Класичні докази існування Аллага (Ч.1)

Allah_ukr

З часом людина дорослішає і набирається розуму, вона починає ставити собі багато запитань: «Звідки я прийшла в цей світ?», «Навіщо я прийлав?», «Куди піду?», «Хто створив мене і цей світ навколо мене?», «Хто володар Всесвіту і хто ним керує?» і багато інших. В наступних статтях ми спробуємо розкрити ці питання і відповісти на них, наведемо деякі докази, наведемо аргументи та доводи, для того щоб ви, любі читачі, терпляче, ретельно та неупереджено розглянули їх.

 

Іслам: основи та принципи

(Частина перша)

Існування Аллага, Його безмежне володарювання, єдиність та виключне право на те, щоб йому поклонялися.

З часом людина дорослішає і набирається розуму, вона починає ставити собі багато запитань: «Звідки я прийшов в цей світ?», «Навіщо я прийшов?», «Куди піду?», «Хто створив мене і цей світ навколо мене?», «Хто володар Всесвіту і хто ним керує?» і багато інших. Людина не в змозі самостійно дізнатися відповіді на ці запитання. Найновіші науки не можуть  знайти відповіді на них, тому що ці питання стосуються сфери релігії.  Саме тому навколо них поширилися легенди, різні домисли та міфи, які вводять людину в ще більшу тривогу та збентеження. Ці питання є потаємними, і людина зможе знайти вичерпні відповіді на них, тільки якщо Аллаг направить її на правильну релігію, яка принесла остаточне вирішення всіх питань. А правильна релігія – це та єдина релігія, яка несе істину та правдиве рішення в усьому, оскільки вона одна прийшла від Аллага і була послана як одкровення Його пророкам та посланцям. З цієї причини людині слід прагнути пізнати цю істинну релігію, вивчити її та повірити в неї для того, щоб вийти із збентеження, позбутися труднощів та йти  прямими шляхом. Отже,почнемо пізнавати. Кажучи про релігію, необхідно знати до кого веде ця релігія? Кому ми повинні поклонятися? Невіруючі поклоняються своїм божествам, які самі були створені, подібно дереву, каменю чи людині, і саме тому іудеї та багатобожники, які жили за часів посилання Останньої Місії до людства, попросили Посланця Аллага Мухаммада (хай благословить його Аллаг та вітає) розповісти про Аллага і про те, з чого Він? Тому Аллаг – Пречистий Він та Величний – послав наступну суру: «Скажи: «Він – Аллаг Єдиний, Аллаг Самодостатній. Він не народив і не був народжений, і немає нічого рівного Йому»» (Кора, сура 112 «Аль-Іхляс»). Аллаг Сам ознайомив із собою Своїх рабів і сказав: «Воістину, ваш Господь – Аллаг, Який створив небеса й землю за шість днів, а потім піднісся над троном. Він покриває ніччю день, який швидко наздоганяє її. Сонце, місяць і зорі покірні Йому. Хіба не Йому належить творити й наказувати? Благословенний Аллаг, Господь світі!» (Коран сура 7 «Аль-А’раф», аят 54). Він також сказав: «Аллаг – Той, Хто звів небеса без опори, яку б ви могли бачити. Потім Він піднісся над троном, підкорив сонце й місяць. Плинуть вони до визначеного строку. Керує Він справами й пояснює знамення – можливо, ви будете впевнені в зустрічі з Господом своїм! Він – Той, Хто розтягнув землю й поставив на ній гори й річки. Із кожного плоду Він зробив дві пари. Він накриває ніччю день. Воістину, в цьому знамення для людей, які мислять!» (Коран сура 13 «Ар- Рад», аяти 2-3). І далі: «Аллаг знає те, що несе в собі жінка, скільки зменшилося і збільшилося у кожному лоні. Воістину, кожна річ у Нього має міру! Знаючий потаємне й відкрите, Великий, Піднесений!» (Коран сура 13 «Ар- Рад», аяти 8-9) Аллаг – піднесене Його ім’я – також сказав: «Запитай: «Хто Господь небес і землі?» І скажи: «Аллаг!» Скажи: «Невже ви взяли собі у покровителі замість Нього тих, хто не має влади принести користь чи заподіяти шкоду  навіть самим собі?» Скажи: «Чи рівні між собою сліпий і зрячий, чи рівні між собою темрява й світло? Чи вони вважають, що Аллаг має помічників, які творять так, як творить Він, а творіння Його схоже на їхнє? Скажи: «Аллаг – Творець кожної речі. Він – Єдиний, Всепереможний!» (Коран сура 13 «Ар-Рад», аят 16). Аллаг – Пречистий Він – наводить їм Свої знамення, які слугують явними доказами та свідченням: «Серед Його знамень – ніч та день, сонце та місяць. Не падайте ниць перед сонцем та місяцем, а падайте ниць перед Аллагом, Який створив їх, якщо ви поклоняєтесь Йому!» (Коран сура 41 «Фуссілат», аят 37). А також в іншому аяті: «Серед Його знамень  - те, що ти бачиш землю сухою, а коли Ми посилаємо на неї воду, вона починає рухатись і збільшуватись. Воістину, Той, Хто оживив її, неодмінно оживить і померлих! Воістину, Він спроможний на кожну річ!» (Коран, сура 41 «Фуссілат», аят 39). А також: «Серед Його знамень – створення небес і землі, а також відмінності між мовами й кольорами. Воістину, в цьому – знамення для жителів світів! Серед Його знамень – ваш сон уночі та вдень, а також пошуки Його милості» (Коран, сура 30 «Ар-Рум», аят 22-23). Всевишній описав Себе чудовими та досконалими якостями: «Аллаг! Немає бога, крім Нього – Живого, Сущого!  Не торкається Його ні дрімота, ні сон. Йому належать ті, хто на небесах, і ті, хто на землі. Хто ж заступиться перед Ним без Його дозволу? Він знає те, що попереду них і те, що позаду них. Вони ж не осягають зі знання Його нічого, крім того, що побажає Він» (Коран, сура 2 «аль-Бакара», аят 255). А також сказав: «Прощаючого, Приймаючого каяття, суворого в покаранні, Володаря милості! Немає бога, крім Нього, й до Нього буде повернення!» (Коран, сура 40 «Гафір», аят 3) А також: «Він – Аллаг, окрім Нього немає бога! Цар, Пресвятий, Мирний, Вірний, Охоронець, Великий, Сильний, Звеличений! Пречистий Аллаг від тих, кому поклоняються нарівні з Ним» (Коран сура 59 «Аль-Хашр», аят 23). Це є Мудрий, Могутній Господь, Який має виключне право на те, щоб Йому поклонялися. Він ознайомив із Собою Своїх рабів, навів їм Свої знамення, які слугують явними доказами та свідченням, і описав Себе чудовими і досконалими якостями. Про Його існування, панування та істинну божественність свідчать шаріати [1] пророків, здоровий глузд та сама природа людини, з чим були згодні  всі люди в усі часи. Щодо доказів Його існування та панування, то вони наступні: 1 – Дивовижне створення Всесвіту та всього, що є в ньому. Людину оточує величезний Всесвіт, який складається з небес, зірок та планет, річок та морів, розстеленої землі, яка складається з материків, що розташовані близько один від одного, з різною і різноманітною рослинністю, де є всі види плодів, і де ти виявиш по дві пари всіх тварин… І ось цей Всесвіт не створив себе сам, у нього, безперечно, має бути Творець. І якщо Всесвіт не може створити себе сам, то хто ж створив його в такому бездоганному порядку, довів його до такої чудової досконалості і зробив його знаменням для спостережливих, окрім одного лише Аллага, Єдиного, Всемогутнього, окрім Якого немає іншого Господа та істинного Божества? Аллаг Всевишній сказав: «Чи ж вони просто собі з’явилися із нічого? Чи, може, вони самі творці? Чи це вони створили небеса та землю? Таж ні, не впевнені вони!» (Коран, сура 52 «Ат-тур», аят 35-36) Ці два аяти містять в собі три передумови: 1 – Хіба вони створені з нічого самі по собі? 2 – Вони створили самі себе? 3 – Вони створили небеса та землю? Якщо вони не створені самі по собі, не створили самих себе і не створили небеса та землю, то стає зрозуміло, що в них немає іншого виходу, окрім як визнати існування Творця та створення небес та землі, і що цим Творцем є Єдиний та Всемогутній Аллаг. 2 - Вроджена якісь (Фітра) [2]. Всі живі істоти створені з вродженим відчуттям визнання існування Творця, Який величніший, могутніший та досконаліший за все інше. Це відчуття міцно та глибоко закріплено в людині, воно більш непохитне, ніж  математичні константи, і не потребує доказів, хіба що для тих, хто втратив свою істинну природу, коли виникли обставини, які змушують людину  відхилитися від того, що вона визнала [3]. Аллаг Всевишній сказав: «Це – вроджена якість, із якою Аллаг створив людей. Немає зміни в творінні Аллага. Це є правильна релігія…» (Коран, сура 30 «Ар-Рум», аят 30) Абу Хурайра (хай буде задоволений ним Аллаг) передав, що пророк (хай благословить його Аллаг та вітає) сказав: «Кожен народжений народжується з чистим вродженим відчуттям визнання існування істинного Божества (фітрой), і тільки потім батьки роблять його іудеєм, або християнином, або вогнепоклонником, так само як тварина народжує тварину цілою. Хіба ви помічали серед них тварин з відрізаним вухом чи носом?», а потім сказав: «Прочитайте, якщо бажаєте: «Це – вроджена якість, із якою Аллаг створив людей. Немає зміни в творінні Аллага»[4]. Пророк (хай благословить його Аллаг та вітає) також сказав: «Великий та Могутній Аллаг наказав мені навчити вас тому, чому Він навчив мене сьогодні, і чого ви не знаєте: «Будь-яке багатство, яким Я наділив Моїх рабів, дозволено для них. Я створив всіх Моїх рабів покірними Мені. Але дияволи прийшли до них, відхилили їх від їхньої релігії, заборонили їм те, що Я дозволив їм, і наказали їм поклонятися нарівні зі Мною фальшивим божествам, не маючи жодних підстав для цього»[5]. 3 - Одностайна думка всіх людей. Всі люди – минулі покоління та нові – одностайні в тому, що у цього Всесвіту є Творець і це – Аллаг, Господь світів, що Він Творець небес та землі, у Якого немає співучасників у творенні, так само як немає Йому співтоваришів у владарюванні – Пречистий Він! До нас не дійшло якоїсь звістки від якоїсь общини людей, що жили до нас, про те, щоб вони вважали свої божества співучасниками Аллага у створенні небес та землі. Навпаки, вони всі були переконані, що Аллаг – це їхній Творець і Творець їхніх божеств, і немає ніякого іншого творця, що лише один Аллаг дарує прожиток, приносить користь та відвертає зло [6]. Всевишній Аллаг, повідомляючи про визнання багатобожниками панування Аллага, сказав: «Якщо ти спитаєш у них «Хто створив небеса й землю та підкорив сонце й місяць?» то вони неодмінно скажуть: «Аллаг!» Як же вони заблукали! Аллаг збільшує та зменшує наділ тим із рабів Своїх, кому  побажає! Воістину, Аллаг про кожну річ Знаючий! Якщо ти спитаєш у них: «Хто проливає з неба воду, оживляючи землю після її смерті?», то вони неодмінно скажуть: «Аллаг!» Скажи: «Хвала Аллагу!» Але ж більшість із них не розуміє!» (Коран сура 29 «Аль-Анкабут», аяти 61-63). Він також сказав: «Якщо ти запитаєш у них, хто створив небеса і землю, то вони неодмінно скажуть: «Їх створив Всемогутній, Всезнаючий!» (Коран сура 43 «Аз-Зухруф», аят 9). 4 – Здоровий глузд. Безперечно, здоровий глузд підказує, що у Всесвіту є великий Творець.  Тому що розум бачить Всесвіт наново створеним і те, що він не створений сам по собі. Він підказує, що у наново створеної речі має бути творець. Людина розуміє, що в цьому житті у неї часом трапляються біди та негаразди, і коли вона не в змозі відвернути їх, то всім серцем звертається до неба і просить допомоги у свого Господа, щоб Він розвіяв її турботи та зняв тугу, якщо навіть в інші дні не визнає Його і вклоняється своєму ідолу. Це неспростовна істина, яку не можна не визнати. Адже навіть якщо тварині завдати болю, вона піднімає свою голову і спрямовує свій погляд у небо. Аллаг повідомив про те, що коли з людиною трапляються нещастя, то вона поспішає до Аллага, просить Його відвернути ці нещастя. Аллаг Всевишній каже: «Коли людини торкається лихо, вона кличе свого Господа й звертається тільки до Нього. А коли Він дарує їй милість від Себе, то вона забуває те, про що раніше просила, й додає Аллагу рівних…» (Коран сура 39 «Аз-Зумар», аят 8). Аллаг, повідомляючи про положення багатобожиків, сказав: «Він – Той, Хто дає вам змогу подорожувати суходолом та морем. Ось ви на кораблях; разом із ними дме попутний вітер, якому вони радіють! Але щойно зірветься буревій, і підступлять до них хвилі з усіх боків, вони вирішать, що оточені. Тоді кличуть вони Аллага, щиро сповідуючи Його релігію: «Врятуй нас! І ми неодмінно будемо вдячні!» Так коли Він рятує їх, то вони сіють безчестя на землі без жодного права. О люди! Ваше безчестя обернеться проти вас самих. Це лише насолода земного життя, а потім ви повернетеся до Нас! І Ми розповімо вам про те, що чинили ви!» (Коран сура 10 «Юнус», аяти 22-23). Він також сказав: «І коли накриває їх, наче тінь, хвиля, то вони звертаються до Аллага, щиро сповідуючи Його релігію. Так коли Він рятує їх, виводячи на суходіл, то зменшується віра їхня. Ніхто не заперечує Наші знамення, крім зрадника, невдячного!» (Коран сура 31 «Лукман», аят 32). Він – Божество, Яке створило Всесвіт з нічого, створило людину в найчудовішому образі і встановило в її людському нутрі відчуття необхідності поклоніння та підкорення Йому. Розум людини підкорився Його безмежному пануванню та нероздільному праву на те, щоб Йому поклонялися. Люди всіх часів визнали Його панування… І, безперечно, таке Божество має бути Єдиним в своєму пануванні та в своєму праві на поклоніння. Подібно тому, що у Нього немає співтоваришів у творенні, у Нього немає співтоваришів і в Його божественності, яка дає Йому неподільне право на те, щоб Йому поклонялися.

За книгою Мухаммада Ас-Сухейма «Іслам: його основи та принципи».

Переклад та редакція редколегії  сайту «Чому Іслам?» - www.whyislam.ru

Українська версія підготовлена редакцією сайту www.lifeislam.org

 

Далі буде…

[1] Законоположення, послане Аллагом. [2] Фраза «вроджена якість» - це один з можливих варіантів пояснення арабського слова «Фітра». Цей шаріатський термін не має точного аналогу в українській мові. В подальшому у тексті можливе використання й інших варіантів пояснення цього терміну, а також можливе використання самого слова «фітра». [3] Див.: «Маджму аль-фатава» Ібн Таймійа: 1/ 47-73. [4] Передали імам Бухарі, книга приречення, 3-я глава та імам Муслім, книга приречення, 2658-й хадіс, тут наведена версія Мусліма. [5] Передав імам Ахмад в своєму «Муснаді», том 4-й, стор. 162 та імам Муслім в своєму «Сахіху», в главі «Опис раю, його благ та мешканців», хадіс 2865, тут наведена версія Мусліма. [6] Див.: «Маджму аль-фатава» шейх-уль-іслама Ібн Тайміййі, том 14-й, стор. 380-383 і том 7-й, стор. 75.