Відкрий для себе Іслам. Відповіді на найчастіші питання про Іслам: перша десятка

На нашому сайті вже були статті про основи Ісламу. Не просто з’являлися, а – як ми вважаємо – це наша головна мета: розповідати перш за все про вчення Ісламу, основи нашої релігії, її відмінності від всього іншого. Сподіваємось, що ця стаття буде корисною всім тим, хто бажає дізнатися про Іслам щось більш правдиве за газетні викладки. А розповісти про все ми спробуємо у форматі простих запитань та відповідей. Сьогодні – перша десятка запитань та відповідей.

  1. – Яку релігію ви сповідуєте?

- Іслам.

  1. – Хто може називатися мусульманином?

- Будь-яка людина в будь-якій точці земної кулі, яка покірна волі Єдиного Істинного Бога і організує своє життя згідно з вченням останнього Пророка Всевишнього, є мусульманином.

  1. - Звідки з’явилося слово «мусульманин»?

- Від Бога. Цю назву дав Бог. Про це йдеться в останньому Божому Одкровенні – Корані – в сурі 22, аят 78: «Він назвав вас мусульманами ще раніше й у цьому [Корані]…» . Дізнатися детальніше про походження слова мусульманин можете з нашої статті: «Іслам – найстародавніша релігія».

  1. – Що означає слово «Іслам»?

- Слово «Іслам» означає «покірність». Від цього слова утворюється слово «муслім», що означає «покірний», «той, що підкорився Богу». Слово «муслім» нашою мовою вимовляється як «мусульманин». Тому, коли ми чуємо слово «мусульманин», то повинні знати, що це не просто послідовник Мухаммада (мир йому та благословення Аллага), як, наприклад, християнин – послідовник Христа, кришнаїт – Кришни, а іудей – представник клану іудеїв. Мусульманин – це людина, яка покорилася своєму Творцю, змирилася перед Ним, поклоняється лише Йому одному і нікому окрім Нього. Дізнатися детальніше про значення слова «Іслам» ви можете зі статті «Сенс слова «Іслам»».

  1. – Що ви маєте на увазі під словами «підкорення волі Єдиного Істинного Бога»?

- Це означає визнання лише Єдиного Істинного Бога – Творця, нашим Господом та Спасителем, виконання Його вимог та поклоніння лише Йому Одному і нікому іншому. Це поклоніння добровільне, свідоме, з почуттям любові до Бога та страхом перед Ним. Воно повинно не просто виражатися словами молитви, але повинно знайти своє відображення в думках, вчинках, у повсякденному житті людини. Дізнатися детальніше про те, що означає слово «поклоніння» ви можете з наших статей «Єдинобожжя в поклонінні», «Поклоніння по Ісламу».

  1.  - Чи можна прийти до Бога якимось іншим шляхом?

- Єдине, що приймає Бог – це покірність Йому та підкорення Його волі. В Корані сказано: «Хто шукає іншої релігії замість Ісламу, від того не буде прийнято, а в наступному житті він буде серед тих, хто втратив усе!» (3:85). «Воістину, релігія перед Аллагом — Іслам!» (3:19). «О ви, які увірували! Бійтесь Аллага гідним Його страхом! І помирайте не інакше як ставши відданими Йому!» (3:102).

  1. – Якщо підкорення волі Бога – це Іслам, то чи можемо ми сказати, що все створене Творцем живе за Його законами і Іслам – природний спосіб життя?

- Так. Таке підкорення може бути розглянуте на двох рівнях: 1) Рівень обов’язкового підкорення, коли не стоїть питання про свободу вибору. Тобто все сутнє (Сонце, Місяць, океани, планети, тварини тощо) підкорені законам природи, які дані самим Богом. У каменя, який кинули вгору, наприклад, немає вибору: залишитися у повітрі чи впасти за хвилину. Навіть ті, які заперечують існування Бога, самі підкоряються законам, які дані Богом, в біологічному сенсі, тобто їхнє серце, кров’яний тиск та інші біологічні системи не можуть працювати в дисонансі із законом, встановленим Богом. 2) Другий рівень – підкорення з власної волі, де є місце свободі вибору – робити чи не робити те чи інше в різних галузях людського життя, таких як моральний вибір підкорення вимогам Бога. Якщо особистість обирає підкорення закону Божому в своєму повсякденному житті – то це свідоме, добровільне підкорення. В такій гармонії людина й досягає Загальної Гармонії з усім Всесвітом і перебуває в Мирі. Таким чином, ми можемо сказати, що Іслам – це природний спосіб життя. В Корані про це сказано: «Невже вони прагнуть іншої релігії, а не релігії Аллага? Йому підкорилися усі, хто на небесах і на землі — як добровільно, так і примусово. І до Нього повернуться вони!» (3:83).

  1. – Чи правда, що кожна дитина народжується грішною та несе відповідальність за «первинний гріх», як у це вірять християни?

- Ні, навіть Біблія відкидає цю концепцію. І це суперечить вченню Ісуса (мир і милість йому від Бога). Ось що каже Біблія: «Та душа, що грішить, вона помре. Син не понесе кари за батькову провину, а батько не понесе за провину синову, справедливість справедливого буде на ньому, а несправедливість несправедливого на тому буде» (Старий Завіт, Єзекіїль, 18:20). «…бо кожен за власну провину помре, і кожній людині, що їсть недоспіле, оскома впаде їй на зуби» (Старий Завіт, Єремія, 31:30). «та й сказав: По-правді кажу вам: коли не навернетесь, і не станете, як ті діти, не ввійдете в Царство Небесне!» (Новий Завіт, від Матвія, 18:3). «Ісус же сказав: Пустіть діток, і не бороніть їм приходити до Мене, бо Царство Небесне належить таким» (Новий Завіт, від Матвія, 19:14). Очевидно, що маленькі діти – безгрішні. Вони не успадковують гріх, оскільки гріх – це те, що коїть сама людина, це наслідок її власних дій.

  1. – Ким є новонароджена дитина?

- Іслам пояснює, що кожна дитина, народжена в мусульманській родині, чи навіть в родині атеїста, все одно є мусульманином – покірною Богу. Доти, доки не досягне віку, коли їй доведеться обирати між праведним шляхом і неправедним, вона перебуває в стані обов’язкового підкорення, тобто є мусульманином. Пророк Мухаммад (мир йому та благословення Аллага) сказав: «Кожна дитина приходить в цей світ у стані фітри – з вродженим Єдинобожжям, і лише потім з неї батьки роблять іудея, християнина, язичника». Дитина до повноліття не відповідає за свої вчинки. Пророк Мухаммад (мир йому та благословення Аллага) сказав: «Вчинки трьох не будуть записуватися: дитини, доки вона не увійде в вік юності, того, хто без свідомості, та сплячого, доки той не прокинеться».

  1. – Якщо немусульманин приймає Іслам, що він отримує?

- Приймаючи Іслам, людина дійсно отримує величне благословення Бога, і Милостивий та Милосердний Господь пробачає всі минулі гріхи та помилки цієї людини, і він чи вона починають життя з «чистого аркуша», наче народжені знову. Священний Коран говорить про це: «Скажи тим, які не вірують, що, коли зупиняться вони, то їм простять їхнє минуле» (8:38). «Скажи: «О раби Мої, які порушили межі на шкоду собі! Не втрачайте надії на милість Аллага! Воістину, Аллаг прощає всі гріхи, адже Він — Прощаючий, Милоседний!» (39:53). Ось що сказав Пророк Мухаммад (мир та милість йому від Бога): «Якщо людина приймає Іслам щиро, Господь пробачить їй всі її минулі гріхи. І після цього кожна її добра справа буде записана як десять або навіть сімсот добрих справ, а зла буде записана як одна (якщо Бог не пробачає цю справу)».

Далі буде…

Дізнатися про Іслам.

Підготовлено: Тамкін Р.

www.whyislam.to

Українська версія підготовлена редакцією сайту www.lifeislam.org