Перший стовп Іману – Віра в Аллага

Віра в Аллага означає переконаність (яка зобов’язує прийняти пов’язані з нею норми та підкорення їм) в тому, що у нашого всесвіту є Творець, Господь, який має виключне право на панування та поклоніння Йому та має прекрасні імена й досконалі якості. З цього означення ми бачимо, що віра в Аллага включає в себе наступні три пункти: Перший: Віра в існування Аллага Існування Всевишнього Аллага можна обґрунтувати трьома способами: розумом, вродженим інстинктом та Шаріатом. Вказівки розуму на існування Аллага: Весь наш світ, з усіма існуючими в ньому знаменнями та творіннями, є розумним аргументом на користь існування Аллага – Творця всіх світів. Дійсно, повинен же бути той, хто все це створив, а потім цим керує. Неможливо, щоб ці світи з’явилися самі по собі або щоб вони самі себе створили! Всевишній, звертаючись до людського розуму, каже: «Чи ж вони просто собі з’явились із нічого? Чи, може, вони самі — творці? Чи це вони створили небеса та землю? Та ж ні, не впевнені вони! Чи це в них скарбниця Господа твого? Чи це вони її охоронці?» (Ат-Тур:35-37). Один зі сподвижників Пророка Мухаммада (мир йому та благословення Аллага), якого звали Джубейр ібн Мут’ім, хай буде задоволений ним Аллаг, коли ще не був мусульманином, був вражений, почувши ці аяти. «Моє серце було готове злетіти в небо!» - сказав він [1]. І це почуття він відчув тому, що в його серці з’явилася віра. Не рідко Всевишній Аллаг закликає Своїх рабів до Його пізнання шляхом знамень з числа Його творінь. Тому ми читаємо в Корані: «На землі є знамення для впевнених людей, а також у вас самих. Невже ви не бачите?» (Аз-Зарійят:20-21) Тобто Він закликає уважно поглянути на цю землю: рівнини, гори, ліси та ріки – як багато на ній всяких знамень, які вказують на існування Творця, на Його велич на Його безмежні можливості. Дивовижне різноманіття живих істот на землі, відмінність людей одне від одного кольором шкіри, мовами, якими вони спілкуються, їхня відмінність за розумовими та фізичними здібностями, і навіть сама будова людського тіла з мудрим розташуванням органів та значимість кожного з них на своєму місці – все це достатнє знамення для людей, які розмірковують. Наскільки оригінальною та простою була відповідь одного бедуїна, коли його спитали про існування Творця: «Субхан Аллаг (Пречистий Аллаг)! Відомо, що верблюжий гній вказує на існування верблюда, а слід від ніг вказує на те, що тут проходив подорожній. Так ось, небеса з їхніми склепіннями, земля з її долинами, моря з їхніми хвилями – невже все це не вказує на існування Знаючого Творця?!» Вказівка вродженого інстинкту на існування Аллага: Багато людей, інстинкт поклоніння яких не був викривлений, вірять в Аллага. Цей інстинкт від початку присутній в живих душах. Навіть безмовна худоба – і та вірить в існування Аллага та Його єдиність. Всевишній сказав: «Ось твій Господь вивів із плоті синів Адама нащадків їхніх, змусивши свідчити про самих себе: «Чи не Я ваш Господь?» Ті відповіли: «Так, ми свідчимо!» — щоб не говорили ви в День Воскресіння: «Воістину, ми не знали про це!» Або не говорили: «Воістину, батьки наші додавали Господу рівних у поклонінні ще раніше, а ми — їхні нащадки. Невже ти знищиш нас за те, що зробили послідовники брехні?» (Аль-Араф:172-173). Цей аят з Корану вказує на те, що людина створена з інстинктом поклоніння, з готовністю засвідчити існування Всевишнього, Пречистого Аллага. Вказівка Шаріату на існування Аллага: Всі божі посланці були послані з шаріатами, які містили все, що було необхідне людині. І це вказує на те, що той, хто їх послав, - Господь світів, Який знає проблеми людства краще за будь-кого. До того ж останнє Писання – Священний Коран, який досі вражає своїм змістом, стилем, знаменнями, науковими відкриттями, які містяться у ньому – є незаперечним доказом існування Аллага, який зіслав його і кинув виклик людству послати щось подібне. Другий: Віра в виключне право Аллага на поклоніння Йому. Віра в Аллага включає в себе віру в те, що лише Всевишній Аллаг є істинним Богом, гідним поклоніння, у якого немає співтоваришів, і що все, чому поклоняються окрім Нього, є неправдивим. Всевишній сказав: «Це так, адже Аллаг — Істина, а те, чому ви поклоняєтеся замість Нього — неправда! Аллаг — Всевишній, Великий!» (аль-Хаджж:62). Наша віра у виключне право Аллага на поклоніння Йому зобов’язує нас звертати своє поклоніння серцем, словом та дією лише до Аллага. Всевишній сказав: «О ви, люди! Поклоняйтеся Господу вашому, Який створив і вас, і тих, що жили перед вами. Можливо, ви будете богобоязливими!» (аль-Бакара:21). Також Всевишній сказав: «Наказав вам Господь твій не поклонятися нікому, крім Нього, а також ставитися якнайкраще до батьків» (Аль-Ісра:23). Посланець Аллага (мир йому та благословення Аллага) сказав: «Благословенний та Всевишній Аллаг сказав: «Я більше за інших не потребую підсобництва, тому той, хто буде поклонятися Мені і при цьому буде мати на увазі ще когось, окрім Мене, того Я полишу та полишу його поклоніння»[2]. Таким чином, якщо людина зробить якийсь вид поклоніння не Аллагу (як наприклад, обітниця, заклання тварини, вознесіння мольби, прохання захисту від того, в чому не спроможний ніхто допомогти, окрім Аллага, а також звершення намазу, паломництво, роздача милостині, прояв покірності та будь-який інший вид поклоніння), то це буде ширком (додаванням Аллагу співтоваришів!). Третій: Віра в імена Аллаг та Його якості. Віра в прекрасні Імена Аллага та Його досконалі якості припускає затвердження тих імен та якостей, які затвердив сам Аллаг в Своїй Книзі та в Сунні посланця твердженням, гідним Аллага, без внесення в них змін. Без знищення їхнього значення та без надання образу чи створення подібного. Аллаг сказав: «Аллагу належать прекрасні імена. Тож кличте Його ними й залиште тих, які спотворюють імена Його. Їх винагородять за те, що вони робили!» («Аль-а’раф»:180). Раби Аллага повинні відчувати велич імен та якостей Аллага, Пречистий Він та Славетний, і намагатися наблизитися до Нього шляхом віри в них. Воістину, віра в імена Аллага та його якості, а також пізнання їхнього значення породжує в рабах Аллага любов до свого Господа, відчуття богобоязливості перед Ним та бажання досягти Його вдоволення та Його винагород. Плоди віри в Аллага: Як і всі благі дії, віра в Аллага теж має свої результати та свої плоди. Стисло згадаємо деякі з них:

  • Втілення людиною єдинобожжя в житті так, що його серце більше вже не прив’язане до чогось чи когось окрім Аллага;
  • Справжня любов людини до Аллага та Його звеличення згідно з тим, що пізнала вона з Його прекрасних імен та піднесених якостей;
  • Здійснення поклоніння згідно того, що наказав нам Всевишній розповідати та чого стерегтися.
  • Звільнення людини від уз раболіпства перед іншими творіннями Аллага, від відчуття страху перед ними, підлещування та прислужництва. В цій свободі – честь людини.

Далі буде… За книгою «Основне про стовпи Іману та Ісламу» Д.Абдулли ібн Мухаммада Ат-Тайара Переклад та підготовка матеріалу: Редакція сайту «Чому Іслам?» www.whyislam.to Українська версія підготовлена редакцією сайту www.lifeislam.org   [1] – Наведено в збірці імама Аль-Бухарі, під номером 4854. [2] – Хадіс наводиться в збірці імама Мусліма під номером 2298.