Категорії людей в молитві

Хвала Аллагу Господу світів. Свідчимо, що немає божества, гідного поклоніння, окрім Одного Аллага, і немає у Нього співтоваришів. Свідчимо, що Мухаммад – раб Аллага та Його посланець, мир йому та благословення Всевишнього, а також всій його родині та сподвижникам. За допомогою молитви людина розкриває своє серце перед Аллагом, наближуючись до Нього. Молитва допомагає душі розвиватися та самовдосконалюватися у променях щирої Віри. Це готує віруючого до благородного та гідного життя в цьому світі і до вічного щастя в наступному. Молитва, як один з видів поклоніння, існувала у всіх народів, в усіх Шаріатах; до неї закликали всі без винятку посланці. Спілкуючись безпосередньо з Творцем небес та землі, молільник, тим самим, зміцнює цей дорогоцінний зв’язок. Важливість молитви в Ісламі виражається в тому, що вона є одним з центральних стовпів релігії. Нам було наказано виконувати її належним чином, так само, як робив її сам посланець Господа світів (мир йому та благословення Аллага). Молитва – це остання межа, з втратою якої зникає вся релігія. Саме про молитву в першу чергу спитають в раба Аллага в Судний День. Молитва – це найяскравіша відмінність між вірою та невір’ям. Аллаг (Святий Він та Великий) зробив молитву благим запасом мусульманина, в ній він знаходить відпочинок та радість, вона дає йому силу та рішучість. Молитва розвіює самотність подорожнього, скорочує дальність його шляху, пов’язує його з Аллагом і дає йому відчути близькість до свого Господа. З молитвою йде смуток та скорбота, відсторонюється зло, а на їхнє місце приходить душевний та тілесний спокій і умиротворення. В зв’язку з тим, що багато мусульман допускають недогляди в молитві і не керуються повною мірою сунною пророка (мир йому та благословення Аллага) при її звершенні, було вирішено написати цю невелику статтю, складену на основі книги імама ібн аль-Кайїма «Рясний дощ благодатних слів». Просимо Найщедрішого Аллага, Господа великого Трону, щоб ці слова принесли людям користь. Просимо Його, щоб Він допоміг імамам мечетей, проповідникам, муаззінам і всім молільникам наслідувати шлях посланця Аллага (мир йому та благословення Аллага), йти його стопами, керуватися його прикладом в усіх справах, і в тому, що стосується молитви зокрема. Також просимо Аллага прийняти у мусульман їхні молитви та всі праведні справи і зробити їх серед тих, хто йде прямим шляхом і подає іншим благий приклад.

Повороти в молитві

Повороти під час молитви бувають двох видів:

  1. Перший вид – це коли людина відвертається своїм серцем від Аллага у бік когось чи чогось іншого.
  2. Другий вид – коли людина повертається тілом під час молитви або кидає погляди з боку в бік.

Обидва ці види заборонені. Якщо молільник проявить покірність в своїй молитві та сконцентрує свої думки на спілкуванні з Аллагом, це допоможе йому і не дасть стороннім думкам заволодіти його розумом. Якщо ж щось, не пов’язане з молитвою, здолає людину та заволодіє її думками, то шайтан одразу знаходить собі лаз до такої молитви, щоб зіпсувати її чи понизити її якість, наскільки це можливо. Коли людина відволікається від основної мети молитви, то сама запрошує сатану погосподарювати в своєму поклонінні, і тоді, звісно, на молільника звалюються всі можливі нашіптування та сторонні думки. Пророк Мухаммад (мир йому та благословення Аллага) сказав:

فإذا صليتم فلا تلتفتوا, فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت

«Коли ви молитесь, то не повертайтеся, воістину, Аллаг спрямовує Свій Лик до лику Свого раба, коли той перебуває в молитві, доти, доки він не почне повертатися»[1]. Аллаг завжди буде повертати Лик до раба Свого доти, доки той буде зосереджений на своїй молитві, але якщо той, хто молиться, почне відвертати своє серце від молитви або кидати погляди в різні боки, то й Аллаг відвертається від такої молитви. Пророка (мир йому та благословення Аллага) спитали про повороти, які людина робить в молитві, і він сказав:

هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد

«Це вправна крадіжка, яку здійснює шайтан з молитви раба божого»[2]. Людину, яка крутиться в молитві, можна порівняти з тим, кого покликав до себе цар, потім посадив навпроти себе і почав говорити з ним. В цей час гість не звертає увагу на правителя, дивиться на всі боки, відволікається, думає про свої справи, і взагалі не розуміє, з ким  він зараз розмовляє. Як ви гадаєте, якої думки буде правитель про цю людину, і наскільки добре він ставитиметься до такого підданого?! В кращому випадку така людина залишить резиденцію царя, перебуваючи під його гнівом та невдоволенням. Хіба зрівняється недбалий молільник з тим, хто звертається до Аллага з цілковитою покорою,  скерувавши всі свої думки до Нього, наповнивши серце своє усвідомленням, що стоїть перед Господом світів?! Почуття щирого молільника переповнені відчуттям величності Господа, свідомість перебуває в покірності одному Аллагу, він соромиться навіть подумати про когось чи щось окрім Аллага. Різницю між цими двома молитвами добре описав Хассан ібн ’Атийя, він сказав: «Можливо, дві людини звершують однакову молитву, але різниця в ступенях між ними, як між небом і землею. Це тому, що один звернув серце своє до Аллага (великий Він та Славетний), а інший молиться недбало та неуважно. Адже навіть якщо людина звернеться до когось з творінь Аллага зі словами, в той час як їх буде розділяти якась завіса, то сприйняття між ними не буде, і вони не зможуть зблизитися. Так що ж ви думаєте про спілкування з Творцем (Великий Він та Славетний)?!» Якщо молільник звернеться до свого Творця, і буде розмовляти з ним через завісу марних думок та недоречних бажань, то душа буде зайнята лише цією завісою. Як же людина може бути зосереджена на своїй молитві, якщо намовляння захопили його серце та заволоділи розумом, не залишивши там місця зі спілкування з Аллагом?!

Шлях шайтана до руйнування молитви

Якщо раб Аллага стає на молитву, то шайтан закипає від злості, адже людина стає до найвеличнішої справи. Це справа, яку любить Аллаг та ненавидить шайтан. Молитва важче за все переноситься послідовниками Ібліса, тому вони докладають всіляких зусиль, щоб молитва не була зроблена як належить. Демони відволікають людину, спокушають, змушують забути про молитву, і намагаються порушити її всіма доступними для них засобами. Прибічники пітьми намагаються змусити мусульманина знехтувати молитвою і ставляться до неї недбало, поки той не полишить її остаточно. Якщо ж шайтану не вдається відвернути мусульманина від звершення молитви, і раб Аллага не піддається на диявольські хитрощі, то ворог Аллага підступає до його молитви та заважає йому контролювати серце та душу. Сатана нагадує тим, хто молиться, про те, що той не міг згадати до молитви. Можливо, людина забула щось, в чому вона мала нагальну потребу і вже втратила надію згадати, але під час молитви «хтось», наче, нагадує їй про забуте, щоб відволікти її серце від молитви сторонніми думками. Ворог Аллага бажає відволікти рабів божих від свого Господа, змусити їх звершувати молитву, позбавлену душі та щирості, щоб вона не була прийнята Всевишнім Аллагом, і не наближали молільників до свого Творця. Якщо ж не вдається відволікти людину від молитви повністю, то всі свої прагнення підлий диявол спрямовує на те, щоб позбавити молитву внутрішнього змісту, зробити з неї нічого не варту пустушку. Якщо йому вдається задумане, і людина робить те,  що хоче Ібліс, тоді людина завершує молитву, але гріхи, які мали полишити її, залишаються з нею, а в книзі добрих справ не з’являються нові записи.

Яка молитва стирає гріхи?

Гріхи стираються тією молитвою, в якій виконане все необхідне. Гріхи йдуть, якщо молитва зроблена щиро, з покірністю та богобоязливістю. Коли молільник встає перед Аллагом, то поклоніння тілом повинно супроводжуватися прагненням та роботою душі, тому що основа поклоніння лежить в серці. Після такої молитви мусульманин відчуває легкість в душі, наче тягар впав з його плечей, він відчуває прилив сил, спокій та бадьорість. В кінці такої молитви у того, хто молиться, буває бажання тягнути цю молитву і ніколи її не закінчувати, тому що він насолоджується нею та заспокоює свою душу. В молитві, яка витирає гріхи, віруючий відчуває себе так, наче він знаходиться в прекрасному тихому саду, він знаходить в ній відпочинок від проблем цього світу. Пізнавши смак щирої молитви, віруючий завжди прагне знову повернутися до неї, наче людина, яка знаходиться в неволі, прагне свободи та мріє знову вдихнути повними грудьми свіжого вільного повітря.

Молитва – відпочинок віруючого

Ті, які люблять Аллага кажуть: «Ми молимося та відпочиваємо, звершуючи молитву». Так само сказав і ватажок всіх віруючих, взірець для наслідування, пророк Аллага Мухаммад (мир йому та благословення Аллага):

يا بلال أرحنا بالصلاة

«О Біляле, (поклич людей) і дай нам відпочити в молитві»[3]. Пророк (мир йому та благословення Аллага) також казав:

جعلت قرة عيني في الصلاة

«Насолодою для очей моїх була зроблена молитва»[4]. Якщо молитва стане насолодою для очей мусульманина, то яка сила зможе утримати його від неї, і як він зможе бути без неї?! Турбота про молитву та втрата молитви. Якщо людина молиться, відчуваючи рух свого серця в напрямку до Аллага та насолоджуючись спілкуванням з Ним, то її молитва підноситься до небес, випромінюючи блискуче світло, досягаючи Милостивого Господа (Святий Він та Великий). Якщо ж людина молиться недбало, ліниво, не дотримуючись правил та меж, без покірності в серці, то її молитва розпадається подібно до того, як розпадається старий одяг, оголюючи свого господаря та залишаючи його без захисту. Прийнята молитва. Якщо людина хоче бути впевнена, що її молитва буде прийнята, то вона повинна звершити її так, щоб вона відповідала величі Того, до Кого вона звернена. Молитва, яка справді гідна того, щоб вважатися мольбою, зверненою до Аллага, Господа світів, буде прийнята, з дозволу Всевишнього.

Справи, які Аллаг приймає.

Справи, які приймає Аллаг, бувають двох видів:

  1. Перший вид: коли раб Аллага молиться і робить інші справи поклоніння, маючи в серці своєму зв’язок з Аллагом, постійно пам’ятаючи про Нього. Справи такого раба постають безпосередньо перед Аллагом (Святий Він та Великий). Всевишній дивиться на ці справи і бачить, що вони були зроблені з щирим серцем і були присвячені лише Йому, у пошуках Його задоволення. Аллаг бачить, що ці справи вийшли з чистого та шляхетного серця, яке любить свого Творця, бажає наблизитися до Нього. Такими справами Аллаг задоволений, Він любить їх та приймає.
  2. Другий вид: коли раб Аллага робить благі справи автоматично, за звичкою, без концентрації уваги. Починаючи справу, він бажає коритися Господу та наблизитися до Нього, тіло його робить всі необхідні рухи, але серце його далеке від згадування Аллага. Коли така справа піднімається до Аллага (Великий Він та Славетний), то вона не постає перед Ним, і Всевишній не дивиться на неї, але такі справи вписуються ангелами в книги людських справ. Ці записи будуть відкриті в День Суду та зазнають аналізу, і якщо в цих справах була якась частина щирості, то людину винагородять за це, а те, що не було зроблено заради Лику Аллага, буде відкинуто.

Аллаг приймає справи цієї людини, тому що вона мала правдивий намір поклонятися Аллагу, і буде нагороджена за намір. Прийняття Аллагом справ буде виражене в винагороді, до якої прагнула людина. Аллаг нагородить її чимось зі своїх Райських творінь: палацами, чудовою їжею, напоями та прекрасними дружинами. Щодо першого виду, то такі люди були задоволені і насолоджувалися самим праведним вчинком, вони прагнули наблизитися до Аллага, догодити Йому, їх радувало саме спілкування зі своїм Господом. Вони прагнули, в першу чергу, до вдоволення Всевишнього. Таким Аллаг дасть винагороду без ліку та наблизить їх, поселивши у вищих ступенях Раю. Це – два види молільників, кожен з яких, по-своєму, близький до Аллага, однак перша категорія отримує набагато більшу винагороду, ніж друга, і знаходиться далі від спокус та гріхів. Очевидно, ви вже зробили вибір, до якого виду молільників ви хотіли б належати.

Категорії людей в молитві.

  1. Категорія перша: це людина, яка несправедлива сама до себе, вона недбала до своєї молитви, недбала при звершенні омовіння, не дотримується приписаного часу, не виконує як належить стовпи молитви та її обов’язкові елементи.
  2. Категорія друга: той, хто слідкує за часом молитви, виконує всі стовпи та зовнішні дії, правильно бере омовіння, однак вона не зважає на душевну боротьбу проти внутрішніх напучувань. Через відсутність такої внутрішньої боротьби та пильного самоконтролю, думки її далекі від згадування Аллага, що зменшує цінність її молитви або знищує її повністю.
  3. Категорія третя: в цю категорію входять ті, хто уважний в своїх молитвах. Такі люди виконують все необхідне в практичному плані, дотримуються стовпів та обов’язків, і заразом не забувають вести внутрішню боротьбу за очищення намірів та думок. Такі молільники пильні в своїх молитвах, вони знаходяться в духовній боротьбі, щоб не дати ворогу Аллага можливість красти щось зі своєї молитви.
  4. Категорія четверта: до цієї категорії відносяться люди, які звершують молитву бездоганно, вони ідеально виконують всі стовпи молитви та обов’язкові елементи, пильно слідкують, щоб ніщо в їхній молитві не було зроблено неправильно або пропущено. Увага таких людей прикована до якісного виконання всіх сторін молитви як в духовному плані, так і в практичному, вони прагнуть робити акт поклоніння Аллагу якнайкраще.
  5. Категорія п’ята: ця категорія майже повністю співпадає з четвертою, але молитва цієї категорії відрізняється ще тим, що той, хто молиться, настільки явно відчуває зв’язок з Всевишнім, наче він бачить Його на власні очі та стоїть безпосередньо перед Ним. Серце такого мусульманина під час молитви повністю спрямоване на спілкування зі своїм Господом, воно сповнене хвалою та любов’ю до Нього. В світлі такої молитви будь-які напучення шайтана просто неможливі, тому що немає жодної перепони між Аллагом та Його рабом, і шайтан не знаходить місце, де він міг би вставити своє слово. Якщо мусульманин під час намазу прибирає всі перепони та завіси між собою та своїм Господом, то ці перепони наче відсуваються вбік і тепер вже самі починають захищати молитву людини від зовнішніх факторів, які впливають на якість молитви. Під час такої молитви ніщо не може заважати мусульманину. Шайтан не в змозі здолати стіну, яку раб Аллага побудував між собою та всім тим, що заважає йому спілкуватися зі своїм Творцем.

Перша категорія буде покарана Аллагом. Друга категорія буде вичитана за свою недбалість. Третій категорії будуть прощені гріхи і вони будуть очищені. Четверта категорія буде нагороджена великою винагородою. П’ята категорія – це наближені раби Аллага, адже насолодою їхніх очей в цьому світі була молитва, а той, хто насолоджується молитвою в цьому світі, в Світі Наступному буде насолоджуватися близькістю до Аллага (Великий Він та Славетний).

Підготував Абу Ясін Руслан Маліков

 www.whyislam.to

На основі статті «Маратібу ан-насі фі ас-саля»

Українська версія підготовлена редакцією сайту www.lifeislam.org

  [1] Ат-Тірмізі (2863) та Ахмад (16718). [2] Аль-Бухарі (751) [3] Абу Дауд (4985) та Ахмад (22578). [4] Ан-Насаї (3950) та Ахмад (13623).