може бути знищене деякими поганими словами, які людина може сказати, не подумав, які важкі наслідки вони можуть мати. В одному з хадісів мовиться:   «Воістину, людина може сказати лише одне слово, яке прогнівить Аллага, а сама людина не зверне на це уваги, і за це слово вона буде кинута у Полум’я на глибину, що перевершує відстань між сходом та заходом».   В іншому хадісі повідомляється, що Посланець Аллага (мир йому та благословення Аллага) сказав:   «Одна людина сказала: «Клянуся Аллагом, Аллаг не пробачить такого-то», тоді Всевишній Аллаг сказав: «Хто це такий, клянеться Мною, що Я не пробачу такого-то, воістину, Я пробачив його і згубив  твої справи».   Іншим пороком, що знищує поклоніння, є заздрість. Пророк (мир йому та благословення Аллага) сказав:   «Уникайте заздрощів. Заздрість знищує добрі справи подібно до того, як полум’я знищує дрова».   О раби Аллага, бійтеся вашого Господа і оберігайте свої справи від того, що може їх знищити або зіпсувати.   Хвала Аллагу, Господу світів, мир та благословення його посланцю Мухаммаду, а також його родині і всім його сподвижникам.   Автор: шейх Саліх Фаузан ібн Абдулла аль-Фаузан З книги: «аль-Хутаб аль-мінбарійя» З сайту WhyIslam.ru Український переклад підготовлений редакцією сайту www.lifeislam.org