Араби до Ісламу (частина перша)

Араби до Ісламу (частина перша)

Будь-який регіон світу має свою історію, унікальну і неповторну. Для нас, мусульман, дуже важлива ісламська історія і розуміння історичних процесів до пророчої місії посланця Аллага Мухаммада (мир йому і благословення Аллага). Нас зараз цікавлять саме араби, бо сам Пророк (мир йому і благословення Аллага) був з арабів. Мухаммад ібн Абдулла ібн Абдульмуталліб ібн Хашим, а Хашим був з арабів. З Корану ми знаємо, що прабатьком арабів був Авраам, він був батьком Ісмаїла, а Ісмаїл був батьком Аднана, нащадки якого «арабізувалися» і стали частиною арабського етногенезу. Вони сформували так званих «північних арабів», в той час як південні араби відносили себе до Кахтана. Тому, арабів умовно ділять на «кахтанітів» та «аднанітів».

Існує величезна різниця між осілими арабами і кочовими. Осілі араби формують цивілізацію та її елементи, такі як архітектура, землеробство і ремесла, державність, мистецтва та інші, які можуть формуватися лише при осілому способі життя. Кочові араби, в свою чергу, дотримуються більш архаїчних підвалин суспільного життя, більш схильні до консерватизму, не мають практично ніякої централізації влади, мають багато різних релігійних культів (в доісламський період), які відрізняються від місцевості до місцевості, мають основним свої господарським видом діяльності скотарство. Також кочові араби були войовничі, схильні до розбоїв і грабежів. Мали часто «гарячий» характер, володіли  проникливістю бедуїнів, уважністю і надзвичайно любили поезію, як музику душі кожного вільного кочівника. Цікаво, що навіть до нашого часу існують араби-кочівники, бедуїни, які може і не все життя, але його частину проводять в пустелях, кочуючи зі своїми стадами верблюдів і баранів.


Як приклади осілих арабських культур можна відзначити відоме Сабейське царство, яке знаходилось в південній Аравії, яку називали західні історики «Аравія Щаслива» (Аравія Фелікс), так як вона розташовувалася в благословенному місці, в якому були сприятливі кліматичні умови для землеробства і осілого господарства. Історія Сулеймана (мир йому) і цариці Савської, яку за одними джерелами звали Балкіс, зустрічається в Корані і в Біблії. Це було дійсно сильне, могутнє царство. Важливу роль в цьому царстві грало землеробство та іригаційні системи, і, звичайно ж, в першу чергу Маарібская гребля, яка давала можливість активно займатися землеробством, садівництвом, вирощуванням різноманітних культур. Цікаво, що ця Маарібська гребля також згадується в Корані. Ніби Коран відмічає найголовніші віхи історії арабів, і ще більш важливо -  констатує причини їх занепаду:

«Але вони відвернулися, і Ми наслали на них потік, що прорвав греблю, і замінили їх два сада двома садами з гіркими плодами, тамариском і декількома лотосами» (Коран 34:16)

Тобто Аллаг в Корані говорить, що лиха спіткали жителів Мааріба (так також називалося місто біля греблі) через їх непослух і порушення законів Аллага. Що цікаво, багато істориків говорять про те, що причиною прориву Маарібской греблі була саме політична роз'єднаність Сабейського царства, протистояння еліт, ворожнеча і міжусобиці різних груп. А гребля потребувала постійного фінансування для справного функціонування. Якщо брати за основу те, що гребля була зруйнована через відсутність єдності і внутрішніх чвар в державі, то можна сказати, що Аллаг покарав їх саме з цієї причини. Адже Він (Всемогутній і Великий) підкреслює в своїй Книзі необхідність єдності між віруючими:

«Міцно тримайтеся разом біля Аллага всі разом і не розділяйтеся. Пам'ятайте про милість, яку Аллаг дав вам, коли ви були ворогами, а Він згуртував ваші серця, і по Його милості ви стали братами. Ви були на краю вогняної прірви, і Він врятував вас від неї. Так Аллаг роз'яснює вам Свої знамення, - можливо, ви підете прямим шляхом». (Коран 3:103)

Прорив греблі і подальша катастрофа спровокувала відтік арабського населення з Півдня Аравії, групи арабів спрямовувалися на Північ і в Хіджаз. Вони приїжджали в оазиси Хіджазу і захоплювали їх війною або мирно уживалися і співіснували з іншими арабами.

Також Південна Аравія важлива як стратегічний регіон. Регіон в якому сходяться Африка і Азія, Червоне море і Індійський Океан, проходять торговельні та караванні шляхи. Саме це місце було місцем жвавої торгівлі пахощами, золотом, рабами, прикрасами та іншими товарами. З Ємену на Північ, через Хіджаз тягнувся караванний шлях, який був торговою артерією економіки Аравії, саме караванна торгівля була основним транспортним, логістичним каналом для міжнародної торгівлі того часу. Торговими центрами того часу були також Медіна і Мекка; особливо остання, яка також проводила щорічні ярмарки, і сама споряджала регулярно каравани в Шам і в Ємен. Про це коротко сказано в 106 сурі Корану «Курейш». Важливим фактором привабливості Мекки для арабів було також те, що там знаходилась Кааба, стародавній «Дім Божий», зведений патріархом Авраамом (мир йому), можна сказати, що для хаотичних і децентралізованих арабських племен саме ці 2 фактори були тими індикаторами, які об'єднували арабів.
Кінець першої частини ...


Автор статті: Демур Ігор