Третій ступінь релігії – Іхсан.

al ihsan

Це виконання поклоніння Аллагу, наче ти його бачиш. А якщо не можеш поклонятися так, наче бачиш Аллага, то поклоняєшся, знаючи, що Аллаг бачить тебе та спостерігає за тобою. Таким чином, людина щиро поклоняється Богу, від усього серця, з усією душею, відчуваючи Його близькість, наче бачить Його перед собою. Безперечно, серце такої людини сповнене богобоязливості та возвеличенням свого Господа. Така людина намагається виконувати будь-який обряд поклоніння в найкращому вигляді. Людина, виконуючи поклоніння, повинна відчувати присутність Аллага, пам’ятати про те, що Всевишній близький до неї, наче бачить Його. Якщо ж людині це важко, то нехай допоможе собі в досягненні цього стану своєю вірою в те, що Аллаг постійно бачить її, знає її явне та приховане, зовнішнє та внутрішнє, і ніщо не може приховатися від Нього [2]. Така людина не прагне винагород нашого скороминущого світу за своє поклоніння Аллагу і не шукає вдячності людей за своє служіння. Її єдина мета – бути угодним Аллагу і заслужити Його задоволення. Така людина однакова і зовнішньо, і внутрішньо. Вона – істинний раб свого Господа як  прилюдно, так і на самоті. Вона абсолютно переконана, що Аллаг знає та бачить, що приховано в її серці, яким намовлянням піддає її душа. Вірою просякнуте її серце, вона відчуває, що Аллаг дивиться на неїї, і тому її тіло повністю підкорено Всевишньому, жоден її орган не зробить нічого, що може викликати гнів Господа, а робить лише те, чим Аллаг буває задоволений. Таким чином ця людина підкоряється Аллагу. Оскільки серце такої людини зв’язане лише з Аллагом, вона ніколи не звернеться по допомогу до створеного. Вона задоволена Аллагом і ніколи не пожаліється людям. Вона пов’язує свої надії та потреби лише зі Всевишнім, і їй достатньо Аллага як помічника! Якщо така людина опиниться в безлюдному місці, вона не виявить страху, не буде нікого боятися, бо знає, що Аллаг завжди з нею, а Він – прекрасний захисник. Така людина не полишає жодного веління свого Господа невиконаним, уникає всіх гріхів, які Аллаг заборонив, бо в ній присутня сором’язливість щодо Аллага. Тому вона не бажає опинитися в тому місці, де Аллаг забороняє знаходитися, або не опинитися там, де Всевишній наказує брати участь. Така людина не завдає шкоди та зла іншим творінням, не обмежує права інших, бо знає, що Аллаг спостерігає за нею і спитає про всі вчинки. Вона не псує нічого на Землі, тому що знає: всі її блага належать Аллагу, і Всевишній підкорив їх всьому людству. Тому така людина бере лише стільки, скільки потрібно для вдоволення її потреб, і дякує Аллагові за можливість користуватися ними. Завершуючи цю статтю, хотілося б підкреслити, що Іслам – це всеохоплююча божественна система, закони якої регулюють всі сфери життя людини та суспільства: ідеологічну, політичну, економічну, соціальну, правоохоронну… В Ісламі людина знайде основи, норми та правила, які регулюють життя в мирний час та воєнний період, які оберігають права людей, дбають про благородство людини, охороняють навколишній світ, птахів тат тварин. Вчення Ісламу пояснюють сутність людини, її життя та смерть, а також воскресіння з мертвих. Крім того, в законах Ісламу людина побачить найкращий метод взаємодії з оточуючим суспільством, прикладом чому можуть слугувати такі аяти Корану: «… І кажіть людям приємне» (Коран 2:83) «… І стримують гнів, і пробачають людей» (Коран 3:134) «… І нехай ненависть ваша до інших не веде до несправедливості» (Коран 5:8) Розглянувши ступені релігії (Іслам, Іман, Іхсан) та їхні стовпи, в наступній статті поговоримо про достоїнства цієї релігії. За книгою Мухаммада Ас-Сухейма «Іслам: його станови та принципи» Переклад та редакція редколегії сайту «Чому Іслам?»  www.whyislam.ru Українська версія – редакція сайту www.lifeislam.org o    [1]  Іхсан можна перекласти українською як «робити свою справу найкращим чином». o    [2]  «Джамі аль-улюм ва аль-хакім»: стор. 128.