Поклоніння по Ісламу

poklonenie_ukr

Що таке поклоніння по Ісламу? Не треба помилятися, думаючи, що поклоніння – це лише здійснення поклону. Ні! Сенс цього терміну набагато ширший. Поклоніння по Ісламу – це повноцінне служіння Богу, коли людина відчуває себе творінням перед Творцем та служителем перед Тим, Хто заслуговує поклоніння. Таке всеохоплююче служіння Богу припускає те, що людина обирає для свого життя шлях, який узгоджується з веліннями Всевишнього, не суперечить Його законам. Перш за все, необхідно в своєму житті здійснити такі великі закони Ісламу, як Єдинобожжя, п’ятикратна молитва, закят, піст та хадж.

Але, як було сказано, поклоніння не обмежується лише згаданими обрядами. Правильніше було б сказати про поклоніння, що воно містить в собі велику кількість різних слів та вчинків, явних та прихованих, які любить Аллаг і які можуть привести до Його задоволення. Таким чином, будь-яка дія чи висловлювання, яке любить Аллаг – це поклоніння. Більше того, навіть будь-який шляхетний вчинок, який від початку не був обрядом або ритуалом, перетвориться на поклоніння, якщо ти будеш робити його з наміром досягти задоволення Аллага і отримати винагороду від Нього за свій вчинок. Звідси добре ставлення людини до членів своєї родини, до батьків, дружини, дітей, допомога сусідам, чесність у справах та торгівлі зі сторонніми людьми та на роботі, дотримання справедливості та відданості, виконання обіцянок та договорів, не завдавання шкоди іншим, надання допомоги слабким, здобування прожитку дозволеними шаріатом методами, утримання родини, підтримка знедолених, відвідування хворого, годування голодного та інше – все це стає поклонінням, якщо людина прагне досягти задоволення Господа і отримати винагороду за це саме від Нього! Таким чином, все, щоб ти не робив для себе, або родини, або суспільства, або країни – буде поклонінням, якщо ти будеш робити це в межах дозволених шаріатом та заради Всевишнього. При дотриманні цих двох умов навіть задоволення своїх статевих потреб перетворюється на поклоніння! В якості доводу тут можна навести слова Пророка Мухаммада (мир йому та благословення Аллага): «Воістину, садакою для вас стає кожне прославляння, та кожне звеличення, та кожна хвала, та кожне промовляння слів «Немає бога, крім Аллага», і спонукання до схвального, і утримання від засуджуваного, і навіть близькість з дружиною кожного з вас є садакою». (Люди) спитали: «О Посланцю Аллага, невже за те, що хтось з нас задовольнить своє бажання, він отримає винагороду?!» На це Пророк (мир йому та благословення Аллага) сказав: «Скажіть, якби хтось з вас задовольнив своє бажання забороненим чином, чи був би він покараний? І так само, якщо він задовольнить його дозволеним чином, то отримає винагороду» (наводить Муслім). Також Пророк (мир йому та благословення Аллага) сказав: «Кожен мусульманин повинен давати милостиню». Люди спитали: «О пророче Аллага, а (що робити тому, хто нічого не має)?» Він відповів: «Він повинен заробляти своєю працею, приносячи користь самому собі та даючи милостиню (із заробленого)». (Люди) спитали: «А якщо він (виявиться неспроможним подавати милостиню і в цьому випадку)?» Він відповів: «(Тоді йому слід) допомогти нужденному, який опинився в халепі». (Люди знову) спитали: «А якщо він (буде не в змозі зробити і це?)» Він відповів: «Тоді нехай робить те, що схвалено шаріатом та утримується від (усього) поганого, і це зарахується йому як садака»[1].

За книгою Мухаммада Ас-Сухейма

«Іслам: його основи та принципи»

Переклад та редакція редколегії сайту

«Чому Іслам?» www.whyislam.ru

Українська версія підготовлена редакцією сайту www.lifeislam.org

  [1] Хадіс передає Бухарі: книга про Закят, глава29, а також Муслім: книга про Закят, під номером 1008.