Відкрий для себе Іслам. Відповіді на найчастіші питання про Іслам: друга десятка

1- Чи буде новонавернений мусульманин вважатися нижчим за тих, хто народився від батьків мусульман? - Ні, навпаки. Часто новонавернений мусульманин буває набагато кращим за багатьох народжених мусульман. Іслам нас вчить, що жодна людина не може бути вищою за другу через умови її народження, расу, плем’я, національність, мову, колір шкіри, стан здоров’я чи стать. Священний Коран говорить: «О люди! Воістину, Ми створили вас із чоловіка та жінки й зробили вас народами та племенами, щоб ви знали одне одного. Воістину, найшановніші з-посеред вас перед Аллагом — найбільш богобоязливі!» (49:13). Пророк Мухаммад (мир та благословення йому Аллага) в своїй історичній прощальній проповіді сказав: «О люди! Істинно, ваш Господь та Творець – Один, і ваш пращур – один. Ви всі пішли від Адама, а Адам був створений з глини. Немає переваги у арабів над не-арабами , як немає її у не-арабів над арабами; немає переваги у білого над чорним і у чорного над білим. Вона – в богобоязливості. Найшляхетніший з вас той, хто більше за всіх вірує в Бога». Крім того, Пророк Мухаммад (мир йому та благословення Аллага) повідомив, що така людина отримає винагороду у подвійному розмірі: «Троє отримають свою винагороду двічі. Це людина з людей писання, яка увірувала в свого пророка, а потім застала Пророка [Мухаммада] (мир йому та благословення Аллага), увірувала в нього, пішла за ним та повірила йому – їй буде дві винагороди. Підневільний раб, який виконав свій обов’язок перед Всевишнім та обов’язки перед своїм паном – йому дві винагороди. Чоловік, у якого була рабиня, і він добре годував її, потім виховав її, потім зробив її вільною та одружився на ній – йому дві винагороди» (наводять аль-Бухарі та Муслім). 2 – Чи може Іслам називатися «магометанством», а мусульмани – «магометанами»? - Ні. Ці терміни не мають під собою ніякої основи. Вони вигадані «вченими»-сходознавцями, немусульманами. Мусульмани заперечують їх, оскільки ці терміни зазіхають на саму сутність Ісламу. Мусульмани не поклоняються Мухаммаду (мир та благословення йому Аллага) як божеству, а шанують його як людину, яка була Пророком та Посланцем Божим; крім цього, Іслам не обмежується визнанням лише одного Пророка Мухаммада (мир та благословення йому Аллага), але йде набагато далі й визнає інших пророків Бога (мир та милість їм всім від Бога), ставиться до них з глибокою повагою та пошаною. Пророк Мухаммад (мир та благословення йому Аллага) ніколи не казав, що він приніс людям нову релігію. Священний Коран так говорить про це: «Він встановив вам у релігії те, що заповів Нуху, те, що Ми відкрили тобі, те, що Ми заповіли Ібрагіму, Мусі та Ісі: «Тримайтеся релігії та не розходьтеся поміж собою в ній!» (43:13). «Скажи: «Ми увірували в Аллага і в те, що зіслано нам, і що заслано Ібрагіму, Ісмаїлю, Ісхаку, Якубу та колінам; у те, що даровано Мусі, Іcі та пророкам від Господа їхнього. Ми не проводимо межі між ними і ми — віддані Йому!» (3:84). 3 – Чи правильний висновок, що Іслам був релігією всіх пророків Бога? - Так. Всі пророки Всевишнього, як і їх найближчі послідовники, були мусульманами, тому що вони поклонялися Єдиному Богу. Наприклад, Священний Коран говорить: «Ібрагім не був ні юдеєм, ні християнином, але він був ханіфом, відданим! Він не був багатобожником!» (3:67). Нух (Ной) сказав своєму народу: «І мені наказано бути одним із покірних Йому!» (тобто, «мусульманином», як і зазначено в арабському оригіналі) (10:72). «Чи ж ви були свідками того, як підступила до Якуба смерть, і як запитав він синів своїх: «Кому ви будете поклонятися після того, як я залишу вас?» Вони сказали: «Ми будемо поклонятися твоєму Богу і Богу твоїх батьків — Ібрагіма, Ісмаїля та Ісхака, Богу Єдиному! І ми — покірні Йому!» (2:133). Задля користі продивіться цикл статей «Іслам – найстародавніша релігія» на нашому сайті. 4 – Якщо Іслам – найстародавніша релігія і всі пророки були мусульманами, тоді чому так багато релігій в світі? - Релігій багато тому, що викривлень Істини за багаторічну історію людства було багато. Тоді як Істина завжди була одна – це покірність Богу, Його заповідям, Його велінням. Всі пророк проповідували одну істину. Мусульмани вірять в Єдиного Бога, в Єдине Джерело керівництва та послань до всього людства, що немає нікого в світі гідного поклоніння, окрім Нього. Різним народам були дані свої посланці, щоб вони вказали їм Істину та Праведний Шлях. В Корані сказано: «Немає народу, до якого не приходив би застерігач!» (35:24). «Для кожної громади — посланець» (10:47). З плином часу послідовники ранніх пророків (Ноя, Авраама, Мойсея) поступово відходили від істинних принципів їхніх вчень. Навмисно чи мимоволі чужі переконання та практики впроваджувалися в релігію, первинна чистота якої таким чином порушувалася. Однак Господь продовжував час від часу посилати Своїх пророків нагадати різним народам про Істину і повернути їх знову на праведний шлях, який вони загубили. Але жоден пророк не декларував якусь нову релігію. Деякі люди прислуховувалися до них, і, виправляючи та коректуючи себе, ставали мусульманами, в той час, коли інші лишалися глухими і знову наверталися до хибних традицій – поклонялися комусь окрім Бога, зверталися з молитвами не до Бога, звеличували когось так, як можна звеличувати лише Бога. 5 – Яке ставлення Ісламу до Ісуса Христа? - Юдеї та християни доходять до крайнощів в оцінці особистості Ісуса (мир та милість йому від Бога), в той час як мусульмани займають оптимально правильну позицію. Юдеї не визнають його як пророка Всевишнього, називаючи його самозванцем – це одна крайність. Християни вважають його сином Божим або втіленим Богом, і поклоняються йому як Богу – це інша крайність. Мусульмани не вважають його ні самозванцем, ні Богом, але шанують його як одного з найвеличніших Посланців Бога. Мусульмани з однаковою повагою ставляться до Ісуса і до інших пророків: Авраама, Мойсея, Мухаммада (мир та милість їм від Бога)… Вони також вірять, що мати Ісуса Марія (мир та милість їм обом від Бога) була ОБРАНА Богом серед жінок усіх народів; що він був народжений тією ж силою, що дала життя Адаму; і що Ісус робив дива – воскрешав мертвих, виліковував прокажених та сліпих – лише з волі Бога. Мусульмани також вірують в його друге пришестя перед Кінцем Світу. Біблія підтверджує точку зору мусульман на особистість Ісуса. Наприклад, наступні вірші з Євангелія мовлять: «Прийшовши ж Ісус до землі Кесарії Пилипової, питав Своїх учнів і казав: За кого народ уважає Мене, Сина Людського (від Матвія, 16:13). «Як Йона перебув у середині китовій три дні і три ночі, так перебуде три дні та три ночі й Син Людський у серці землі» (від Матвія, 12:40). «Хто вас приймає приймає Мене, хто ж приймає Мене, приймає Того, Хто послав Мене» (від Матвія, 10:40). «А народ говорив: Це Пророк, Ісус із Назарету Галілейського!» (від Матвія, 21:11) «Однак, Мені треба ходити сьогодні та взавтра, і часу найближчого, бо згинути не може пророк поза Єрусалимом» (від Луки, 13:33). «А що ж, як побачите Людського Сина, що сходить туди, де перше Він був?»(від Івана, 6:62). «Відповів їм Ісус і сказав: Наука Моя не Моя, а Того, Хто послав Мене» (від Івана, 7:16). «Мужі ізраїльські, послухайте ви оцих слів: Ісуса Назарянина, Мужа, що Його Бог прославив вам силою, і чудами, і тими знаменами, що Бог через Нього вчинив серед вас, як самі ви те знаєте,» (дії Апостолів, 2:22). 6 – Яке ставлення Ісламу до індуїстських богів Рами, Кришни та інших, а також Будди? - Ці особистості могли бути пророками Бога на території Індії, оскільки Господь посилав Своїх пророків в різний час і в різні місця. Як сказав Пророк Мухаммад (мир та милість йому від Бога), всього пророків було 124 тисячі, але лише 25 з них поіменно згадуються в Корані. Якщо дійсно вказані особи були пророками, то очевидно, що їхні вчення були сильно змінені та викривлені. Це і зрозуміло, тому що в ті далекі часи те, чим користувалися люди для записів, було далеке від досконалості, засоби зв’язку були примітивними і зберегти першоджерела було дуже важко. Якщо навколо особистості Ісуса, який прийшов за історичними мірками досить недавно – «всього» дві тисячі років тому, ми знаходимо стільки протиріч та невідповідностей, то не дивно, що ще більше ми знаходимо їх у вченнях та особистостях ранніх пророків, правдивих історичних записів про яких не збереглося. Різні легенди та розповіді про них, які розповсюджені серед їхніх послідовників, не мають підтвердження своїй істинності. Таким чином, ми можемо сказати, що Рама, Кришна, Будда також могли бути пророками Всевишнього, але їхнє істинне вчення не дійшло до нас в первинному вигляді. 7 – Чи відрізняється Іслам ранніх пророків від сучасного Ісламу? - За своєю суттю Іслам протягом всієї історії людства лишається незмінним. Такі фундаментальні принципи, як віра в Єдиного Бога, прагнення добра та миру, віра в життя після смерті та в Судний день лишились незмінними. Всі пророки до Мухаммада (мир йому та благословення Аллага) посилалися окремо для різних народів, а не для всього людства, і зведення законів змінювалося згідно з потребами та рівнем розвитку даного суспільства. Але ці відмінності були незначні та поверхневі, основи ж лишалися незмінними. Іслам, який сповідував пророк Мухаммад (мир йому та благословення Всевишнього) являє собою зрозумілу, завершену його форму, дану для всіх часів та народів. Саме тому основне джерело його вчення – Коран – збережений незмінним в оригіналі, що не можна сказати про жодне інше Писання. 8 – Чому правильним буде казати, що релігія Ісуса – це також Іслам? - Цьому є принаймні три докази. По-перше, Ісус (мир йому та милість від Бога) був муслімом (мусульманином), оскільки він підкорив свою волю волі Єдиного Істинного Бога. В Біблії ми знаходимо багато прикладів тому, що він був м Ісус вчив «поклонінню Єдиному Істинному Богу та виконанню Його законів». Арабською мовою це називається одним словом – «Іслам». Кілька прикладів з Євангеліє: «Життя ж вічне це те, щоб пізнали Тебе, єдиного Бога правдивого, та Ісуса Христа, що послав Ти Його» (від Івана, 17:3). «Я нічого не можу робити Сам від Себе. Як Я чую, суджу, і Мій суд справедливий, не шукаю бо волі Своєї, але волі Отця, що послав Мене» (від Івана, 5:30). «І підійшов ось один, і до Нього сказав: Учителю Добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне? Він же йому відказав: Чого звеш Мене Добрим? Ніхто не є Добрий, крім Бога Самого. Коли ж хочеш ввійти до життя, то виконай заповіді» (від Матвія 19:16,17). «Ісус відповів: Перша: Слухай, Ізраїлю: наш Господь Бог Бог єдиний. І люби Господа, Бога свого, усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом, і з цілої сили своєї! Це заповідь перша!» (від Марка, 12:29,30). «Кажу бо Я вам: коли праведність ваша не буде рясніша, як книжників та фарисеїв, то не ввійдете в Царство Небесне!» (від Матвія, 5:20). «Не подумайте, ніби Я руйнувати Закон чи Пророків прийшов, Я не руйнувати прийшов, але виконати. По-правді ж кажу вам: доки небо й земля не минеться, ані йота єдина, ані жоден значок із Закону не минеться, аж поки не збудеться все» (від Матвія, 5:17,18). По-друге, Ісус ніколи не заявляв, що він засновник християнства або іншої будь-якої релігії. Насправді, слово «християни» вперше вжили їхні недруги у негативному значенні через багато років після того, як Ісус (мир і милість йому від Бога) полишив цей світ. Як стверджує Біблія: «І збирались у Церкві вони цілий рік, і навчали багато народу, і в Антіохії найперше християнами названо учнів» (Дії Апостолів, 11:26). Щодо слова «Христос», воно прийшло в європейські мови з грецької і означає «Месія» («Рятівник»). Але Ісус не розмовляв ні англійською, ні грецькою. Його рідною мовою була арамейська, мова близька до арабської мови. По-третє, ми знаходимо в Біблії підтвердження того, що Ісус дотримувався таких ісламських традицій, як молитва, піст, вітання. І він молився, вклоняючись як мусульманин. «І, трохи далі пройшовши, упав Він долілиць, та молився й благав: Отче Мій, коли можна, нехай обмине ця чаша Мене…» (від Матвія, 26:39). Він зазвичай вітав людей словами: «Мир вам!», як це роблять мусульмани (арабською: «ас-саляму алєйкум»). «…з'явився Ісус, і став посередині, та й промовляє до них: Мир вам!» (Від Івана, 20:19). 9 – Якщо Іслам є істинною релігією, то як пояснити погані приклади серед мусульман? - На жаль, ми маємо такі приклади – так само, як ми маємо їх в будь-якому суспільстві, в усьому світі. Це пояснюється в першу чергу самою природою людини, а не приналежністю до релігії. Мусульмани – такі ж людські істоти, схильні до помилок та хибних вчинків. Диявол (Ібліс), будучи ворогом людей, завжди активний, і, збиваючи людей з правильного шляху, інколи домагається свого. Погана поведінка, яку інколи можна помітити серед мусульман, переважно пояснюється браком знання Ісламу, матеріалістичним впливом суспільства та слабкою вірою в серці. Таким чином, було б неправильно судити про Іслам по мусульманах, але саме про мусульман треба судити за законами Ісламу. 10 – Чому Іслам так мало відомий і незрозумілий в світі, особливо на Заході? - Цьому є причини. По-перше, поведінка людей, які називають себе мусульманами, але насправді не практикують Іслам, відповідальна за викривлене уявлення про Іслам. Такі люди лише на словах називають себе мусульманами, часто роблять те, що Іслам не дозволяє, і не виконують того, що він приписує. По-друге, багато людей настільки недопитливі і впевнені у вищості та правильності власного способу життя, що вони не вважають важливим та потрібним знати точку зору та спосіб життя інших людей. Вони просто дотримуються того, чому вчили їх батьки та суспільство. По-третє, багато людей думають про іншу релігійну систему крізь призму своїх власних уявлень та концепцій Західної цивілізації, а вони не обов’язково співпадають з концепцією Ісламу. По-четверте, конфронтація між мусульманами та християнами простежується історично з часів хрестових походів проти Ісламу. Пропаганда проти Ісламу, його основ та способу життя, яку легко пояснити під час війн, збереглася й після колонізації багатьох мусульманських країн. Це упередження існує в Західному світі й в наш час.

Відповіді на найчастіші питання про Іслам.

Коректор тексту: Тамкін Р.Г.

Канонічна редакція: Карімов М.

www.whyislam.to

Українська версія підготовлена редакцією сайту www.lifeislam.org