Чи є Мухаммад автором Корану?

       4_243249346869461592

«Це не пристрасть говорить,   адже це – одкровення,   яке відкривається йому!» (Коран, 53:3-4)            

Чи міг Мухаммад бути автором Корану? Хіба здатні мешканці пустелі написати книгу, подібну Корану, в якій містяться дивовижні деталі минулих століть, націй, релігій, життя пророків, а також наукові факти, які доведені в наш час. Хто ж насправді є джерелом всього цього? В більшості християн в їхньому переконанні щодо ісламу, Мухаммада та всього, що пов’язано з мусульманством, склались певні стереотипи. Наприклад, навіть в наш час багато хто думає, що вбивство християн приписано в Корані, або що основна мета мусульман навернення всіх навколо до ісламу. Стосовно ж особистості самого Мухаммада, то поширена думка, що Коран переписаний з Біблії, або дехто каже: «Переїжджаючи з країни в країну з товаром, Мухаммад був мимовільним слухачем розповідей про християнство та іудаїзм, згодом ці розповіді матеріалізувалися з його уст в Коран». Ці міфи зародилися одразу після дарування перших одкровень. Не варто забувати, що пророк не вмів писати та читати. Аллаг на захист свого посланця мовить в Корані:   «Скажи: «Якби люди та джини обєдналися разом для того, щоб створити щось подібне Корану, то вони не зробили б цього, навіть допомагаючи один одному!» (Коран, 17:88)   В священній Мецці Мухаммад (хай благословить його Аллаг і вітає), спілкувався по справі з одним юнаком не арабом. Невіруючі люди, які це бачили, почали казати, що саме від нього він отримує свої «одкровення», але Аллаг заперечив слова цих брехунів:   «Скажи: «Святий Дух приносить його від Господа твого з істиною, щоб зміцнити тих, які увірували, та як прямий шлях і радісну звістку для покірних!» Ми знаємо, що вони говорять: «Його вчить людина!» Але мова того, на кого вони вказують – чужа, а це мова арабська, ясна!» (Коран, 16:102-103)   Мухаммада  (хай благословить його Аллаг і вітає) почали звинувачувати в брехні, називаючи поетом, звинувачуючи його в чаклунстві, божевіллі. Але в глибині душі курайшити в це не вірили, оскільки мешканці Мекки добре знали Мухаммада (хай благословить його Аллаг і вітає) з дитинства, і ніхто не міг засумніватися в правдивості його слів до приходу ісламу. Всевишній сказав:   «Клянуся зіркою, коли падає вона! Не заблукав ваш товариш і не збився зі шляху. Це не пристрасть говорить, адже це – одкровення, яке відкривається йому! Навчив його цьому наділений великою силою». (Коран, 53: 1-5)   Наводячи всі ці докази, позбавлені логіки, люди гріховно припускають, що метою Мухаммада (хай благословить його Аллаг і вітає) була матеріальна вигода, прагнення влади, створення єдиної арабської держави. Хоча при найменшому детальному розгляді стає очевидно, що це не так. Якщо Мухаммад (хай благословить його Аллаг і вітає) бажав матеріальних благ, то чому він тоді відмовився від багатства, що запропонували йому курайшити? Чому він, будучи першим правителем мусульманської держави, жив в дуже скромних умовах і пішов з цього життя в бідності? В багатьох хадисах приводиться, що Пророк часто порівнював себе з подорожнім в цьому тлінному світі, людиною, яка тимчасово зайшла у нього з думкою про те, що світ не вічний. Якщо Мухаммад (хай благословить його Аллаг і вітає) бажав влади, то він, як людина, яку поважали мешканці Мекки ще до приходу ісламу, з легкістю міг стати ватажком арабів, не вступаючи у війни і не переселяючись до Медини. В своїх розмовах він забороняв прославляти його, кажучи: «Не славте мене так само, як християни славлять Ісуса, сина Марії, але кажіть: він раб Аллага та Його Посланець». Він був прикладом скромності та забороняв людям, які його зустрічали, вставати, щоб привітати його. І навіть спілкуючись зі своїми сподвижниками, завжди сидів на підлозі поруч з ними. Якщо його метою було об’єднання арабів і возвеличення їх, то чому він в Корані згадав про вищість «синів Ісраїлевих» над іншими народами:   «О сини Ісраїля! Згадайте блага Мої, якими Я наділив вас! Я вивищив вас над усіма іншими жителями світів». (Коран 2:47)   Хоча взаємна нелюбов між арабами та євреями, як відомо, існувала вже і в ті далекі часи. І можна було б з легкістю, заради власної вигоди, написати про вищість арабів і не вступати в конфронтацію зі своїми одноплемінниками, родичами, цілими народами. В Корані мовиться:   «Коли їм читають Наші ясні знамення, говорять ті, які не сподіваються на зустріч із Нами: «Принеси нам інший Коран або зміни цей!» Скажи: «Не годиться мені змінювати його за власним бажанням. Я йду за тим, що дано мені в одкровенні. Я боюся, що не послухавши Господа свого, буду покараний у Великий День!» (Коран, 10:15)   Якщо Мухаммад (хай благословить його Аллаг і вітає) є автором Корану, то чому він дорікає собі за свої вчинки в кількох місцях в Корані? Відомий випадок, коли Пророк (хай благословить його Аллаг і вітає) знехтував проханням сліпого розповісти йому про іслам. Мухаммад (хай благословить його Аллаг і вітає) насупився і відвернувся від нього, оскільки був зайнятий розмовою з іншою людиною. В Корані про цей випадок мовиться:   «Насупився та відвернувся він, бо підійшов до нього сліпий. А звідки тобі знати, можливо очистився б він? Чи запамятав би наставництво, і воно було б корисне йому!» (Коран, 80:1-4)   Також випадок з полоненими після Битви Бадр, коли все вказувало на правильність прийнятого рішення взяти в полон курайшитів. Всевишній в своїй книзі вказав на небажаність таких дій:   «Не годиться пророку брати полонених, доки він не підкорить тих, хто на землі. Ви бажаєте прикрас земного життя, а Аллаг бажає життя наступного. Аллаг – Всемогутній, Мудрий! Якби перед тим не було припису Аллага, то ви б зазнали великої кари за те, що взяли». (Коран 8:67-68)   Можна привести багато подібних прикладів. І для людей, які розмірковують, це слугує доказом безпідставності міфу про те, що Мухаммад (хай благословить його Аллаг і вітає) є автором Корану. Воістину, Сам Всевишній постійно скеровував і скеровує за допомогою Корану всіх мусульман. Немає сумнівів в тому, що:   «Це – Писання, в якому немає сумніву, - прямий шлях для богобоязливих» (Коран, 2:2) Ельдар Зіганшин