Цілі посту

ramdan

Як відомо, будь-яке веління Всевишнього Аллага має свої визначені цілі. Священний Коран розтлумачив мудрість багатьох видів поклоніння, переважно – основних стовпів Ісламу. Розуміння цих цілей та значимості має велику важливість, особливо при виконанні поклоніння, адже з таким розумінням людина може дізнатися, наскільки якісно вона виконує те або інше веління Аллага. Так, наприклад, з приводу намазу Всевишній Аллаг сказав: «І звершуй молитву. Воістину, молитва стримує від розпусти й неприйнятного».  (Коран 29:45) Якщо не здійснюється ця мета,  а саме якщо намаз не оберігає людину, яка звершує молитву, від розпусти та неприйнятного, отже, намаз виконується неякісно, і треба подумати над тим, як правильно звершувати молитву. Якщо подивитися на те, як багато хто з нас виконує свої обряди поклоніння, то можна помітити, що їхнє виконання дуже далеке від тих цілей, заради яких вони були приписані. Тому можна побачити, наскільки слабкий вплив має поклоніння на життя більшості людей, на їхні віропереконання, моральність, поведінку, взаємостосунки.  Такий стан речей вимагає від нас ознайомитися з кожним видом поклоніння та його цілями, заради яких воно було приписано, щоб ми могли виконувати його згідно цих мудрощів. Давайте розглянемо задумки посту, щоб ми могли постувати цього місяця відповідно до тих цілей, які містяться в цьому поклонінні. Якщо ми звернемося до Корану, то побачимо, що в ньому чітко та зрозуміло визначені мета та сенс Рамадану – виховання в людині богобоязливості. На це вказують слова Всевишнього Аллага: «О ви, які увірували! Встановлено для вас піст – так само, як був він встановлений для тих, які жили раніше за вас. Можливо, будете ви богобоязливі!» (Коран 2:183) Таким чином, богобоязливість – основна мета посту, проте піст містить у собі й інші задумки, додаткові, які витікають з попередньої. Якщо вони зберуться докупи та здійсняться, то приведуть людину до богобоязливості,  а якщо будуть відсутні, то людина не зможе досягти цієї якості. Тепер ознайомимося з цілями посту, які встановив Всевишній Аллаг, і які приведуть людину до ступеня богобоязливості.

 1. Рамадан та оновлення покаяння.

Постійне каяття є необхідною потребою людини. Людська природа схильна до помилок, як про це сказав нам пророк (мир йому та благословення Аллага): «Кожна людина часто помиляється (мається на увазі: порушує накази Аллага, роблячи заборонене та полишаючи приписи), і кращим з тих, хто помиляється, є той, хто кається (через свої помилки)». Якщо будь-яка людина часто припускається помилок (грішить), отже, кожен з нас повинен мати таку якість – часте каяття та повернення до Аллага. Варто сказати, що мати таку властивість нелегка справа. Бути людиною, яка кається, похвально. Тому Аллаг (Святий Він та Величний) похвалив Свого раба Дауда (мир йому) за володіння цією якістю: «Яким прекрасним був цей раб! Воістину, він завжди звертався до Нас!» (Коран 38:44) Тобто, він часто звертався до Аллага з покаянням. Також Всевишній Аллаг повідомив, що Він (Святий Він та Величний) любить тих, хто кається. Аллаг сказав: «Воістину, Аллаг любить тих, хто кається…» Крім того, посланець Аллага (мир йому та благословення Аллага) сказав, що ті з людей, які каються за свої гріхи, є кращими з тих, хто помиляється. Однією з важливих цілей посту є те, що він приписаний для набуття цієї великої якості, якої потребує людина протягом всього свого життя, адже її життя сповнене помилок та недоглядів. Рамадан – це час не тільки для складання покути в цей місяць, але й для того, щоб людина набула вміння постійно каятися і в наступні місяці. Одним із значень назви місяця Рамадан, через яке він був так названий, є «згоряння гріхів». Слово «рамадан» - це віддієслівний іменник, що походить від дієслова «рамада», що означає «спалювати». Від нього також пішло слово «рамда», що означає «рештки пожежі». Аль-Куртубі (нехай обдарує його Аллаг своєю милістю) сказав: «Згадується, що цей місяць був названий Рамаданом тому, що він спалює гріх за допомогою добрих справ». Результатом каяття є прощення гріхів. Про це ясно сказано в Корані: «О ви, які увірували! Покайтеся перед Аллагом каяттям щирим! Можливо, Господь відпустить вам гріхи ваші…» Тому однією з цілей Рамадану є прощення гріхів, як про це стає зрозуміло з багатьох хадісів. Пророк (мир йому та благословення Аллага) сказав: «Хто постує у місяць Рамадан з вірою та надією, тому будуть прощені його минулі гріхи». Також сказав: «Хто вистоював ночі в молитвах в місяць Рамадан з вірою та надією, тому будуть прощені його колишні гріхи». А також сказав: «Хто провів ніч Приречення в молитвах з вірою та надією, тому будуть прощені його колишні гріхи». Таким чином, Аллаг пов’язав ці численні благодіяння, які повторюються протягом всього місяця, з прощенням гріхів для того, щоб людина відчула, що вона грішна і потребує прощення, тобто постійного каяття. Щоденне повторення різних видів поклоніння виховує в людині якість обновлюваного повернення до Аллага, постійного каяття. Таким чином, коли закінчиться місяць Рамадан ця якість раба, що часто кається, залишиться притаманною людині. На жаль, багато хто не усвідомлює цієї мудрості Рамадану, що призвело їх до того, що вони обмежились принесенням покути лише протягом цього благословенного місяця. Коли ж місяць закінчується, вони повертаються до свого колишнього становища, не помічаючи того, що каяття має бути постійним.

 1. Рамадан та сила волі.

  Однією з основних цілей Рамадану є вихованні волі в людині. Це можна помітити в наступному:

 • По-перше, утримання від пристрастей, насолод та гріхів протягом всього місяця;
 • По-друге, спонукання до старанного виконання велінь та благих справ;
 • По-третє, особлива духовна атмосфера, яка панує протягом всього місяця, те, чим відрізняється Рамадан від інших місяців. В такому оточенні людина знаходить в собі силу волі, підвищену цілеспрямованість, те, чого немає у неї в інші місяці.

Відомо, що воля є основним стимулом, яка скеровує людину для мобілізації її можливостей та сил.  В міру того як посилюється воля людини, вона поривається робити справи, і навпаки, щойно воля людина слабшає, вона полишає справи. Люди відрізняються одне від одного в силі волі та цілеспрямованості. Саме цими двома речами люди долають шлях до Всевишнього Аллага. Тому ібн аль-Кайім (хай обдарує його Аллаг своєю милістю) сказав: «Знай, що раб долає шлях до Аллага саме серцем та цілеспрямованістю, а не своїм тілом. І богобоязливість насправді посилює серця, а не посилює частини тіла. Всевишній Аллаг сказав: «Саме так! Хто шанує знаки Аллага, той робить це через богобоязливість у серці». (Коран 22:32) І посланець Аллага (мир йому та благословення Аллага) сказав: «Богобоязливість тут»,  - і вказав не своє серце». Дійсність підтверджує сказане. Як багато людей зі слабким тілом роблять справи, на які не здатні молоді та сильні хлопці! Причина захована в силі волі та цілеспрямованості, що йде від сили в їхніх серцях. Якщо ця мета місяця Рамадан є основною, то кожному мусульманину варто спробувати здійснити її в самому собі, прагнучи посилити свою силу волі та цілеспрямованість протягом цього місяця, щоб згодом мати можливість пройти шлях протягом року, якщо йому буде приписано жити.

 1. Рамадан та щирий намір.

  Уявляти собі та відчувати постійний нагляд з боку Господа також є однією з основних цілей Рамадану. Це відчуття виховує в людині щирість, яка вважається основою для прийняття справ. Всевишній Аллаг сказав: «А їм не було ніякого наказу, окрім поклоніння Аллагу, щирого служіння Йому…» (Коран 98:5   Сказане про щирість в Рамадан проявляється в наступному:

 • По-перше, основною умовою посту в Рамадан є те, щоб у людини був відповідний намір. Його необхідно щоденно оновлювати до появи ранкової зорі, оскільки пророк (мир йому та благословення Аллага) сказав: «Той, хто не візьме намір постувати з ночі до появи ранкової зорі, у того не буде посту». (Ас-Суютий назвав хадіс хорошим). Користь від щоденного оновлення наміру протягом місяця до початку посту полягає в тому, що людина привчає себе до цієї якості, а саме брати щирий намір заради Аллага перед виконанням будь-якої своєї справи для того, щоб отримати винагороду від Всевишнього. Інакше її справа пропаде.

 

 • По-друге, в одному з хадісів кудсій (хадіс кудсій – це висловлювання, в якому пророк (мир йому та благословення Аллага) передає слова Всевишнього Аллага), пророк (мир йому та благословення Аллага) повідомив, що Всевишній Аллаг сказав: «Всі свої справи син Адама робить для самого себе [1], окрім посту, який тримається заради Мене, і Я винагороджу його за нього». Багато вчених дали наступні коментарі до слів Всевишнього «окрім посту, який тримається заради Мене»: «Піст – вид поклоніння, в якому практично відсутня показуха, оскільки під час посту ніхто не може спостерігати за людиною, окрім його Володаря. І це значення підтверджується словами Всевишнього Аллага далі в цьому ж хадісі: «Окрім посту, який тримається заради Мене, і Я винагороджу його за нього, адже він полишає свою пристрасть та їжу заради Мене». Тобто той, хто постує, виконує це поклоніння заради Ліка Всевишнього Аллага, уявляючи перед собою постійний Його контроль, адже ніхто не може спостерігати за людиною, якщо вона захоче поїсти чи попити протягом дня. Основою та джерелом утримання від їжі та пиття є усвідомлення того, що Аллаг (Святий Він та Величний) спостерігає за тобою. Тому в місяць Рамадан людині треба намагатися здобути відчуття постійного нагляду Аллага і в інших своїх справах, як це вона робила під час посту. Ця ціль Рамадану (уявлення про постійний нагляд Аллага) безпосередньо пов’язана з наміром.

  Однак багато людей не дістають ніякої користі від місяця Рамадан, не надаючи ваги досягненню цієї мети і не докладаючи зусиль для виховання почуття постійного контролю Аллага. Проходить Рамадан, а показуха й надалі переважає у їхніх справах, і недбалість накладає відбиток на стан їхніх справ.  

 1. Рамадан та озброєння терпінням.

  Однією з важливих якостей, що реалізується в Рамадані, є терпіння, яке є необхідним елементом при виконанні обрядів поклоніння, при відстороненні від заборонених речей, а також при спітканні лих та негараздів. Загалом, вся релігія є терпінням, оскільки ця якість необхідна або для виконання велінь, або для полишення гріховних вчинків. І від кожного мусульманина вимагається, щоб він виховав в собі терпіння і прагнув здобути цю якість. Місяць Рамадан – прекрасний шанс для досягнення цієї мети, оскільки він містить в собі обидва види терпіння: терпіння для виконання велінь та терпіння для полишення гріховних вчинків. Тому посланець Аллага (мир йому та благословення Аллага) назвав Рамадан місяцем терпіння, оскільки мусульманин намагається терпляче тримати піст, звершувати намаз, нічні молитви, поминати Аллага, читати Коран, мольбу, а також віддалятися від пристрастей та полишати заборонене.   Оскільки Рамадан привчає того, хто постує, до терпіння, за виконання обох (посту та терпіння) призначена велика винагорода. Всевишній Аллаг сказав про піст: «Кожна справа сина Адама збільшується, за добру справу (його буде винагороджено) в десятикратному розмірі, аж до семисоткратного розміру, окрім посту, що тримається заради Мене, і Я винагороджу його за нього, адже він полишає свою їжу, питво та пристрасть заради Мене. У людини, що постує, дві радості: радість при розговінні та радість при зустрічі зі своїм Господом. І запах з роту того, хто тримає піст, прекрасніший перед Аллагом за запах мускусу».   Всевишній Аллаг сказав про терпіння: «Воістину, терплячих винагородять сповна, без відплати!» (Коран 39:10)  

 1. Рамадан та навчання підкорятися велінням Аллага.

  Всевишній Аллаг зробив Рамадан місяцем, коли людина виховує саму себе коритися велінням Аллага, тому Всевишній (Святий Він та Величний) розкрив перед нами ворота численних та різних видів поклоніння: намаз, нічне вистоювання, читання Корану, поминання Аллага, усамітнення в мечеті, прояв щедрості та доброти… І все це для того, щоб людина змогла продовжити виконувати їх і після Рамадану. Саме ця постійність вимагається в усіх видах поклоніння, не припиняючи та не полишаючи їх або більшу частину з них, і саме таким був шлях пророка (мир йому та благословення Аллага). Проте нерозуміння багатьох людей даної цілі призвело їх до того, що вони проявляють старанність лише в Рамадан. І щойно закінчується місяць, серед них бувають такі, які одразу ж повертають назад, повертаючись до гріхів та полишаючи поклоніння. Є ті, хто недбало виконують веління та нехтують ними, а це також є гріхом. Такий стан речей несумісний з метою Рамадану, якою є досягнення богобоязливості, яка вимагається від людини повсякчас. Пророк (мир йому та благословення Аллага) сказав: «Бійся Аллага, де б ти не був».  

 1. Рамадан та вдосконалення моральності.

  Іслам  - це релігія, яка приділяє велику увагу моральності. Це стає очевидним зі слів пророка Мухаммада (мир йому та благословення Аллага): «Воістину, я був направлений для того, щоб вдосконалити моральність». І Всевишній Аллаг зробив місяць Рамадан можливістю для виховання у собі благородних якостей та відсторонення від поганих вчинків. Суть посту полягає в утриманні людини від будь-якої непристойної справи, бо богобоязливість утримує її від цього. Посланець Аллага (мир йому та благословення Аллага) в багатьох своїх висловлюваннях пояснив це. Так, наприклад, пророк (мир йому та благословення Аллага) сказав: «Якщо хтось з вас постує, то нехай не злословить та не шумить. А якщо хтось образить його або почне битися з ним, то нехай скаже: «Воістину, я постую!» (Навів Аль-Бухарі). Посланець Аллага (мир йому та благословення Аллага) заборонив робити вчинки, які засуджуються, оскільки вони не сумісні з дійсністю посту. В цьому хадісі пророк (мир йому та благословення Аллага) заборонив лихослів’я, галас та сварки, тобто тут вказується на те, що той, хто постує, повинен мати високі моральні якості, які відповідають богобоязливості, такі як стримування гніву, контроль над язиком, вміння пробачати людям, доброта до них. Всевишній Аллаг, описуючи богобоязливих, сказав: «Прагніть же до прощення від Господа вашого та до раю, протяжність якого дорівнює небесам та землі. Його приготували для богобоязливих, які витрачають на милостиню у радості та в біді, які стримують гнів та прощають людей. Аллаг любить тих, які роблять добро!» (Коран 3:133-134) Таким чином, Всевишній Аллаг згадав в цьому аяті моральні якості, які притаманні богобоязливим, такі як стримування гніву, прощення людей та доброта до них. Якщо під час посту тому, хто постує, забороняється просто шуміти, отже, від нього вимагається бути щиросердним, тихим, сумирним. Шанування велінь Аллага звеличує цю людину, і нею починає керувати висока моральність, яка йде від богобоязливості. Однак, на жаль, моральні якості багатьох людей, які не розуміють дійсної суті посту і які звели це поклоніння до голоду та спраги, псуються під час Рамадану більше, ніж в інші місяці. При цьому в якості доводу наводять слова, що вони постують. Можна побачити, як вони сильно гомонять, сваряться, лаються, злословлять, гніваються з найменшої причини і обурюються, проклинаючи Рамадан, і скаржаться на атмосферу, яка панує в цей місяць, наче кидають йому докір. Ці люди не усвідомили сутності Рамадану, не отримали і не отримають ніякої користі від посту до тих пір, поки знаходяться в такому становищі.  

 1. Рамадан та уникання гріхів, утримання себе від пристрастей.

  Відомо, що одне із значень богобоязливості – відсторонення від гріховних вчинків. Рамадан приписаний з тією метою, щоб людина навчилася уникати гріхів. Це можна помітити в наступному:

 1. Рамадан привчає людину полишати дозволені бажання, що тим паче дозволить їй навчитися полишати заборонені речі.
 2. Сутність посту полягає у залишенні гріховних вчинків, що виражається в утриманні слуху, зору, язика від усього непристойного. Про це вказано в багатьох висловлюваннях посланця Аллага (мир йому та благословення Аллага). Так, наприклад, пророк (мир йому та благословення Аллага) сказав: «Якщо хтось не припиняє брехати і діяти відповідно до брехні, то Аллаг не потребує того, щоб ця людина полишала свою їжу та питво». Також є дуже багато висловлювань сподвижників та їхніх послідовників на цю тему. Так, Ібн Абу Шейба та аль-Байхакий наводять від Джабіра ібн Абдулли (хай буде задоволений ним Аллаг) такі слова: «Якщо ти постуєш, то нехай постують і твій слух, і зір, і язик! Нехай вони утримуються від брехні та всього забороненого. Не ображай слугу, будь гідним та спокійним під час посту, не роби однаковим день, коли ти постуєш, зі звичайним днем».

Ібн Абу Шейба та аль-Байхакий навели від Талька ібн Кайса повідомлення, що Абу Зарр (хай буде задоволений ним Аллаг) сказав: «Якщо ти постуєш, то оберігай все, що можеш». (І передається, що) Тальк під час посту сидів вдома і виходив лише на молитву». Ібн Абу Шейба та аль-Байхакий навели від Муджагіда слова: «Хто утримається від двох якостей: хули та брехні, той збереже свій піст». Ібн Абу Шейба та аль-Байхакий наводять від Абу ‘Алійя висловлення: «Той, хто постує знаходиться в поклонінні до тих пір, поки не почне злословити». Ібн Абу Шейба та аль-Байхакий навели від Анаса повідомлення, що посланець Аллага (мир йому та благословення Аллага) сказав: «Не постує той, хто не припиняє поїдати м’ясо людей (розпускати плітки та злословити)». Ібн Абу Шейба навів від Ібрагіма повідомлення, що праведні попередники казали: «Брехня порушує піст».   Праведні попередники саме так розуміли сутність посту – що окрім утримання від їжі, питва та пристрасті, він також включає в себе утримання частин тіла від всього непристойного, оскільки без цього піст буде зведений нанівець, а винагорода анульована. Посланець Аллага (мир йому та благословення Аллага) сказав: «Можливо, надбанням людини, яка вистоює нічну молитву, буде лише безсоння. І можливо, надбанням того, хто постує, буде лише голод та спрага». (Навів аль-Хакім, назвав хадіс достовірним, зі слів Абу Хурейри (хай буде задоволений ним Аллаг))   Отже, вище була наведена ціла низка цілей, для втілення яких був приписаний піст. Виконавши їх людина досягне богобоязливості, а це й є основна мета посту.   Підготовлено сайтом «Чому Іслам?» www.whyislam.ru Український переклад підготовлено редакцією сайту www.lifeislam.org [1] - Це не означає, що людина виконує інші види поклоніння, окрім посту, лише для себе. Мається на увазі, що вона може гнатися за якимись мирськими вигодами від них, однак, якщо вона буде виконувати їх виключно заради Аллага, то також отримає винагороду від Всевишнього Аллага.