Основи Ісламу та його джерела: Коран

У послідовників будь-якого вчення є свої авторитетні книги, за якими живуть його послідовники. Але треба відмітити такий дуже важливий факт – у жодної з цих книг неможливо достеменно встановити автора, час написання і ким були перекладені. Щодо Ісламу, то у питанні точності та достовірності священних текстів він дуже сильно відрізняється від попередніх вчень. Священні тексти Ісламу основані на достовірному джерелі. Це божественне одкровення Коран та пророча Сунна. Давайте ознайомимося з кожним з них: Перше джерело Ісламу – Коран. Священний Коран є Словом самого Аллага. Це Слово було донесене ангелом до Пророка Мухаммада (мир йому та благословення Аллага), а потім прочитане людям, які записали його та зберегли в точності та незмінності. Саме так Коран став керівною Книгою для багатьох поколінь людства, керівництвом для людей, які підкорилися Богу, світлом, що скеровує до віри та праведності, засобом зцілення душ, а також порятунком від гріхів та омани. Коран містить в собі ті основи, заради яких посилались пророки.[1] Так само як до пророка Мухаммада були інші посланці (мир їм), до Корану були інші божественні Писання. Наприклад, від Бога отримав одкровення пророк Ібрагім (Авраам), Муса (Мойсей) отримав Тору, Дауд – Псалтир, Ісус – Євангеліє. Відомо, що ці Писання були одкровеннями від Бога, але відомо також, що більша частина цих Писань була втрачена згодом і не збереглася ні в письмовому вигляді, ні в пам’яті людей. За довгі століття в них увійшло багато такого, чого не було в оригіналах цих Писань. Зовсім інша справа – Коран. Господь пообіцяв, що Сам буде оберігати Коран від викривлень, відмінив потребу в попередніх Писаннях і підніс Коран над ними. Всевишній сказав: «Зіслали Ми тобі Писання в істині, яке підтверджує те, що було до цього в писаннях, і тебе як наглядача над ним» (сура 5 «Аль-Маїда»:48). Аллаг послав Коран, сказавши, що він пояснює будь-яку річ: «Ми зіслали тобі Писання як пояснення кожної речі…» (сура 16 «Аль-Нахль»:89). А ще в Корані Аллаг пояснює людству той правильний шлях, яким і необхідно йти в житті: «Воістину, цей Коран провадить до того, що найправильніше…» (сура 17 «Аль-Ісра»:9). Треба відмітити, що дива попередніх пророків були такі, що закінчувалися, щойно помирав пророк. Щодо Корану – дива Пророка Мухаммада (мир йому та благословення Аллага), - то його неперевершеність та незрівнянність залишиться до кінця Світу, як доказ істинності Ісламу. Цікаво, що слова в Корані складаються з відомих усім літер та слів, але ще ніхто за багато століть так і не зміг вигадати щось подібне Корану або хоча б одній його частині! Невипадково араби при всіх своїх здібностях в літературі, риториці та красномовстві визнали свою безпорадність у спробі відповісти на виклик, кинутий в Корані людству: «Ось вони говорять: «Він його вигадав!» Скажи: «Принесіть суру, подібну до цих, і покличте, кого зможете, замість Аллага, якщо ви правдиві!» (сура 10 «Юнус»:38). Підтвердженням тому, що Коран посланий від Бога, є й те, що в ньому ви знайдете такі відомості, які нікому з людей не могли бути відомі на той момент. Наприклад, в ньому є слова про стародавні народи, правда про які розкрилася лише згодом. А також в ньому передбачені події з майбутнього, які справді мали місце через багато століть після зіслання Корану. А ще в цій Священній Книзі є багато аятів, які отримали підтвердження сучасними науковими відкриттями. Ось ще один довід на користь достовірності Корану: до його зіслання Пророк Мухаммад (мир йому та благословення Аллага) не казав нічого подібного йому і не розмовляв словами, схожими на нього. На це вказується в наступному аяті: «Скажи: «Якби побажав Аллаг, я б не читав його вам і не навчав би його вас. Я прожив серед вас ціле життя. Невже ви не розумієте?» (сура 10 «Юнус»:16). Мухаммад був неписьменною людиною, яка не вміла ні читати, ні писати. Він ніколи не займався з викладачами і не відвідував мудреців. Всевишній сказав: «Раніше ти не читав жодного писання й не переписував його своєю правицею. Інакше прихильників брехні охопив би сумнів!» (сура 29 «Аль-Анкабут»:48). Якби він говорив не від Бога, то хіба почали б приходити до нього іудеї ти християни, які знали зі своїх писань про прихід неписьменного посланця, і почали б ставити йому запитання про віру і просити розсудити їх в їхніх суперечках між собою? Аллаг сказав, пояснюючий цей довід: «…які підуть за посланцем, неписьменним пророком, запис про якого вони знайдуть у Таураті та Інджілі. Він накаже їм найкраще й відверне від неприйнятного, він дозволить їм добре й заборонить лихе, він скине з них тягар і пута, які висять на них. Саме ті, які увірують у нього, шануватимуть його, допомагатимуть йому й підуть за світлом, яке буде зіслано йому — вони матимуть успіх!» (сура 7 «Аль-Араф»:157). Деякі сучасники посланця Мухаммада (мир йому та благословення Аллага) намагалися ставити пророку важкі запитання, які непокоїли їх самих. Всевишній каже про них: «Просять тебе люди Писання, щоб зіслав ти їм писання з неба» (сура 4 «Ан-Ніса»:153), а також : «Запитують тебе про дух» (сура 17 «Аль-Ісра»:85), а також: «Тебе запитують про Зуль-Карнайна» (сура 18 «Аль-Кагф»:83). На них посланець Аллага відповідав, основуючись на боже одкровення. Всевишній сказав: «Воістину, цей Коран розповідає синам Ісраїля більшість того, про що вони сперечаються» (сура 27 «Ан-Намль»:76). Коран продовжує захоплювати людей і в наш час. Так, християнський священик Авраам Філіпс підготував докторську дисертацію, в якій він збирався, як йому здавалося, викрити Коран і знайти в ньому невідповідності. Натомість йому довелося заявити, що він не може знайти жодного протиріччя в Корані. Він був настільки вражений незрівнянністю цього Священного Писання та його доводами, що підкорившись поклику Всевишнього, прийняв Іслам[2]. Коли американському професору Джефрі Лангу подарували переклад смислів Корану, він, читаючи його, відчув, що Коран звернений саме до нього. Він знайшов відповіді на свої запитання і зрештою був настільки вражений прочитаним, що заявив: «Таке враження, що Коран знає про мене більше за мене самого»[3]. А як може бути інакше, адже Господь Корану сказав: «Невже цього не знатиме Той, Хто все створив, Проникливий, Всевідаючий?» (сура 67 «Аль-Мульк»:14). Читаючи Коран та захоплюючись ним, Джефрі Ланг прийняв Іслам, про що він повідомив в своїй біографії. Великий Коран пояснію все, в чому має потребу людина. В ньому є вказівки на всі базові принципи всіх сфер життя – і правові норми, і віропереконання, і закони, і господарські взаємовідносини, і моральне виховання. Всевишній сказав: «Ми нічого не оминули в Писанні» (сура 6 «Аль-Ан’ам»:38). Коран містить заклик до Єдинобожжя, в ньому згадуються імена Аллага, Його якості та дії. Також Коран закликає піти за істинним вченням всіх пророків та посланців, розповідає про Судний День, розрахунок та покарання, підтверджуючи це вагомими доводами. Крім того, Коран згадує деякі події, які стосуються давніх народів, яких бід вони зазнали за життя і яка кара очікує їх після смерті. В Корані міститься велика кількість знамень, доводів та вказівок, здатних захоплювати вчених. У наш час багато знавців природничих наук знайшли в Корані підтвердження сучасним науковим відкриттям. Наведемо деякі приклади сказаному:

  1. Всевишній сказав:

«Він — Той, Хто змішав дві водойми. Одна з них — приємна на смак, прісна, а друга — солона, гірка. І Він поставив між ними загорожу й нездоланну перепону!» (сура 25 «Аль-Фуркан»:53). А також в іншому аяті сказав: «Або вони подібні до мороку в морських глибинах. Хвиля накриває їх згори, ще одна хвиля вище, а ще вище — хмара. Одна темрява над іншою! Якщо хтось витягне свою руку, то не зможе її побачити. Кому Аллаг не дав світла, тому немає світла!» (сура 24 «Ан-Нур»:40). При цьому відомо, що Мухаммад (мир йому та благословення Аллага) ніколи не плавав морем,  і в його час не було технічних засобів для дослідження морських глибин. Тоді звідки він міг дізнатися про сказане в аяті, якщо це не Господь повідомив йому?

  1. Всевишній сказав:

«Справді, Ми створили людину з глиняного замісу, а потім у надійному місці перетворили на краплю; потім створили з краплі кров’яний згусток, а з кров’яного згустку створили шматочок плоті. Зі шматочку плоті Ми створили кістки, а потім покрили їх м’язами. Потім Ми виростили це як нове творіння! Благословенний Аллаг, Найкращий із творців!» (сура 23 «Аль-Мумінун»:12-14). Подібні подробиці про етапи розвитку ембріона в лоні матері науці вдалося відкрити лише в наш час.

  1. Всевишній сказав:

«У Нього ключі від потаємного і знає про них тільки Він! Він знає те, що на суші, й те, що в морі. Жоден листок не падає, щоб Він не знав цього, і немає ні зернини в темряві землі, ні чогось вологого чи сухого, чого б не було [записано] в ясному Писанні!» (сура 6 «Аль-Ан’ам»:59). Люди не звикли думати так масштабно, враховуючи всі найменші деталі! Людство не тільки не має таких глибоких знань, як сказано в аяті, але навіть не думає ні про що подібне. Більше того, коли вчені відкривають якусь нову рослину чи комаху, а потім пишуть про це, ми захоплюємося їхніми відкриттями. Але як багато лишається непізнаного в порівнянні з тим, що було відкрито! Відомий французький вчений Моріс Бюкай в своїй книзі «Біблія, Коран та сучасна наука» провів порівняльний аналіз цих двох Писань з точки зору останніх наукових відкриттів про виникнення небес, землі та появу людини. Він встановив, що нічого з Корану не суперечить даним науки, проте в Євангеліє та Торі він знайшов багато протиріч та невідповідностей відкритому [4]. Це щодо першого джерела Ісламу – Корану. Щодо другого джерела, то ми поговоримо про нього в наступній статті цієї серії. Там ми розповімо про Сунну.

ДАЛІ БУДЕ…

За книгою Мухаммада Ас-Сухейма

«Іслам: його основи та принципи»

Переклад та редакція редколегії сайту

«Чому Іслам?» www.whyislam.to.

Українська версія підготовлена редакцією сайту www.lifeislam.org

[1] Див. «Сунна та її значимість в ісламському законодавстві» (араб.) автор: Мустафа ас-Сіба’і, стор. 376. [2] «Сходознавці та християнські місіонери в арабському та ісламському світі», Ібрагім Халіль Ахмад. [3] «Боротьба заради віри» автор д. Джефрі Ланг. [4] Див. «Біблія, Коран та сучасна наука», Моріс Бюкай, стор. 133-283. Моріс Бюкай – ще один приклад людини, яка прийняла Іслам після вивчення доводів, не дивлячись на те, що раніше був християнином.