Дуа

Хвала Аллагу, Який відповідає на мольби тих, хто звертається до Нього. Хвала Йому в цьому житті та в Наступному, й до Нього ми повернемося. Хай благословить Аллаг та вітає нашого пророка Мухаммада, його родину та всіх сподвижників. Дуа – це один з  найвеличніших видів поклоніння. Багато мусульман не надають йому належного значення та забувають про нього. Дуа – це міцний зв’язок людини з Аллагом (Святий Він та Великий). Перерахуємо деякі відмінні особливості та переваги дуа: По-перше, Аллаг (Святий Він та Великий) наказує нам звертатися до Нього. Всевишній сказав: «Ваш Господь сказав: «Кличте Мене і Я відповім вам!» (Той, Хто дарує прощення, 40:60). Він також сказав: «І коли раби Мої запитують тебе про Мене, то Я — близький, і Я відповідаю на заклики того, хто кличе Мене» (Корова, 2:186). По-друге, дуа – це і є поклоніння. Передається, що посланець Аллага (мир йому та благословення Аллага) сказав: «Дуа – це поклоніння»[1]. По-третє, за допомогою дуа Аллаг (Святий Він та Великий) позбавляє людину від бід. Зі слів Ібн ‘Умара (хай буде задоволений ним Аллаг) повідомляється, що посланець Аллага (хай благословить його Аллаг та вітає) сказав: «Мольба приносить користь в тому, що спіткало, і в тому, що може спіткати. Тож, звертайтеся з мольбою до Аллага, о раби Аллага!»[2]. По-четверте, Аллаг завжди з тими, хто звертається до Нього. Посланець Аллага (мир йому та благословення Аллага) передав слова Всевишнього: «Я поруч з думкою раба про Мене. І Я разом з ним, коли він згадує Мене»[3]. В дуа людина показує Аллагу (Святий Він та Великий) свою покірність та безпорадність, тим самим визнаючи своє рабство перед Ним. Вона повністю, всім серцем, покладається на Аллага й ні на кого іншого на рівні з Ним. Дуа – це одна з найблагородніших справ перед Аллагом. Посланець Аллага (мир йому та благословення Аллага) сказав: «Немає нічого благороднішого перед Аллагом, ніж дуа»[4]. Якщо раб не отримує в цьому житті те, що він просив у Аллага, то йому записується за це винагорода, яка накопичується для нього до Судного Дня. Там вона принесе людині більше користі, ніж тут. Необхідно пам’ятати про правила мольби до Аллага: 1. Людина повинна бути переконана в тому, що Аллаг відповість на її прохання. Посланець Аллага (мир йому та благословення Аллага) сказав: «Коли хтось з вас звертається до Аллага з проханням, нехай буде цілеспрямований, і не каже: «Господи! Пробач мене, якщо хочеш, помилуй мене, якщо хочеш, дай мені, якщо хочеш». Тому що ніщо не може примусити Аллага чинити проти Його власної волі»[5]. 2. Раб повинен просити Аллага всім серцем і не проявляти недбальства під час дуа. Передається від Абу Гурайри (хай буде задоволений ним Аллаг), що посланець Аллага (мир йому та благословення Аллага) сказав: «Робіть дуа, будучи впевненими у відповіді, і знайте, що Аллаг не відповідає на дуа того, чиє серце безтурботне та бездіяльне»[6]. 3. Треба просити Аллага завжди, якими б не були обставини. Передається від Абу Гурайри (хай буде задоволений ним Аллаг), що Пророк (мир йому та благословення Аллага) сказав: «Хто хоче, щоб Аллаг відповідав йому в бідах, нехай частіше звертається з мольбою в благополуччі»[7]. Під час дуа також бажано понижувати голос; промовляння має бути чимось середнім між шепотом та гучною розмовою. Треба просити Аллага, згадуючи Його прекрасні імена. На початку дуа необхідно прославити Господа та попросити миру та благословення нашому пророку Мухаммаду (мир йому та благословення Аллага). Треба намагатися просити Аллага в ті періоди, коли дуа частіше приймається. Не треба римувати дуа навмисно. Бажано під час дуа бути в омовінні та повернутися обличчям до Кибли, піднявши при цьому долоні догори. Раб повинен смиренно просити Аллага (Святий Він та Великий), показуючи перед Ним свою слабкість та безпорадність. В які періоди часу краще приймається дуа: - в Ніч Передвизначення, - глибокої ночі, - в кінці обов’язкових намазів, - між азаном та ікамою, - під час земного поклону, - в останню годину п’ятниці. Також дуа краще приймається від подорожнього, того, хто постує, від батьків та дуа, яке ти робиш за свого брата за його відсутності. Не втрачай можливість попросити Аллага в ці періоди часу та в цих ситуаціях, щоб Він вів тебе прямим шляхом, прийняв твоє каяття та пробачив гріхи, упущення та помилки. Проси Його, щоб Він укріпив тебе в релігії до самої смерті, вберіг від вогню, наділив вищим ступенем в Раю, і щоб кінець твого життя  був благополучним. Не забувай також про свою родину та своїх дітей. Багато пророків часто просили за своїх дітей. Проси і за ісламську молодь. Попроси Аллага окремо за вчених, проповідників, правителів мусульман та праведників. Попроси для них благополуччя, розсудливості та прямоти. Уникайте речей, які перекривають шлях мольбі. Інколи мольба людини залишається без відповіді, і причиною тому, виявляється, є вона сама. 1. Перша причина – це коли раб чекає швидкої відповіді від Господа на його дуа. Передається від Абу Гурайри (хай буде задоволений ним Аллаг), що посланець Аллага (мир йому та благословення Аллага) сказав: «Завжди на молитву раба буде дана відповідь, якщо тільки він не проситиме про скоєння злодіяння або розрив кровних зв’язків,  і якщо тільки не буде квапити події». Його спитали: «О посланцю Аллага! Що значить квапити події?» Він відповів: «Це коли раб каже: «Я звернувся з мольбою до Аллага багато разів, але не отримав відповіді!» і тоді він зневірюється і припиняє просити Аллага»[8]. 2. Друга причина - якщо їжа людини гріховна. Наприклад, її дохід – це лихварство, хабарі, крадіжки, присвоєння майна інших людей (особливо сиріт), віроломне ставлення до майна людей, найнятих робітників, обман довіри. Посланець Аллага (мир йому та благословення Аллага) сказав про людину, яка піднімає руки до неба та молить: «О Господи! О Господи! Але їжа її харам, питво її харам, одяг її харам і просякнута вона харамом… Хто ж буде відповідати такій на її клич?!»[10]. 3. Третя причина - коли раб припинив спонукати до схвального й утримувати від осудного. Посланець Аллага (мир йому та благословення Аллага) сказав: «Клянуся Аллагом, ви обов’язково повинні спонукати до схвального та утримувати від осудного, бо інакше Аллаг не забариться накласти на вас кару, після чого ви будете просити Його, але Він вам не відповість»[10]. Коли спитали Ібрагіма ібн Адхама: «Чому наші дуа залишаються без відповіді?», він відповів їм: «Тому що ви пізнали Аллага, але не підкорилися Йому, пізнали Посланця, але не пішли його шляхом, пізнали Коран, але не дієте згідно з його законами, користуєтесь милостями Аллага, але не дякуєте Йому за це, пізнали Рай, але не прагнете до нього, пізнали Пекло, але не боїтеся його, пізнали Шайтана, але не ворогуєте з ним, а погоджуєтесь з ним; пізнали смерть, але не готуєтесь до неї, ховаєте ваших мертвих, але не берете для себе з цього урок, забули про свої недоліки та замаєтесь недоліками інших людей». Той, хто кличе Аллага, знає, що дуа заспокоює душу людини, і їй стає легше переносити труднощі. Це вказує на те, що дуа було прийняте. Звертайся частіше до Аллага (Святий Він та Великий), проси Його і не ставай одним з тих, про кого посланець Аллага (мир йому та благословення Аллага) сказав: «Найслабшими з людей є ті, які не можуть робити дуа, а найбільшими скнарами є ті, які скупі на привітання»[11]. Послухай слова Аллага Всевишнього, Який звертається до тебе: «Ваш Господь сказав: «Кличте Мене і Я відповім вам!» (Той, Хто дарує прощення, 40:60). Він також сказав: «Хто відповідає на благання нужденного, коли той кличе Його, Хто відвертає зло й робить вас намісниками на землі? То чи є крім Аллага інший бог? Мало ви замислюєтесь!» (Мурахи, 27:62). О мусульманин! Сказав поет: Не проси потреби своєї у нащадків Адама, Проси Того, Чиї двері завжди відкриті для прохача. Аллаг гнівається, якщо ти припиняєш просити Його, А нащадок Адама гнівається, коли до нього звертаються з проханням. Не проси у тих, хто зачинив двері перед тобою, а проси Того, Чиї двері відчинені завжди. Він наказує тобі просити у Нього і обіцяє, що на твою мольбу буде дана відповідь. Проси Аллага щиро, всім серцем, з надією, що Він почує та виконає твоє прохання, адже Він Щедрий, Добрий та Милосердний. О Аллаг! Прийми від нас наші дуа, воістину, Ти – Чуючий, Знаючий. Та прийми наше каяття, адже Ти – Прощаючий, Милосердний. О Аллаг! Вбережи нас від того, чого ми боїмося, та приховай наші недоліки. О Аллаг! Пробач нас, наших батьків та всіх мусульман. І хай благословить Аллаг та вітає нашого пророка Мухаммада, його родину та всіх сподвижників.

Урок тридцятий Абдуль-Малік аль-Касім «40 уроків тим, хто застав Рамадан» Перекладено сайтом «Чому Іслам?» www.whyislam.to

Українська версія підготовлена редакцією сайту www.lifeislam.org

[1] Абу Дауд (1479),  Насаї (11464),  Тірмізі (3596),  Ібн Маджа (3829), Альбані (3407). [2] Тірмізі (3780), Хакім (1493), Альбані (3409). [3] Муслім (2675). [4] Тірмізі (3593), Ібн маджа (3829). [5] Бухарі (7477),  Муслім (2679). [6] Тірмізі (3709), Альбані (245). [7] Тірмізі (3606), Хакім (1544), Альбані (6290). [8] Муслім (2735). [9] Муслім (1015). [10] Ахмад (5388), Тірмізі (2259), Альбані (7070). [11] Табарані (5587), Ібн Хіббан (147), Альбані (1044).