Напередодні місяця Раджаб

rajab_ukr

Воістину, Творець обрав деякі дні та місяці серед інших днів та місяців, та підніс їх над іншими. А також Всевишній зі Своєї мудрості зробив деякі місяці «забороненими». «Твій Господь творить, що побажає, та обирає, але вони не мають вибору. Пречистий Аллаг i Вищий вiд того, що додають Йому в поклонiннi!» (Коран, 26:68). Одним з таких «заборонених» місяців є місяць Раджаб. Про «заборонені» місяці сказано в Священному Корані: «Воiстину, число мiсяцiв у Аллага — дванадцять, як було записано в Писаннi в день, коли Вiн створив небеса й землю. Чотири з них — забороненi. Це — iстинна релiгiя, тож не будьте в цей час несправедливi самi до себе» (Коран, 9:36). Згадані в аяті чотири заборонені місяці – це Раджаб, Зуль-Ка’да, Зуль-Хіджа та аль-Мухаррам. Про це згадується в достовірному хадісі, переданому від Абу Бакра, хай буде задоволений ним Аллаг, де Пророк, хай благословить його Аллаг та вітає, сказав: «Рік складається з дванадцяти місяців, з них чотири заборонені. Три з них йдуть один за одним: Зуль-Ка’да, Зуль-Хіджа та аль-Мухаррам, а також місяць Раджаб (Мудар), який йде після Джумада та до Шаабана» (аль-Бухарі, 4662; Муслім 1679). «Заборонені» місяці займають особливе положення серед інших місяців. Всевишній Аллаг сказав: «О ви, якi увiрували! Не порушуйте нi знакiв Аллага, нi забороненого мiсяця…» (Корані, 5:2). Також Всевишній сказав: «Воiстину, число мiсяцiв у Аллага — дванадцять, як було записано в Писаннi в день, коли Вiн створив небеса и землю. Чотири з них — забороненi. Це — iстинна релiгiя, тож не будьте в цей час несправедливi самi до себе» (Коран, 9:36). Ці місяці названі забороненими з двох причин: 1.Заборона на військові дії в ці місяці, якщо тільки ворог не почне сам воювати. 2. Заборона на скоєння гріхів в ці місяці стає більш суворішою.

Положення посту в місяць Раджаб.

Щодо посту в цей місяць, то немає ніякого достовірного хадіса Посланця Аллага, хай благословить його Аллаг та вітає, і немає ніякого достовірного переказу від його сподвижників, який би вказував на якусь особливість чи перевагу посту в місяць Раджаб. А те, що деякі мусульмани виділяють певні дні цього місяця для посту, стверджуючи, що  в цій дії є перевага, то з цього приводу немає ніякої основи в Шаріаті. Всі хадіси, які наділяють місяць Раджаб якимись особливостями або перевагами, є або слабкими (да’иф) або вигаданими (мауду’). Як про це сказав Ібн Таймія, хай змилується над ним Аллаг («Маджму’ аль-фатава», 25/290) . Хіба що якщо не рахувати хадіс, який наводиться у Абу Дауда: «Постуй в заборонені місяці та розговляйся» (Абу Дауд, 2428, шейх Альбані, хай змилується над ним Аллаг, сказав, що це слабкий хадіс). Ті ж, хто вважає цей хадіс хорошим, то він (хадіс) вказує на бажаність посту в заборонені місяці, серед яких і Раджаб, а не виокремлює Раджаб серед інших, і не наділяє Раджаб якимись відмінними від інших особливостями. Ібн Хаджар, хай змилується над ним Аллаг, сказав: «Немає жодного достовірного хадіса, на який можна було б спиратися в якості доводу щодо переваги місяця Раджаб, щодо посту в цей місяць чи посту в певні дні цього місяця, а також щодо виділення певних ночей для нічних молитов. Таку думку до мене вже висловив імам Абу Ісма’іль аль-Харауі, і ми навели його думку, а також думку інших вчених з достовірним ланцюгом передавачів… А щодо хадісів, які вказують на перевагу Раджаба, або перевагу посту в цей місяць, або посту в певні дні цього місяця, то вони ясно та відверто кажуть про ці переваги та особливості. Однак, всі ці хадіси можна поділити на дві групи: слабкі та вигадані» («Таб’іін аль ‘ажаб біма уарада в фадль Раджаб», 11). Далі Ібн Хаджар, хай змилується над ним Аллаг, зібрав у своїй книзі одинадцять слабких та двадцять один вигаданий хадіс на тему переваг місяця Раджаб. В якості прикладу можна навести один з таких хадісів: «Перевага місяця Раджаб над іншими місяцями подібна перевазі Корану над іншою мовою» (Хадіс вигаданий, як про це сказав Ібн Хаджар, навів цей хадіс Ібн аль-Джаузі в своїй книзі «Вигадані хадіси», 2/576-581).

Щодо посту в місяць Раджаб повністю, і  посту в місяць Шаабан повністю.

Немає ніяких достовірних хадісів від Посланця Аллага, хай благословить його Аллаг та вітає, з приводу тримання посту весь місяць Раджаб, а також немає ніяких достовірних хадісів з приводу тримання посту весь місяць Шаабан. Крім того, до нас не дійшло, щоб хтось зі сподвижників постував ці два місяці повністю. Достовірно відомо, що Пророк Мухаммад, хай благословить його Аллаг та вітає, повністю постував лише в місяць Рамадан. Оскільки повідомляється в достовірному хадісі від Айши, хай буде задоволений нею Аллаг, що вона сказала: «Інколи посланець Аллага, хай благословить його Аллаг та вітає, постував так довго, що ми казали, що він взагалі не перериває посту, а інколи він не постував так довго, що ми казали, що він взагалі не постує. І я не бачила, щоб посланець Аллага, хай благословить його Аллаг та вітає, постував протягом цілого місяця, окрім Рамадану, як не бачила я, щоб (в якомусь місяці) він постував більше, ніж в Шаабані» (аль-Бухарі, 1969; Муслім, 1156 (175)).

Здійснення Умри (малого паломництва) в місяць Раджаб.

Не можна виділяти місяць Раджаб для здійснення Умри, наділяючи цю Умру якимись перевагами, оскільки немає достовірних доказів, які б вказували на те, що Пророк, хай благословить його Аллаг та вітає, робив Умру в місяць Раджаб або на те, що він сказав про його перевагу. Муджагід (один з табіїнів) сказав: «Тут ми почули, як мати правовірних ‘Айша чистить зуби в своїй кімнаті, і ‘Урва сказав: «О матінко, о мати правовірних, чи чуєш ти, що каже Абу ‘Абд ар-Рахман (Ібн Умар)?» Вона спитала: «Що ж він каже?» (‘Урва) сказав: «Він каже, що посланець Аллага, хай благословить його Аллаг та вітає, здійснив Умру чотири рази, (зокрема) – один раз в Раджабі». (На це) вона сказала: «Хай помилує Аллаг Абу ‘Абд ар-Рахмана! (Пророк, хай благословить його Аллаг та вітає) не здійснив жодної Умри без нього, але він ніколи не робив Умру в Раджабі!» (Аль-Бухарі, 1776). Також шейх Мухаммад ібн Ібрагім, хай змилується над ним Аллаг, сказав у своїх фетвах: «Щодо виділення деяких днів місяця Раджаб для здійснення малого паломництва або для здійснення якихось інших видів поклоніння, то все це не має ніякої основи в Ісламі, як це стверджував імам Абу Шама в своїй книзі «Аль-Біда’ уаль Хауадіс». А саме, він сказав, що не варто виділяти якийсь час для здійснення певних видів поклоніння, якщо він не був виділений Шаріатом. Оскільки немає переваги певного часу над іншим часом, окрім того, на який вказав Шаріат і виділив його (час), наділивши особливостями. Тому вчені засуджували виділення місяця Раджаб для багатократного здійснення Умри. Щодо людини, яка вирушила здійснити Умру в цьому місяці без переконання в тому, що в цьому є якась перевага, або її поїздка просто співпала з місяцем Раджаб, то в цьому немає нічого осудного».

Молитва Рагайіб.

Це намаз, який здійснюється в першу ніч на п’ятницю місяця Раджаб, який вигадали деякі шарлатани. Імам ан-Нававі, хай змилується над ним Аллаг, сказав: «Це скверне та осудне нововведення, яке складається з багатьох осудних речей. Є обов’язковим полишення цього нововведення, та засудження тих, хто його робить» (Фетви імама ан-Нававі, стор. 57). Вчений Ібн Таймія, хай змилується над ним Аллаг, сказав: «Намаз-рагайіб – це нововведення за одностайною думкою вчених-імамів, оскільки здійснення цього намазу не приписано ні Пророком Аллага, хай благословить його Аллаг та вітає, ні його халіфами. Жоден з імамів релігії, такі як, імам Малік, Аш-Шафі’і, Ахмад, Абу Ханіфа, Ас-Саурі, Аль-Ауза’і, Ал-Лейс та інші, не схвалили здійснення цього намазу. А наведений хадіс щодо намазу-рагайіб є неправдивим за одностайною думкою всіх хадісознавців» («Маджу’ аль-фатава», 23/134). Ібн ан-Наххас, хай змилується над ним Аллаг, сказав: «Це (намаз-рагайіб) нововведення, а хадіс, який наводять з цього приводу, є вигаданим згідно з одностайною думкою всіх хадісознавців» («Танбіх аль-Гофілін», 496). Вчений Ат-Тартушій пояснив початок даному нововведенню, сказавши: «Повідомив мені Абу Мухаммад аль-Макдісі: «Молитва рагайіб, яка здійснюється в місяць Раджаб та Шаабан, взагалі не існувала в Бейт аль-Макдіс (мечеть аль-Акса в Єрусалимі). Вперше її вигадали у нас в 448 році (за хіджрою, місячним мусульманським календарем), коли до нас в Бейт аль-Макдіс прибула людина з Набіліса, відома під іменем Ібн Абу Хамра, яка відрізнялася прекрасним читанням Корану. Саме він вперше прочитав в мечеті аль-Акса нічний намаз в середині Шаабану… Щодо намазу, який робиться в місяць Раджаб, то вперше його почали читати у нас в Бейт аль-Макдіс після 480 року (за хіджрою, місячним мусульманським календарем)» («Аль-хауадіс уа аль-біда’», 103). Також щодо хадіса про молитву рагайіб і про те, що він є вигаданим, згадали у своїх працях Ібн Аль-Джаузі, Абу аль-Хаттаб, Абу Шама, Ібн Раджаб, Абу аль-Фадль ібн Наср та інші.

Святкування ночі переселення та вознесіння (аль-Ісра ва аль-Мі’радж).

Дана подія святкується в ніч на двадцять сьоме число місяця Раджаб, хоча жодної достовірної інформації ні з приводу дати цього дня, ні з приводу легітимності його святкування не існує. Більше того, існують великі розбіжності серед істориків у питанні дати цієї події. Вчений Ібн Раджаб, хай змилується над ним Аллаг, сказав з цього приводу: «Наводиться (в деяких книгах), що в місяць Раджаб відбулися значимі події, однак вся ця інформація не достовірна. Так наводиться, що, начебто, Пророк, хай благословить його Аллаг та вітає, народився в першу ніч цього місяця, або, що він став пророком на двадцять сьомий день місяця Раджаб, а дехто сказав, що це відбулося на двадцять п’ятий день, однак, все це не достовірно» («Латоіф аль-Ма’аріф», 233). У шейха Ібн Усейміна, хай змилується над ним Аллаг, спитали щодо посту на 27 день місяця Раджаб та виділення цієї ночі серед інших для здійснення нічних молитов. На що той відповів: «Піст на 27 день місяця Раджаб та виділення цієї ночі для здійснення молитов є нововведенням у релігії, а будь-яке нововведення – це помилка» («Маджму’ аль-фатава», Ібн Усейміна, 20/440). Крім того, деякі, будучи переконаними в особливостях цього місяця, додатково роблять різні поклоніння: роздача милостині, заколювання тварини тощо. Однак, як вже згадувалося вище, ми не можемо і не маємо права виділяти для самих себе певні дні та робити в них певні види поклоніння. Оскільки у питаннях поклоніння ми, мусульмани, повинні слідувати лише Книзі Аллага та Сунні Його Посланця, хай благословить його Аллаг та вітає. Якщо ж, щось не буде відповідати цим двом основам (Корану та Сунні), то воно буде відкинуто, незалежно від того, робить це людина з добрими намірами чи з поганими. Оскільки Всевишній Аллаг вже довів до нас Свою релігію у досконалості, і ця досконала релігія, Іслам, не потребує ні додавання чогось, ні урізання чогось. Всевишній Аллаг сказав: «Сьогоднi Я завершив вам вашу релiгiю, довiв до кiнця Свою милiсть до вас i схвалив iслам як вашу релiгiю» (Коран, 3:5). У збірці імама Бухарі передається, що Посланець Аллага, хай благословить його Аллаг та вітає, сказав: «Хто принесе в нашу справу (Іслам) те, що не з нього (нововведення), то у нього це буде відхилено» (аль-Бухарі, 2697), а у Мусліма передається: «Хто зробить справу, яка не відповідає нашій справі, у того буде відхилено (буде відхилено це нововведення)» (Муслім, 1718). У багатьох може виникнути запитання: а що ж тоді можна робити в заборонений місяць Раджаб?! Відповідь проста: необхідно усвідомити, що цей місяць заборонений, тому слід більш серйозно поставитися до питання полишення гріхів та роблення благих справ. Необхідно покаятися перед Аллагом, і починати готуватися до місяця Рамадан, шляхом додаткових постів, затверджених Пречистою Сунною, шляхом прохання у Всевишнього здоров’я та сил для виконання приписаних поклонінь. Просимо у Всевишнього Аллага корисних знань, щирості та праведних справ, щоб опинитися в Судний День серед тих, хто досяг успіху! Амінь.

Вахітов М.

www.whyislam.ru

Українська версія підготовлена редакцією сайту www.lifeislam.org