Як заслужити любов Всевишнього

О мусульмани! Наказую вам та собі проявляти богобоязливість, адже без неї неможливо досягти щастя. Крім того, досягти успіху, благополуччя та порятунку можливо лише йдучи прямим шляхом Всевишнього та Його Закону. Повідомляється в двох збірках достовірних хадісів, що Анас Ібн Малік (хай буде задоволений ним Аллаг) сказав: «До пророка (мир йому та благословення Аллага) прийшла одна людина і спитала його про Час: «Коли (настане) Час?» (Посланець Аллага (мир йому та благословення Аллага) в свою чергу) спитав: «А що ти для нього приготував?» Ця людина наче змирилась, а потім відповіла: «О посланець Аллага! Я не приготував для нього багато намазів, постів та милостинь, однак я люблю Аллага та Його посланця, хай благословить його Аллаг та вітає», і пророк (мир йому та благословення Аллага) сказав: «Ти будеш з тими, кого ти любив». В одній з версій хадіса Анас сказав: «І ми нічому не раділи так, як зраділи словам пророка (мир йому та благословення Аллага): «Ти будеш з тими, кого ти любив»»[1]. В достовірній збірці імама Мусліма наводяться слова Анаса: «І я (також) люблю Аллага, Його пророка (мир йому та благословення Аллага), Абу Бакра та ‘Умара і сподіваюсь, що завдяки моїй любові до них, буду разом з ними, хоча я не робив справи, подібні до їхніх справ»[2]. Імам Ібн Аль-Кайїм (хай обдарує його Аллаг) сказав про цей вид великої любові наступне: «Це такий ступінь, заради якого змагаються ті, що змагаються, і до якого прагнуть ті, хто стараються. З надією на досягнення любові Аллага старанно працюють ті, що випереджають. Власники такої любові проявляють самовідданість, а ті, що поклоняються, надихаються її подихом. Ця любов є їжею сердець та душ, а також насолодою очей. Вона – життя, тому той, хто позбавлений неї, вважається мертвим. Цей ступінь є світлом, і той, хто загубить його, опиниться у темряві пітьми. Ця любов – зцілення, хто неї позбудеться, у того серце буде вражене усілякими хворобами. Вона – насолода, і той, хто не добивається цієї любові, у того все життя перетвориться на смуток та страждання. Клянуся Аллагом! Власники цього ступеня любові досягають пошани і в цьому, і в наступному житті, бо вони наділені величезним наділом, знаходячись з Тим, Кого вони люблять»[3]. Шановні брати-мусульмани! Вчені згадали причини та шляхи для того, щоб досягти цього ступеня любові та досягти щастя. Основними способами та шляхами можна назвати наступні: По-перше, це читання Священного Корану, розмірковуючи та розуміючи його сенс, пізнаючи його таємниці та мудрості. Так, один зі сподвижників нашого пророка (мир йому та благословення Аллага) вдостоївся любові Аллага завдяки читанню сури «Чистота». Він повторював її в своїх молитвах, коли ж його спитали про це, він сказав: «Воістину, вона описує Милостивого, і я люблю читати її. На що пророк (мир йому та благословення Аллага) сказав: «Повідомте йому, що Аллаг любить його»[4]. По-друге, це наближення до Всевишнього Аллага за допомогою додаткових видів поклоніння після того, як буде проявлена величезна старанність у виконанні обов’язкових приписів, а також не буде перейдено меж дозволеного. Посланець Аллага (мир йому та благословення Аллага) повідомив від Великого Господа, що Він сказав: «Я оголошу війну тому, хто ворогує з тим, хто близький до Мене! Найулюбленішим з усього, щоб не робив Мій раб в прагненні наблизитися до Мене, є для Мене те, що Я поклав йому за обов’язок, і не припинить Мій раб наближатися до Мене, роблячи більше наказаного (добровільні види поклоніння), поки Я не полюблю його; коли ж Я полюблю його, то стану його слухом, за допомогою якого він буде чути, і його зором, за допомогою якого він буде бачити, і його рукою, якою він буде хапати, і його ногою, якою він ходитиме, і якщо він попросить Мене (про щось), Я обов’язково дам йому (це), а якщо звернеться до Мене за захистом, я обов’язково захищу його»[5]. По-третє, постійне згадування Аллага язиком, серцем та справами. Наш Всевишній Господь каже: «Згадуйте Мене, і Я буду пам’ятати про вас» («Аль-Бакара»:152). А наш пророк (мир йому та благословення Аллага) сказав: «Аллаг (Святий Він та Величний) каже: «Я буду зі своїм рабом, поки його губи ворушаться, згадуючи Мене»[6]. Також посланець Аллага (мир йому та благословення Аллага), будучи кращим з тих, хто згадує свого Господа, сказав: «Муфаррідун [7] випередили». Сподвижники спитали: «А хто такі «муфаррідун», о посланцю Аллага?» На що пророк (мир йому та благословення Аллага) сказав: «Ті, що часто згадують Аллага з числа чоловіків та жінок»[8]. По-четверте, треба любити те, що любить Всевишній Аллаг та Його посланець, і надавати цьому перевагу, а не тому, що подобається душі, коли пристрасті беруть гору. Це сходження до того, що любить Господь, навіть якщо цей підйом виявиться важким. Таким чином, людина прагне заслужити задоволення Всевишнього, аніж отримати задоволення іншого, навіть якщо доведеться пережити великі випробування та труднощі, не дивлячись на фізичну слабкість свого тіла. Ібн аль-Кайїм (хай обдарує його Аллаг Своєю милістю) сказав: «Надавати перевагу задоволенню Всевишнього Аллага аніж задоволенню іншого, це коли людина бажає та робить заради того, щоб досягти Його задоволення, якщо навіть розгнівить тим самим творіння. Це і є ступінь переваги, найвищим з яких володів господар творінь – пророк Мухаммад (мир йому та благословення Аллага), потім власники рішучості [9] з числа пророків, а потім решта посланців (мир їм та благословення Аллага)»[10]. Для досягнення такого ступеня потрібні три речі: по-перше, приборкання пристрасті, по-друге, непідкорення їй, по-третє, боротьба з сатаною та його посіпаками. По-п’яте, дуже важливо пізнати всім серцем імена Аллага та Його якості, адже той, хто пізнає Всевишнього, Його прекрасні імена, піднесені якості та справи, того полюбить Всевишній Аллаг, вшанує його та буде задоволений ним. Тут маються на увазі імена Аллага та Його якості, які затвердженні в обох Одкровеннях (Священний Коран та Сунна). При цьому віра в них повинна відповідати переконанню посланця Аллага (мир йому та благословення Аллага), його сподвижників та тих, хто пішов за ними в добрі. А саме: вірити в імена та якості Аллага треба без викривлень, без заперечення, без уподібнення, без надання образу і без безпідставного тлумачення. Наш Господь (Святий Він та Великий) каже, спонукаючи Своїх рабів: «Аллагу належать прекрасні імена. Тож кличте Його ними…» (сура 7 «Аль-А’раф», 180). Також повідомляється в достовірній Сунні, що пророк (мир йому та благословення Аллага) сказав: «У Аллага дев’яносто дев’ять імен, хто буде перераховувати [11] їх, увійде до Раю»[12]. По-шосте, треба спостерігати за милостями, які виказує Аллаг своїм рабам, а також пізнавати явні та приховані дари Всевишнього, адже це спонукає людину любити Його. Виказування милості та добра полонять почуття людини та спонукають її любити того, хто дарував їй цю милість та обдарував її благом. Насправді ж, дарує милості та блага лише Всевишній Аллаг. На це вказує здоровий глузд та Одкровення (Священний Коран та достовірна Сунна). Тому володарі розуму насправді люблять лише Аллага (Святий Він та Великий), адже лише Він (хвала Йому) заслуговує абсолютної любові. Все інше можна любити заради Нього. Людина за своїм єством любить того, хто зробив їй добро, поводився з нею люб’язно, втішав її та допомагав в усіх починаннях. І якщо людина справді пізнає цю істину, то зрозуміє, що всі блага, які неможливо перерахувати, йдуть лише від Аллага (Святий Він та Великий). Всевишній Аллаг сказав: «Якщо ви почнете рахувати милості Аллага, то не перелічите їх. Воістину, людина — несправедлива й невдячна!» (сура 14 «Ібрагім», 34). Таким чином, якщо мусульманин зрозуміє цю істину належним чином, то йому буде набагато легше виконати свій обов’язок – дякувати Аллагу (Святий Він та Великий) язиком, серцем та вчинками. Саме тоді людина досягне всіх благ і буде ощасливлена гідним кінцем. Крім того, наш Господь (Святий Він та Великий) обіцяв обдарувати більшим тих, хто дякує Йому: «Якщо ви будете вдячними, Я дарую вам іще більше!» (сура 14 «Ібрагім», 7). А наш пророк (мир йому та благословення Аллага) сказав: «Наскільки дивовижне становище віруючого! Воістину, все в його становищі є благом для нього, і це притаманне лише для віруючого: якщо щось радує його, він дякує Аллагові, і це стає для нього благом, якщо ж його спіткає лихо, він проявляє терпіння, і це також стає благом для нього»[13]. Також повідомляється в іншому хадісі: «Воістину, Аллаг задоволений рабом, який поївши їжу, подякує Йому за це, або, попивши щось, подякує Йому за це»[14]. По-сьоме, для досягнення любові Аллага є ще один, дивовижний та великий спосіб, - це проявляти покірність перед Величчю Аллага, принижувати самого себе заради Нього, проявляти богобоязливість словами та тілом. Як сказав Всевишній: «Досягають успіху віруючі, які смиренні у своїх молитвах…» («Аль-Мумінун», 1-2). Також Всевишній Аллаг сказав про кращих творінь: «Вони поспішали робити добро, кликали Нас із надією та страхом. І вони були перед Нами смиренними!» («Аль-Анбія», 90). По-восьме, щоб заслужити любов Всевишнього треба використовувати час, коли Аллаг спускається в останню третину ночі, і звертатися в цей час з молитвами, гукаючи Господа (Святий Він та Великий), проявляючи цілковиту покірність перед Ним, завершуючи все це прощенням та щирим каяттям. Всевишній Аллаг каже про кращих з творінь: «Вони підводяться зі своїх лож, щоб кликати Господа свого зі страхом і надією, жертвуючи те, чим Ми наділили їх!» (сура 32 «Ас-Саджда», 16). Ті, що встають вночі для виконання нічної молитви – найшляхетніші з тих, хто заслуговує любові, оскільки їхній нічний намаз перед Всевишнім вбирає в себе майже всі перераховані причини любові Аллага. Тому немає нічого дивного в тому, що довірений на небесах Джібріль (мир йому), спустившись до довіреного посланця на землі Мухаммада, сказав йому: «Знай же, що достоїнство віруючого полягає у звершенні ним нічної молитви, а його величчю є те, що він не має потреби в людях»[15]. Аль-Хасан Аль-Басрі сказав: «Я не знаю кращого поклоніння, ніж молитва, яка звершується глухої ночі». Його спитали: «Чому в тих людей, які моляться ночами, світлі обличчя?» На що він відповів: «Це тому, що вони залишилися наодинці з Милостивим, і Він наділив їх зі Свого Світла»[16]. Просимо Аллага Його милості! По-дев’яте, любов до праведників та намагання знаходитися поруч з ними там, де вони збираються. Посланець Аллага (мир йому та благословення Аллага) сказав в достовірному хадісі: «Всевишній Аллаг сказав: «Я обов’язково полюблю тих, хто полюбив одне одного заради Мене. Я обов’язково полюблю тих, хто збирався заради Мене. Я обов’язково полюблю тих, хто відвідував одне одного заради Мене»[17]. Також повідомляється в достовірному хадісі, що пророк (мир йому та благословення Аллага) сказав: «Найнадійніший зв’язок віри – це любов заради Аллага та ненависть заради Аллага»[18]. По-десяте, уникання усілякої причини, яка може стати перешкодою між тобою та Всевишнім Аллагом. Можна буде це зробити, якщо мусульмани та громада віруючих загалом будуть уникати всіх видів поганих вчинків, заборонених справ та смертних гріхів. Якщо серця будуть зіпсовані, будуть марними спроби змінити мирські справи, і не зможеш отримати користь в наступному світі. Всевишній Аллаг сказав: «День, коли не допоможе ні майно, ні діти, а лише чисте серце, з яким хтось прийде до Аллага!» (сура 26 «Аш-Шуара», 88-89). Хай благословить Аллаг мене та вас Великим Кораном! Дай Аллаг користь нам від почутої проповіді. Я кажу ці слова. Прошу прощення в Аллага за себе, за вас і за всіх мусульман від всіх гріхів. Просіть же прощення у Нього, воістину, Він – Прощаючий та Милосердний! Частина друга Хвала Аллагу за його блага, подяка Йому за Його сприяння та милість. Я свідчу, що немає божества, гідного поклоніння, окрім Одного Аллага, немає у Нього співтоваришів, звеличуючи Його. І свідчу, що наш пророк Мухаммад – Його раб та посланець (мир йому та благословення Аллага), який закликав до вдоволення Всевишнього. О Аллаг! Вітай та благослови його, його родину, його сподвижників та братів! Заповідаю вам та собі проявляти богобоязливість, адже це заповідь нашого Господа для перших та наступних поколінь. Осягнення любові Аллага – найбільший ступінь для раба, велика милість, велике щастя та прекрасне життя. Тому щаслива людина повинна намагатися досягти цього ступеня всіма шляхами, встановленими пророком Мухаммадом (мир йому та благословення Аллага) в його життєписі та Сунні, а саме, дотримуючись правильного віропереконання, правильно поклоняючись, проявляючи добро щодо творінь. Іншими словами, втілюючи справжню віру, проявляючи богобоязливість потайки та відкрито. Всевишній Аллаг сказав: «Так! Воістину, наближеним до Аллага немає чого боятися, і не будуть вони засмучені – ті, які увірували й були богобоязливі» (сура 10 «Юнус», 62-63). Крім того, любов Аллага викликає часте благословення та вітання пророка (мир йому та благословення Аллага). О Аллаг! Благослови та вітай нашого улюбленого пророка Мухаммада! О Аллаг! Будь задоволений праведними халіфами та правителями, які йшли прямим шляхом: Абу Бакром, Умаром, Усманом та Алі, а також рештою сподвижників, та тими, хто пішов за ними добром до самого Судного Дня.

П’ятнична хутба – Хусейн Аалі Шейх

Переклад: Вахітов Мухаммад

©-www.whyislam.to

Українська версія підготовлена редакцією сайту www.lifeislam.org

[1]  Навів Аль-Бухарі в книзі «Етика», в главі «Ознаки любові Всевишнього Аллага», (3688), а також Муслім в книзі «Благочестя, родинні зв’язки та етикет», в главі «Людина разом з тим, кого любить», (2639). [2] Навів Муслім в книзі «Благочестя, родинні зв’язки та етикет», в главі «Людина разом з тим, кого любить» (2639), а також Аль-Бухарі у вищезазначеній главі. [3] «Мадарідж ас-салікін», (3/6-7). [4] Достовірна збірка Аль-Бухарі, книга «Єдинобожжя», глава «Про те, що прийшло в дуа пророка (мир йому та благословення Аллага), (7375), від Айши (хай буде задоволений нею Аллаг), а також навів Муслім в книзі «Намаз подорожнього», в главі «Достоїнство читання сури: «Скажи: Він – Аллаг Єдиний»»(813). [5] Достовірна збірка аль-Бухарі, книга «Пом’якшення сердець», глава «Скромність»(6502), від Абу Гурейри (хай буде задоволений ним Аллаг). [6] Сунан ібн Маджа, книга «Етикету», глава «Про достоїнство згадування» (3792), від Абу Гурейри (хай буде задоволений ним Аллаг), а також навів Ахмад (2/540), Аль-Бухарі навів в стверджувальній формі в книзі «Єдинобожжя», в главі «Слова Всевишнього Аллага»: «Не рухай своїм язиком, повторюючи Коран». Ібн Хіббан назвав хадіс достовірним (815). Цей хадіс наводиться в книзі «Достовірні хадіси сунан Ібн Маджа»(3059). [7] «Муфаррідун»: дослівно перекладається як «ті люди, чиї однолітки загинули, і вони залишилися самі», як про це сказав Ібн Кутейба. [8] Достовірна збірка Мусліма, книга «Згадування, дуа, каяття та випрошування прощення», в главі «Спонукання поминати Всевишнього Аллага» (2676), від Абу Гурейри (хай буде задоволений ним Аллаг). [9] «Улуль-'азм», володарі рішучості – це п’ять пророків: Мухаммад, Нух, Ібрагім, Муса та Іса (мир їм всім та благословення Аллага). [10] «Мадарідж ас-салікін», (2/299). [11] Наведене слово в хадісі «أحصاها» дослівно означає «буде перераховувати», однак щодо сенсу цього слова імам Ан-Нававі сказав наступне: «Вчені не мають одностайної думки щодо значення цього слова. Так, імам Аль-Бухарі та інші сказали, що це слово означає «вивчив їх», і ця думка найбільш ймовірна, оскільки в іншій версії цього хадіса прийшла фраза: «і хто вивчить їх». Деякі сказали, що це означає «буде перераховувати»». [12] Навів Аль-Бухарі в книзі «Єдинобожжя», в главі «У Аллага сто імен без одного (дев’яносто дев’ять імен)», (7392), а також Муслім в книзі «Згадування, дуа, каяття та випрошування прощення»», в главі «Про імена Аллага та достоїнство їхнього перерахування», (2677), від Абу Гурейри (хай буде задоволений ним Аллаг). [13] Збірка достовірних хадісів Мусліма в книзі «Набожності та пом’якшення серця», в главі «В усіх становищах віруючого благо», (2999), від Сухейба (хай буде задоволений ним Аллаг). [14] Збірка достовірних хадісів Мусліма в книзі «Згадування, дуа, каяття та випрошування прощення», в главі «Про бажаність дякувати Всевишньому Аллагу після їжі та пиття», (2734), від Анаса ібн Маліка (хай буде задоволений ним Аллаг). [15] Навів Ат-Табаран і в «Аль-Аусат», (4278), Ас-Сахмі в «Таріх Джурджан», (83), Абу Ну’ейм в «Аль-Хільйя», (3/253), Аль-Куда’ї в «Муснад Аш-Шихаб», (746), Аль-Байхакий в «Аш-Шу’аб», (10541). Аль-Хакім назвав хадіс достовірним (7921), та Аз-Захабі погодився з ним. Аль-Мунзірі визнав хадіс хорошим в «Ат-Таргийб», (1/243), а також Аль-Хайсамі в «Аль-Маджма’», (10/219), який сказав в іншому місці своєї книги (2/253): «В ланцюгу передавачів хадіса є Зафір ібн Селейман, якого Ахмад, Ібн Ма’ийїн та Абу Дауд визнали гідним довіри. Ібн ‘Адій та Ібн Хіббан дали йому характеристику, яка не впливає на його розповідь». Аль-Хафіз Ібн Хаджар сказав про нього: «Правдивий, часто помиляється». Є інші хадіси, які підтверджують достовірність сенсу цього переказу. Шейх Аль-Альбані назвав хадіс хорошим в «Ас-сільсіля ас-сахіха», (831). [16] Дивись: «Іхьйя ‘улум ад-дін», (1/355; 4/412). [17] Навів Малік (6711) в «Муатта’», в «Збірці», в главі «Про те, що повідомляється щодо тих, які полюбили одне одного заради Аллага», Ахмад (5/233, 247). Ібн Хіббан визнав хадіс достовірним (575), а також Аль-Хакім (7314), Ібн Абдуль-Барр в «Ат-Тамхід (21/125), Ібн Аль-Кайїм в «Тахзіб Ас-Сунан» (14/22). Цей хадіс наводиться також в «Сахіх ат-таргийб» (2581, 3018). [18] Цей хадіс наводиться різними шляхами передачі. Навів Ат-Тайялісі (783), Ібн Абу Шейба (7/80), Ахмад (4/286) та інші від Аль-Бара’ Ібн ‘Азіба (хай буде задоволений ним Аллаг). Аль-Хайсамі сказав в «Маджма’» (1/90): «В ланцюгу передавачів є Лєйс Ібн Абу Сулєйм, якого багато вчених визнали слабким». Також навів цей хадіс Ат-Табарані в «Аль-Кабір» (11/215) з наступним ланцюгом передатчиків: Ханаш від ‘Ікріма від Ібн Аббаса (хай буде задоволений ним Аллаг). Аль-Альбані сказав: «Цей ланцюг слабкий, оскільки Ханаш матрук (не враховують його передачу)». Також навів Ат-Тайялісі (376), Ібн Абу Шейба (10492), Ат-Табарані в «Аль-Кабір» (10531) та інші від Ібн Мас’уда (хай буде задоволений ним Аллаг). Цей хадіс Аль-Хакім назвав достовірним (2/480). Аз-Захабі сказав, що таке твердження неправильне, оскільки в ланцюгу передавачів є ‘Акийль Аль-Джа’ді, Аль-Бухарі сказав про нього: «Його переказ відкидається». Абу Хатім сказав в «Аль-’Ілял»: «Сам хадіс не приймається, не схожий на переказ Абу Ісхака. Швидше за все цей ‘Акийль є бедуїном». Також навів Ат-Табарані в «Аль-Кабір» (10357) з наступним ланцюгом передавачів: Аль-Касім Ібн Абдур-Рахман від свого батька від свого діда Ібн Мас’уда. Аль-Альбані сказав в «Ас-сільсіля ас-сахіха» (998, 1728): «Хадіс у сукупності всіх шляхів передачі, принаймні, піднімається до рівня хорошого хадіса. А Аллаг знає краще».