Переваги дня ‘Арафа

Вся хвала належить Аллагу! День ‘Арафа (9-те Зуль-Хіджжа) має наступні особливості:

  1. Цей день, в якому стала повноцінною Релігія та завершилась Милість.

В обох «сахіхах» повідомляється зі слів ‘Умара б. аль-Хаттаба, хай буде задоволений ним Аллаг, про те, що якийсь іудей сказав йому: «О повелителю правовірних! Ви читаєте в своїй книзі один аят. Якби він був зісланий нам, іудеям, то ми б зробили святом той день (про який в ньому йдеться)». ‘Умар спитав: «І що ж це за аят?» Іудей відповів: «Сьогодні Я завершив вам вашу релігію, довів до кінця Свою милість до вас і схвалив іслам як вашу релігію». (сура 5 «Аль-Маїдда», аят 3). ‘Умар сказав: «Ми знаємо, що це за день. Ми навіть знаємо те місце, де був зісланий Пророку, мир йому та благословення Аллага, (цей аят). Він тоді стояв у ‘Арафата в п’ятницю!»

  1. Цей день є святом для тих, хто його застане.

Посланець Аллага, мир йому та благословення Всевишнього, сказав: «День ‘Арафа, День Заколювання та [та наступні три дні] дні «ат-ташрік» є нашими святами, о люди Ісламу! Це дні їжі та пиття». Цей хадіс наводять укладачі «сунанів». Повідомляється, що ‘Умар б. аль-Хаттаб, хай буде задоволений ним Аллаг, сказав: «Аят: «Сьогодні Я завершив…» був зісланий в п’ятницю, в День ‘Арафа, і обидва ці дні, хвала Аллагу, є для нас святами!»

  1. Це день, яким поклявся Аллаг.

Величний клянеться лише величними речами. І однією з таких величних речей є «засвідчений день» (йаум аль-машхуд), як сказав Всевишній: «Клянуся свідком (шагід) та засвідченим (машгуд)» (сура 85 «Сузір’я», аят 3). Зі слів Абу Харайри, хай буде задоволений ним Аллаг, повідомляється, що Пророк, мир йому та благословення Аллага, сказав: «Обіцяний день (йаум аль-мав’уд) – це День Воскресіння; засвідчений день  – це День ‘Арафа; свідок – це п’ятниця!» Хадіс наводить ат-Тірмізі, а аль-Альбані вважав його хорошим. Це також «непарний» (аль-вітр) день, яким клянеться Аллаг: «Клянуся парним (шаф’у) і непарним (вітр)!» (сура 89 «Зоря», аят 3). Ібн ‘Аббас сказав: «Парний – це День Жертвоприношення (йаум аль-адха), а непарний – це День ‘Арафа». Так само висловились ‘Ікріма та ад-Дахак.

  1. Піст в цей день слугує спокутою для двох років.

Від Абу Катади, хай буде задоволений ним Аллаг, повідомляється, що стосовно посту в День ‘Арафа Посланець Аллага, мир йому та благословення Аллага, сказав: «Він слугує спокутою [за гріхи] минулого року та майбутнього року!» - передає Муслім. Однак, це бажано лише для того, хто не здійснює хадж. Щодо того, хто робить хадж, то для нього не є сунною тримати піст в День ‘Арафа,бо Пророк, мир йому та благословення Аллага, відмовився від посту в цей день. Повідомляється, що перебуваючи біля гори ‘Арафат, в день ‘Арафа, він утримав людей від посту.

  1. Це день, в якому Аллаг взяв завіт для нащадків Адама.

Зі слів Ібн ‘Аббаса, хай буде задоволений ним Аллаг та його батьком, повідомляється, що Посланець Аллага, мир йому та благословення Аллага, сказав: «Воістину, Аллаг взяв завіт з попереку Адама в [День] Ні’ман (тобто ‘Арафа) і дістав з його попереку всіх до єдиного його нащадків». Він розсіяв їх поперед себе подібно до пилу, потім звернувся до них зі словами: ««Хіба не Я ваш Господь?» Ті відповіли: «Так, ми свідчимо!» - щоб не говорили в День Воскресіння: «Воістину, ми не знали про це [єдинобожжя]!»  Або не говорили: «Воістину, батьки наші додавали Господу рівних у поклонінні ще раніше, а ми – їхні нащадки [і йшли за ними]. Невже ти знищиш нас за те, що зробили послідовники брехні [з наших батьків]?»» (сура 7 «аль-Араф», аяти 172-173). Цей хадіс наводить Ахмад, а аль-Альбані підтверджує його достовірність. Немає більш величного дня і немає більш величного завіту!

  1. Це день прощення гріхів, звільнення від вогню та хваління людей.

В «сахіхі» Мусліма наводиться зі слів ‘Айши, хай буде задоволений нею Аллаг, що Пророк, мир йому та благословення Аллага, сказав: «Немає такого дня, в якому Аллаг звільняє від вогню рабів більше, ніж в День ‘Арафа. І воістину, Він наближується, потім хвалиться ними перед ангелами, кажучи: «Чого вони хочуть?»» Від Ібн ‘Умара передано, що Пророк, мир йому та благословення Аллага, сказав: «Воістину, в ніч ‘Арафа перед ангелами Всевишній Аллаг вихваляється людьми, [які прибули на ] ‘Арафат,  і каже: «Погляньте на моїх рабів! Вони прийшли пошарпані та вкриті пилом». Цей хадіс наводить Ахмад, а аль-Альбані  відніс його до достовірних.

Мухаммад Саліх аль-Мунаджжид

http://islamqa.info/ru/7284

Українська версія підготовлена редакцією сайту www.lifeislam.org