Найвеличніші цілі Ісламу

Шановний читачу! Якщо ти справді знаходишся у пошуках Істини, намагаєшся знайти її в першоджерелах, то тобі необхідно продовжити свій шлях заради її осягнення. Пізнавши Істину, ти отримаєш задоволення від плодів своїх старань. Для цього я присвячую тобі ці сторінки, сподіваючись, що ти в повагою приймеш їх. З щирою повагою, автор. Так заведено, що представники всіх віросповідань пишуть про свою релігію і розкривають її сутність для людей. Так і ми, мусульмани, маємо право зробити подібним чином, щоб пояснити: наша віра – це релігія, яка несе щастя всьому людству, і ми готові представити розсудливим людям свої доводи. Таким чином, ця стаття буде призначена всім, хто бажає ознайомитися з найвеличнішими цілями Ісламу. При її написанні ми спробували максимально стиснути матеріал, щоб в легкій та доступній формі представити наші доводи. Сподіваємось, що шановний читач буде об’єктивний та неупереджений, так що його колишнє уявлення про Іслам не буде заважати справедливому та неупередженому пошуку. Отже, почнемо. У всіх релігій, чи то вони божественні (зіслані згори від Бога) чи вигадані людьми, є свої цілі та задачі, досягання яких вимагається від їхніх послідовників. Щодо релігійних законоположень Всевишнього, то вони мають спільні цілі, а саме – вони мають нести благо та щастя людині. Ці цілі мають бути постійними, незалежно від того, скільки часу минало між посланими Аллагом пророками, а також незалежно від відмінностей оточення, в якому вони з’являлися. З певних причин (деякі з них стали відомі людині, а деякі - ні) Аллаг побажав, щоб Іслам став завершальним релігійним вченням та законоположенням, отже, не буде релігії після Ісламу. Крім того, Аллаг ушанував Мухаммада (мир йому та благословення Аллага), зробивши печаттю посланців та пророків, і не буде більше пророка після нього. Відмітимо, що умовами правильної релігії, якої необхідно дотримуватися та яку треба сповідувати, є:
 • Чітке визначення її загальних цілей (у людини не повинно залишатися неясностей);
 • Ці цілі повинні нести щастя всім людям без винятку (не повинно бути так, що якась нація буде щасливою, а інша - нещасною);
 • Крім того, ці цілі повинні бути універсальні та гнучкі, щоб в будь-який час було можливо їх дотримуватися та втілювати у життя, не ускладнюючи їхнього дотримання в який-небудь часовий проміжок.
Давайте уважно подивимось на цілі Ісламу, щоб познайомитися з його сутністю з його ж першоджерел, відкинувши всі висловлювання про Іслам від людей, нетямущих в ньому. Подивимось, чи відповідає Іслам умовам достовірної релігії? Інакше кажучи, чи зрозумілі його цілі та особливості всім людям? Чи забезпечують ці цілі щастя для всіх народів без винятків? Чи існує в ньому гнучкість, яка робить втілення цих цілей у життя можливим у будь-який час? Шановний читачу! Пропонуємо тобі дізнатися про деякі найвеличніші цілі Ісламу:
 1. Твердження існування Творця
  Перше, до чого прагне Іслам і що намагається довести до свідомості людей – це твердження існування Творця цього Всесвіту. Оскільки для кожної створеної речі потрібен творець, а предмети не з’являються самі по собі, так само і цей Всесвіт з усіма існуючими досконалими створіннями в ньому є доказом існування Великого Творця – Всевишнього та Благословенного Аллага. Всевишній Аллаг говорить:   «Запитай: «Кому належить земля й ті, хто на ній, якщо ви знаєте? Вони скажуть : «Аллагу!» Скажи: «То невже ви не замислитеся?» Запитай: «Хто Господь семи небес й великого трону?» Вони скажуть : «Аллаг!» Скажи: «Невже ви не боїтесь?» Скажи: «У Чиїй руці влада над кожною річчю? Хто захищає та від Кого немає захисту, якщо ви знаєте?» Вони скажуть: «Аллаг!» Скажи: «Як же вас зачаровано!» (Коран 23:84-89)   «Запитай: «Хто Господь небес і землі?» І скажи: «Аллаг!» Скажи: «Невже ви взяли собі у покровителі замість Нього тих, хто немає влади принести користь чи заподіяти шкоду навіть самим собі? Скажи: «Чи рівні між собою сліпий і зрячий, чи рівні між собою темрява й світло?» Чи вони вважають, що Аллаг має помічників, які творять так, як творить Він, а творіння Його схоже на їхнє? Скажи: «Аллаг – Творець кожної речі. Він – Єдиний, Всепереможний!» (Коран 13:16)   Таким чином, цим Великим Творцем є Аллаг (Благословенний Він та Величний), і Він - Єдиний, Хто гідний поклоніння.   Іслам прагне очистити віру в Бога від всього, що може заплямувати її з числа забобонів та хибних уявлень. Аллаг – Один, Єдиний, який не потребує нікого, в той час як всі Його потребують, Він не народжував і не був народжений, Він немає собі рівних. Він – Всевишній, Все Чує, Все Бачить, Всемогутній, Всезнаючий, Могутній, Мудрий, Прекрасний та Великий. Він  - Єдиний, Хто створив цей всесвіт і керує його існуванням. Він – Єдиний, до Кого Його раби повинні звертатися з надією, проханням, поклонінням та покірливістю. Він – єдиний, покарання Якого бояться, і бажають Його винагороди. І немає нікого, хто був би сильніший за Аллага. Необхідно поклонятися лише Йому, і треба проявляти страх лише перед Всевишнім.   Люди повинні бути рабами Аллага, а щодо всього іншого повинні лишатися вільними, поважними, шанованими та гідними. І якщо вони смиренні та покірні в поклонінні Йому, то у стосунках з іншими вони повинні зберігати гідність та самоповагу, відчувати себе вільними та шанованими людьми. Коли вони дають, то дають, щоб надати допомогу, якщо ж вони беруть, то беруть, зберігаючи свою гідність. Раби Аллаг суворо дотримуються закону та коряться істині.  
 1. Віра в усіх посланців (мир їм та благословення Аллага)
Другою задачею та ціллю Ісламу, яку треба довести до розуміння людей після єдинобожжя, є віра в усіх посланців Аллага, від першого і до останнього – Мухаммада (мир йому та благословення Аллага). Важливо досягти довіри до їхніх слів та дій, приймати їх та любити, вірити в те, що всі вони брати. Всевишній сказав: «Скажіть: «Ми увірували в Аллага і у те, що зіслано нам, і що зіслано Ібрагіму, Ісмаїлу, Ісхаку, Якубу та колінам із нащадків їхніх; у те, що було дано Мусі, Ісі, у те, що було дано пророкам від Господа їхнього. Ми не проводимо межі між ними, і Йому Ми підкоряємося!» (Коран 2:136) Крім того, Коран дає спростування тим, хто принижує гідність пророка Муси (мир йому та благословення Аллага), Всевишній каже: «О ви, які увірували! Не будьте як ті, що образили Мусу! Аллаг очистив його від того, що вони говорили. Він пошанований перед Аллагом». (Коран 33:69) Також Всевишній сказав про Ісу (мир йому та благословення Аллага): «Він сказав: «Воістину, я – раб Аллага. Він дарував мені Писання й зробив мене пророком. Він зробив мене благословенним [усюди], де б я не був, зобов’язав мене молитися й давати закят, доки я буду жити, бути шанобливим до матері моєї й не зробив мене зверхнім, нещасним».  (Коран 19:30-32) Крім того, Всевишній Аллаг, захищаючи Мар’ям (Марію, мати пророка Іси), сказав в Корані: «І Мар’ям, доньку Імрана, яка зберегла цноту лона свого, тож вдихнули Ми в нього від Духа Нашого; сприйняла за істину вона слова Господа її та Писання Його, і була вона з-посеред покірних». (Коран 66:12) Всевишній наказав увірувати в усіх пророків без виключення і в те, що було зіслано їм з Небесних Писань, а також в те, що всі вони – правдиві посланці Аллага. Неможна розділяти між ними, сварити їх та звинувачувати в наклепі когось із них, мир їм усім.
 1. Мета, з якою були створені люди
Іслам прагне звернути увагу людей на те, що вони не були створені даремно, безцільно, і що їхнє життя з усіма його стадіями (народженням, дитинством, молодістю, зрілим віком, старістю аж до самої смерті) не є безцільним, марним перебуванням. Всевишній каже: Також Всевишній сказав: «Невже ви вважаєте, що Ми створили вас для забави та що ви не повернетеся до Нас?» (Коран 23:115) Також Всевишній сказав: «Невже людина думає, що вона залишена без нагляду?» (Коран 75:36) Всевишній Аллаг пояснив, що люди створені для поклоніння одному Аллагу, підкорення Йому одному, Всевишній каже: «Я створив джинів та людей лише для того, щоб вони поклонялися Мені» (Коран 51:56) І це поклоніння являє собою все те, що любить Аллаг та задоволений ним, охоплюючи при цьому всі сфери життя. Воістину, це життя для людини – випробування та іспит, і той, хто праведно проживе в покорі своєму Господу, той досягне успіху та здобуде блаженство в Раю, а також щастя в цьому житті. Той же, хто відмовляється коритися своєму Господу, отримає своє покарання в Судний день. Іслам намагається виховати людей згідно з цим правилом. Яким би довгим не було життя людини, сповнене труднощів, негараздів та смутку, розумна людина буде коритися своєму Господу, оскільки після смерті її чекає вічне життя в Раю, якщо того забажає Аллаг. Іслам впорядкував життя людей та встановив рамки та межі в усіх справах: питаннях купівлі-продажу, шлюбу, керування, судочинства, в загальнолюдських стосунках тощо.
 1. Встановлення прямого зв’язку між людьми та їхнім Господом без посередників.
Також Іслам прагне до очищення душі людини та її піднесення шляхом поклоніння своєму Господу та підтримки прямого зв’язку зі своїм Творцем. Людям приписано поклонятися безпосередньо Аллагу без якихось посередників між ними та Всевишнім. Мусульманин в своєму поклонінні звертається до свого Господа, кличе Його, просить Його, молить про прощення гріхів. Він знає, що Аллаг чує та бачить його, при цьому не потребує якихось посередників: ні в янголах, ні в пророкові і ні в кому іншому. Всевишній Аллаг сказав: «І коли раби Мої запитують тебе про Мене, то Я – близький, і Я відповідаю на гукання того, хто кличе Мене. Нехай же й вони відповідають Мені та вірують у Мене  - можливо, підуть вони правильним шляхом!» (Коран 2:186) Також Всевишній Сказав: «Ваш Господь сказав: «Кличте Мене, і Я відповім вам!» (Коран 40:60) Тому всі мусульмани поклоняються Всевишньому однаково, і ніхто немає жодних привілеїв, окрім наближених до Аллага та старанних у поклонінні Йому. Всевишній Аллаг сказав: «О ви, які увірували! Воістину, Ми створили вас із чоловіка та жінки й зробили вас народами та племенами, щоб ви знали одне одного. Воістину, найшановніші з-посеред вас перед Аллагом – найбільш богобоязливі! Воістину, Аллаг – Всезнаючий, Всевідаючий!» (Коран 49:13) Так, наприклад, Всевишній Аллаг приписав тому, хто скоїв гріх, покаятися перед Ним. Це каяття полягає в проханні прощення у Аллага, каятті у скоєному, твердому намірі не робити більше гріха та поверненні несправедливо відібраного тим, кому це належить. При цьому не вимагається від нього, щоб він каявся в своєму гріхові перед кимось з людей, адже Аллаг знає про його правдивість та прощає йому. Посланець Аллага (мир йому та благословення Аллага) сказав: «Воістину, людина скоїла гріх і сказала: «Господи мій, я згрішив, пробач мене!» І Господь його сказав: «Чи дізнався раб Мій, що у нього є Господь, Який пробачає гріхи та карає за них? Я прощаю Свого раба». (Аль-Бухарі, 7507)
 1. Оберігання життя людини, її розуму, майна, честі та релігії.
Іслам прагне захистити права людини та оберігати її життєво-необхідні потреби, проявляючи турботу про її життя, про її здоров’я, про її розум, про її майно, про її честь та про її релігію. Більшість приписів Ісламу забезпечують цілковитий захист цих життєво-необхідних потреб, адже Іслам приписує приділяти увагу тому, що є благом для людини, забороняючи зазіхати на це. Всевишній Аллаг сказав: «Жертвуйте на шляху Аллага та не йдіть через руки свої до загибелі! І творіть добро; воістину, Аллаг любить тих, хто творить добро!» (Коран 2:195) Іслам дозволив все те, що розвиває розум, і заборонив все те, що його знищує, наприклад: наркотики, засоби, які сп’яняють,  тощо. Дозволив все те, що збільшує майно законними шляхами, такими як торгівля, і заборонив крадіжки та незаконне користування чужим майном. Дозволив шлюб, в якому людина отримує насолоду та нащадків, та заборонив перелюбство (позашлюбні стосунки), що призводить до плутанини у родоводі людини. Пророк (мир йому та благословення Аллага) сказав: «Ваша кров, майно та честь є заповідними». (Ат-Тірмізі, 3087)
 1. 6. Спонукання до високоморальності
Також Іслам прагне виховати зразкову людину, прикрасивши її прекрасною моральністю та похвальними якостями. Ця релігія спонукає людей до високо моральності, застерігає їх від будь-якого поганого норову. Вона спонукає їх до терпіння, подолання негараздів, впевненості у собі, правдивості, відданості, справедливості, а також до милосердя, сором’язливості, благодіяння до людей, надання їм допомоги, щедрості, скромності та цнотливості. Іслам застерігає людей від несправедливості, заздрості, шахрайства, безпорадності, лінощів, обману, зради, лайки та образ, ворожості до людей, прояву зневаги та знущання над слабкими та бідними тощо.  І той, хто дотримується високих норм моралі, того чекає велика винагорода. Коли пророка (мир йому та благословення Аллага) спитали про справи, завдяки яким люди більше всього увійдуть до Раю, він сказав: «Це богобоязливість та висока моральність». (Ат-Тірмізі, номер хадіса 2004) Іслам приписав людині дотримуватися прав своїх батьків, дітей, дружини, родичів, сусідів. Більше того, він встановив права стосовно тварин та навколишньої природи.
 1. Взаємодопомога у справах благочестя та богобоязливості
Іслам прагне виховати великодушну людину, щоб вона взаємодіяла з членами свого суспільства у справах благочестя та богобоязливості, а не сприяла в гріху та ворожнечі. Всевишній каже: «Тож допомагайте одне одному в справах праведності та богобоязливості, але не допомагайте одне одному в справах гріха та ворожнечі». (Коран 5:2) Мусульманин в своїй взаємодії з іншими боїться не закону, який можливо покарає його, а можливо звільнить від відповідальності. Також він не боїться держави, яка можливо знає про його недогляди, або ж до цього уряду не доходять звістки про його діяння. Проте він боїться лише Бога, Який все бачить, Який спостерігає, Який знає потаємне. Воістину, Він знає те, що приховують серця людей. Крім того, ми маємо повернутися до Нього та відповідати після воскресіння та збору в  Судний день, коли всі люди будуть звітувати про свої справи, які вони робили в цьому світі. І той, хто робив добро, робив його для своєї користі, а хто чинив зло, то проти самого себе ж. Аллаг не бажає несправедливості для світів. Тому Іслам виховує людей, щоб вони поводилися однаково як перед іншими, так і на самоті, щоб вони за відсутності влади та інших людей не чинили злочинів та непристойностей. Мусульмани повинні чинити найкращим чином в будь-який час, сподіваючись при цьому на винагороду Всевишнього Аллага, адже Господь постійно спостерігає за ними.
 1. Повага до жінки.
Іслам прагне шанувати жінку. На момент приходу пророка Мухаммада (мир йому та благословення Аллага), жінка була приниженим створінням. Так, в деяких релігіях вона вважалася різновидом бруду, в інших же була причиною вигнання людини з Раю. Іслам наказав шанувати жінку, як доньку, дружину, сестру чи мати, наділив її правами, яких вона була позбавлена дотепер, убезпечив її від зневаги та утискання її прав, щоб не стала вона дешевим товаром, призначеним для вдоволення чоловічої похоті. Іслам наказує по-доброму ставитися до жінки та проявляти до неї повагу, на що вказують слова Всевишнього: «Серед його знамень – те, що Він створив вам дружин із вас самих, щоб ви знаходили в них спокій, і встановив між вами любов і милосердя. Воістину, в цьому – знамення для людей, які думають!» (Коран 30:21) Посланець Аллага (мир йому та благословення Аллага) сказав: «Поводьтеся з жінками найкращим чином». (Муслім, номер хадіса 3720) Також він сказав: «Кращий з вас той, хто найкраще ставиться до своєї родини, а я найкраще за всіх вас ставлюся до своєї родини». (Ат-Тірмізі, номер хадіса 3895) Крім того, Посланець Аллага (мир йому та благословення Аллага) повідомив, що Рай знаходиться біля ніг матерів. (Ібн Маджа, номер хадіса 2781) Це означає, що підкорення їм, нерозлучність та благочестя до них є однією з важливіших причин для того, щоб потрапити до Раю. Іслам не дає чоловікові особливих переваг над жінкою, в тому розумінні, що вони рівні перед Аллагом, і кожен з них може стати близьким до Всевишнього тільки завдяки своїй релігійності та покірності Йому. Всевишній Аллаг сказав: «Чоловікам і жінкам, які робили добро й були віруючими, Ми неодмінно даруємо прекрасне життя. І Ми неодмінно винагородимо їх за те найкраще, що вони робили!» (Коран 16:97) Іслам встановив зв’язок між чоловіком та жінкою, чітко пояснивши питання, пов’язані зі шлюбом, народженням дітей, годуванням, опікою, забезпеченням, турботою та вихованням, не залишивши осторонь навіть такі проблеми, як розлучення, якщо в цьому є необхідність.
 1. Побудова суспільства на основі справедливості та любові.
Також Іслам прагне побудувати суспільство, засноване на доброчесності, любові, справедливості та взаємодопомозі. Ісламське суспільство несе відповідальність за протидію особам, які чинять несправедливість, караючи їх, а також за надання допомоги ближньому, повертаючи йому належне.  Іслам не дозволяє заможній людині проявляти надмірність в своєму майні (як, наприклад, людина залюбки витрачається на свою собачку, в той час, як її сусід помирає з голоду). Також не допускає того, щоб бідний через свою бідність почав вдаватися до злочинів та крадіжок, тим самим порушуючи безпеку та спокій у суспільстві. Бідна людина має встановлене шаріатом право на певну частку майна багатіїв, яку ті зобов’язані віддати їй в якості акту доброї волі або милостині, але повинні це зробити через зобов’язання, покладене на них ісламською релігією. Якщо ж не буде того, хто виконає свій обов’язок перед нею, то стає обов’язковим для всіх мусульман надати їй достатній мінімум, щоб вона могла гідно прожити і гідно померти. Іслам прагне побудувати саме таке суспільство, члени якого допомагають один одному у справах благочестя та богобоязливості, відсторонюючись від гріха та ворожнечі. І найбільше благочестя – це підкорення велінням та заборонам Всевишнього Аллага. Всевишній приписав кожній відповідальній людині дотримуватися справедливості щодо всіх людей, навіть якщо вони є його родичами. З цього приводу Посланець Аллага (мир йому та благословення Аллага), засуджуючи попередні народи, сказав: «Народи, які були до вас, були знищені за те, що вони залишали безкарним представника знатного роду, якщо той учиняв крадіжку. Проте якщо крав бідний з них, то його неодмінно карали. Клянуся Аллагом! Якщо Фатима, донька Мухаммада, щось вкраде, то я неодмінно відрубаю їй руку». (Ан-Насаі, 4902) Таким чином, в ісламському суспільстві всі рівні перед законом і немає різниці між дітьми відповідального або дітьми підлеглого у виконанні прав та обов’язків. Всевишній Аллаг сказав: «Воістину, Аллаг закликає до справедливості, добрих справ і підтримки родичів. Він забороняє мерзотне, відразне й нечестиве. І Він повчає вас – можливо, будете пам’ятати ви!» (Коран 16:90) Також Іслам зобов’язав відповідальну особу призначати кращих людей, більш годних для роботи, надаючи перевагу суспільному благу. Іслам встановив суспільні норми, які стосуються керування та порядку, пояснивши умови та правила для тих, хто буде займатися справами суспільства в цілому чи родини зокрема. Пророк (мир йому та благословення Аллага) сказав: «Кожен з вас – пастор, і кожен з вас відповідає за свою паству». (Аль-Бухари, номер хадісу 893) Всевишній Аллаг не введе до Раю того, хто помер, будучи нещирим щодо своєї пастви, чи то дітей, службовців або інших підлеглих. Пророк (мир йому та благословення Аллага) сказав: «Аллаг обов’язково зробить Рай забороненим для кожного, хто помре, обманюючи своїх підопічних, опіку над якими на нього було покладено Всевишнім». (Муслім, номер хадісу 380)
 1. Поширення миру на землі
Іслам прагне поширити мир на Землі шляхом проголошення братства в релігії. Всі віруючі мусульмани є братами, вони наказують схвальне та забороняють засуджуване, являють собою єдине ціле не дивлячись на те, що живуть в різних куточках світу. Вони люблять один одного так, що згладжуються всі відмінності між ними, чи то відмінність в походженні, кольорі шкіри, расі, статках або в їхній кількості. Іслам – це релігія милості, благословення та доброчинства, яка спонукає своїх послідовників приносити користь людині, будувати свої взаємовідносини з іншими найкращим чином, поширювати дух братства, згуртованості та взаємодопомоги, щоб всі жили, як одна родина. Посланець Аллага (мир йому та благословення Аллага) сказав: «Воістину, віруючі стосовно один одного подібні до міцної споруди». Сказавши це, він переплів між собою пальці своїх рук. Іслам віддаляє мусульман від класового розділення і застерігає їх від зневаги до бідних та слабких. Кращим прикладом прояву великого братерства, який має вплив не розповсюдження миру серед націй та народів, є щорічне зібрання мусульман для здійснення великого паломництва (хаджу). Цей з’їзд сприяє взаємному знайомству людей і приводить їх до об’єднання та згоди між собою. Там збираються мільйони людей, представники різних націй, бідні та багаті, дорослі та юні, чоловіки та жінки. Всі вони збираються в одному місці, в один час, вклоняються Одному Господу, немає переваги одних над іншими ні в статусі, ні в багатстві, ні в кольорі шкіри, ні в расовій приналежності, окрім як в підкоренні Богу. Іслам встановив подібні правила для налагодження міжнародних зв’язків та стосунків між людьми, спираючись на чесність, відкритість, бажання блага для людства та дотримання прав усіх людей, уникаючи будь-якої брехні, обману та несправедливості. Важливо відмітити, що мусульмани вже втілили у життя ці лозунги. Так, за часів пророка Мухаммада (мир йому та благословення Аллага) та його сподвижників (хай буде задоволений ними Аллаг), а також за часів тих, хто жив після них, представники різних релігій знаходилися в Медині, Шамі, Єгипті та інших мусульманських країнах, і між ними панували прекрасні добросусідські стосунки. Вони навідували один одного, вели спільну торгівельну діяльність, обмінювались один з одним порадами і їхніх прав в мусульманському суспільстві дотримувалися повністю.
 1. Облаштування землі
Іслам дозволяє облаштовувати землю, адже Всевишній Аллаг зробив людей намісниками на ній, наділивши їх всім необхідним в їхньому повсякденному житті. Господь сказав: «І коли сказав Господь твій ангелам: «Я поставлю намісника на землі! (Адама та його нащадків)» (Коран 2:30) Після того, як Всевишній зазначив, що Він зробив людей намісниками на землі та дарував їм численні  блага, сказав: «Він підкорив для вас усе те, що на небесах і на землі». (Коран 45:13) Також Він сказав: «Він – Той, Хто зробив землю покірною для вас. Ходіть же різними краями та споживайте з Його наділу; до Нього повернетесь ви!» (Коран 67:15) Намісництво людини на землі означає, що вона повинна облаштовувати її згідно закону Всевишнього, дотримання якого призводить до задоволення Аллага. Людина повинна обмежуватися приписами Аллага, керуватися справедливістю. Таким чином, це намісництво припускає повне підкорення Всевишньому, що дав їй такі повноваження. Панування людини на землі, надане Аллагом, має на увазі використання всіх її благ. Всевишній надав людям можливість засівати поля, розмножувати худобу, саджати дерева, добувати корисні копалини, будувати житло, школи, лікарні, заводи, села, міста і багато іншого з необхідних повсякденних потреб людини. Завдяки цим дарам Всевишнього, люди пізнають велич та могутність Аллага, адже саме Він – Творець всього цього. Крім того, Іслам спонукає людину відповідально підходити до будь-якої справи, виконуючи її найкращим чином. Пророк (мир йому та благословення Аллага) сказав: «Воістину, Аллаг приписав робити будь-яку справу найкращим чином…» (Муслім, номер хадіса 5167) При цьому не існує протиріччя між облаштуванням землі та найголовнішою задачею людини – поклонінням Аллагу, адже якщо людина буде облаштовувати землю згідно з законом Всевишнього, то це також буде вважатися поклонінням. Пророк Мухаммад (мир йому та благословення Аллага) сказав: «Якщо у когось в руках опиниться саджанець в момент настання кінця світу, і він зможе посадити його до настання Часу, то нехай зробить це». (Муснад Ахмад, номер хадіса 13004) Цими словами пророк (мир йому та благословення Аллага) хотів підштовхнути мусульман до саджання дерев та риття каналів для цього, щоб ця земля залишалася доглянутою аж до приписаного Творцем строку.
 1. Спонукання до науки та знань
Іслам вшанував вчених, звеличивши їхню значимість, завдяки тому, що вони здобули знання. Всевишній Аллаг сказав: «Невже рівні ті, які знають, і ті, які не знають?» (Коран 39:9) Також Всевишній сказав: «Аллаг дарує перевагу тим серед вас, які увірували й тим, кому дано знання. І Аллаг знає те, що ви робите». (Коран 58:11) Попередні покоління мусульман зробили величезний внесок, заклавши фундамент багатьох наук, таких як медицина, інженерна справа, астрономія, арифметика, хімія та в інших галузях знань. Вони мали розвинену цивілізацію як на Сході, так і на Заході (в Андалусії). В подальшому європейці взяли для себе багато корисного з цих наук. Вони відправляли своїх студентів для отримання освіти в університетах Андалусії. Мусульмани не припиняли давати корисні результати в науковій сфері до тих пір, поки мусульманські країни не зазнали колонізації, яка паралізувала розвиток та відібрала в них скарби. І досі негативні наслідки колонізації даються взнаки. Такі деякі з цілей та задач Ісламу, до виконання яких він спонукає. Тепер ти, якщо підходити справедливо, можеш бачити, що цілі та задачі Ісламу – зрозумілі та універсальні, забезпечують щастя для всіх людей. Проте для цього треба триматися релігії Аллага та напевно зрозуміти її, правильно втілюючи її у життя згідно з Священним Кораном та роз’ясненням пророка (мир йому та благословення Аллага). Шановний читачу! Не звертай уваги на те, про що говориться в засобах масової інформації про Іслам, а також на те, що розповсюджують нетямущі люди, які абсолютно не розуміють сутності цієї релігії. Той, хто не знає істинного стану речей, не може судити про них. Всі їхні знання про Іслам засновані на недостовірній інформації про нього, обмежуються телевізійними програмами та вирізками з газет, які не мають жодного стосунку до Ісламу. Також не дивись на становище деяких мусульман, які не дотримуються заповідей Всевишнього, хай поведе їх Аллаг істинним шляхом. На жаль, ці люди є поганим прикладом, і створюють хибне уявлення про мусульман. Тому дізнавайся істинну сутність цієї релігії з її першоджерел – Священного Корану та висловлювань пророка Мухаммада (мир йому та благословення Аллага), які дійшли до нас без будь-яких викривлень. Крім того, ці джерела є легкодоступні для тих, хто бажає їх знайти. Поглянь своїми очима, подумай та поміркуй над цією релігією, і ти зможеш сам зробити висновок про неї. При цьому не міркуй розумом інших людей. Ми сподіваємось, що читач, ознайомившись з цим коротким переліком цілей та задач Ісламу, продовжить свій шлях у пошуках істини, уникаючи різних пересудів та передчасних висновків. І тоді Аллаг поведе прямим шляхом, якщо на те буде Його воля. Аллаг Всевишній сказав: «Прийшло до вас світло від Аллага та ясне Писання, яким веде Аллаг до шляхів миру тих, котрі шукають Його вдоволення. Виводить Він їх за Своїм наказом з темряви до світла, й провадить їх до шляху прямого!»  (Коран 5:15-16) Доктор Юсеф Абдур-Рахман Аль-Рашид Переклад: Вахітов Марат www.whyislam.ru — Чому Іслам? Український переклад підготовлено редакцією сайту www.lifeislam.org