Остання декада Рамадану та Ніч Передвизначення

Хвала Аллагу, Який зробив Рамадан найкращим місяцем року. Аллаг примножує в цьому місяці віруючим їхню винагороду. Мир та благословення кращому з усіх пророків та посланців – нашому пророку Мухаммаду, його родині та всім сподвижникам. Настали великі дні – останні десять днів Рамадану. Це остання декада великого місяця. Ці дні відрізняється від решти днів місяця Рамадан. Відмінні особливості цих днів:

  1. Пророк (хай благословить його Аллага та вітає) в ці дні Рамадану проявляв більше старанності, ніж в інші дні.

Айша (хай буде задоволений нею Аллаг) сказала: «Посланець Аллага (хай благословить його Аллаг та вітає) проявляв в останні десять днів Рамадану більше старанності, ніж в інші дні» [1]

  1. Пророк (хай благословить його Аллаг та вітає) вистоював всі ці ночі в молитві.

Повідомляється, що Айша (хай буде задоволений нею Аллаг) сказала: «Коли наступали останні десять днів Рамадану, Пророк міцніше затягував свій ізар [2], займався ночами справами поклоніння та будив членів своєї родини[3]»[4]. Пророк (хай благословить його Аллаг та вітає) проявляв старанність в ці дні настільки, що, як сказано в хадісі, «міцніше затягував свій ізар». Це означає, що він не наближався до своїх дружин, а займався лише поклонінням, присвячуючи цьому весь свій час. Так наслідуй же, дорогий брате, приклад твого Пророка (хай благословить його Аллаг та вітає). Намагайся не упустити жоден з цих лічених днів та ночей, адже, воістину, в них велика винагорода. Чекай на цю благословенну ніч, будучи в поклонінні Аллагу. Проси у свого Найвеличнішого та Найщедрішого Господа, проявляючи покірність та смиренність. Кожен народ або громада зберігає в собі історію тих днів, якими вони пишаються. Також і  наша громада пишається тими великими подіями, які відбулися в її історії. Вона пишається особливими для неї днями та ночами. З тих милостей, якими Аллаг (Святий Він та Великий) облагодіяв цю громаду, є Ніч Передвизначення. Аллаг назвав її благословенною через чисельні блага, які її супроводжують. Блага, які пов’язані з цією ніччю: - зіслання Священного Корану. - Аллаг (Святий Він та Великий) сказав, що в цю ніч вирішуються всі мудрі справи. В цю Ніч Визначається Наперед доля всіх творінь на цілий рік. Записуються імена тих, кому призначено жити і кому померти, хто буде великим і хто приниженим, хто буде щасливий і хто нещасний, хто загине і хто врятується, а також родючість буде чи посуха. Записується все те, що побажає Аллаг (Святий Він та Великий) в цьому році. Аллаг Всевишній сказав: «Воістину, Ми зіслали його в благословенну ніч! Воістину, Ми застерігаємо! У той час вирішується кожна важлива справа – за наказом від Нас! Воістину, Ми відсилаємо [посланців] як милість від твого Господа! Воістину, Він — Всечуючий, Всезнаючий…» (Дим, 3-6) Всевишній також сказав про цю велику ніч: «Воістину, зіслали Ми його в Ніч Величності. А звідки тобі знати, що таке Ніч Величності? Ніч Величності краща за тисячу місяців! Сходять під час неї ангели й Дух з дозволу Господа їхнього, щоб виконати всі накази. Вона є мирною до настання зорі» (Величність, 1-5). Перерахуємо достоїнства цієї ночі:

  1. Послання Аллагом в цю ніч Священного Корану, який є керівництвом для людей та причиною їхнього щастя в обох світах.
  2. Аллаг (Святий Він та Великий) звернув нашу увагу на цю ніч, сказавши: «А звідки тобі знати, що таке Ніч Величності?» Це питання, яке надає їй важливості та значимості.
  3. Ангели спускаються в цю ніч, а їхній прихід завжди супроводжує милість та благо.
  4. Ця ніч краща за тисячу місяців, тобто краща вісімдесяти трьох років.
  5. В цю ніч Аллаг звільняє багато своїх рабів від покарання та мук. Заслуговують на це лише покірні Його раби.
  6. Аллаг послав в цю ніч цілу суру, яка буде читатися до Судного Дня.

Про достоїнства Ночі Передвизначення сказано в достовірному хадісі. Передають зі слів Абу Хурайри (хай буде задоволений ним Аллаг), що посланець Аллага (хай благословить його Аллаг та вітає) сказав: «Тому, хто під час Рамадану буде молитися ночами з вірою та надією на винагороду Аллага, будуть прощені його минулі гріхи»[5]. О мусульманин! Це велика та благословенна ніч, на яку треба чекати в останній декаді місяця Рамадан, а особливо, в непарних числах. В достовірному хадісі від Айши (хай буде задоволений нею Аллаг) передається, що Пророк (хай благословить його Аллаг та вітає) сказав: «Шукайте її в непарних числах останніх десяти днів»[6]. Передають зі слів Ібн ‘Аббаса (хай буде задоволений Аллаг ними обома), що Пророк (хай благословить його Аллаг та вітає) сказав: «Чекайте Ніч Передвизначення в останні десять ночей Рамадану, коли залишиться дев’ять, або сім, або п‘ять ночей до кінця місяця»[7]. Велика ймовірність, що Ніч Передвизначення – одна з останніх семи ночей. Передають зі слів Ібн Умара (хай буде задоволений Аллаг ними обома), що одного разу кільком людям з числа сподвижників Пророка (хай благословить його Аллаг та вітає) було відкрито уві сні, що Ніччю Передвизначення буде одна з семи останніх ночей Рамадану, і тоді посланець Аллага (хай благословить його Аллаг та вітає) сказав: «Я бачу, що ваші сновидіння збігаються на семи останніх ночах, то нехай той, хто чекає Ніч Передвизначення, очікує її настання протягом семи останніх ночей Рамадану»[8]. Деякі вважають, що це двадцять сьома ніч. Передається зі слів Убейа бін Каба та Муавія, що Пророк (хай благословить його Аллаг та вітає) сказав: «Ніч Передвизначення – двадцять сьома ніч»[9]. Щодо Ночі Передвизначення вчені розійшлися в думках. Найбільш правильна думка – що це одна з непарних ночей останньої декади Рамадану, і вона може наступати в один рік раніше, ніж в інший, і навпаки. Аль-Хузайма сказав: «Ця ніч переміщається, тобто в один рік випадає на одне число, а в інший – на інше. Ця думка дозволяє узгодити всі передані хадіси на цю тему». Аллаг (Святий Він та Великий) з милосердя до своїх рабів приховав від них знання про цю ніч, щоб вони були більш старанними та більше поклонялися в ці дні. Кількість непарних днів останньої декади лічена, але винагорода в них величезна. Тому, дорогий брате, частіше згадуй Аллага та роби дуа в ці дні. Особливо те дуа, якому Пророк (хай благословить його Аллаг та вітає) навчив Айшу (хай буде задоволений нею Аллаг). Вона сказала: «Я спитала посланця Аллага: «Якщо я пізнаю цю ніч, то що мені казати тоді?» Він відповів: «Кажи: «О Аллаг! Воістину Ти – Прощаючий і любиш прощення, прости ж мене!»[10]. О мусульманине! Більше часу приділи в ці дні поклонінню, покірності та смиренності Аллагу (Святий Він та Великий) і не втрачай ані хвилини, ані секунди. Уникай робити в ці дні нововведення, на які в шаріаті немає ясного доказу від Аллага чи від Його посланця (хай благословить його Аллаг та вітає). Наприклад, такі як колективне дуа, або проведення святкових зборів чи проповідей. Все це забороняється робити, оскільки на це немає вказівки ні від Аллага, ні від Його посланця (хай благословить його Аллаг та вітає) Роби те, що робив Пророка (хай благословить його Аллаг та вітає) та його сподвижники, наслідуй їхній приклад. Не відхиляйся від їхнього шляху в бік, щоб не заблукати. О Аллаг! Наділи нас своєю милістю та прощенням. О Аллаг! Пробач наші гріхи та помилки. Укріпи нас на Твоєму прямому шляху до того дня, коли ми зустрінемося з Тобою. О Аллаг! Благослови наші справи та наш час. Дай нам сили коритися та поклонятися тобі. О Аллаг! Вбережи нас, наших батьків та матерів від вогню Пекла. О Аллаг! Прости нас, наших батьків та всіх мусульман. І хай благословить Аллаг нашого пророка Мухаммада, його родину та всіх його сподвижників.

Абдуль-Малік аль-Касім “40 уроків тим, хто застав Рамадан” Перекладено сайтом «Чому Іслам?» www.whyislam.to

Українська версія підготовлена редакцією сайту www.lifeislam.org

  [1] Муслім (1175). [2] Мається на увазі, що в цей період Пророк (хай благословить його Аллаг та вітає) займався справами поклоніння з особливою старанністю і віддалявся від своїх дружин. [3] Для того, щоб вони також молилися ночами. [4] Бухарі (2024), Муслім (1174). [5] Бухарі (2014), Муслім (760). [6] Бухарі (2017). [7] Бухарі (2021). [8] Бухарі (2015), Муслім (1165). [9] Муслім (762), Ахмад (5/132), Абу Дауд (1386). [10] Тірмізі (3744).