Чи можна перекладати Коран на іншу мову?

Чи можна перекладати Коран на іншу мову? Питання щодо перекладу Корану на інші мови світу дуже цікаве і вимагає невеликого аналізу, оскільки можна в цьому питанні знайти критиків перекладів і, навпаки, тих, хто виступає за переклади Корану на інші мови. По-перше, потрібно розуміти, що Коран є одкровенням Всевишнього Бога своїм творінням і є одкровенням як за змістом, так і за формою, тому, звичайно ж, Коран є дивом, неперевершеним Словом тільки арабською мовою, тому, коли ми говоримо про переклади Корану, то ми маємо на увазі переклад смислів, а не переклад форми, бо це неможливо. Тому повсюдно поширилося поняття «Переклад смислів», цей переклад смислів по-суті є нічим іншим як тафсір (тлумачення) Корану і його роз'яснення. Всевишній Господь послав Коран, як заключне небесне писання, і послав обраного ним пророка і посланця Мухаммада абсолютно до всіх людей на землі. «Скажи:« О люди! Я - посланець Аллага до всіх вас» (сура А'раф, аят 158.) «Ми відправили тебе лише як милість для світів» (сура Анбія, аят 107.) У книзі «Сахіх» Мусліма приводиться хадис від Абу Муси аль-Ашарі, що посланець Аллага (хай благословить його Аллаг і вітає) сказав: «Клянуся Тим, в Чиїй долоні моя душа, будь-хто, хто почув про мене і не повірив в мене з цієї громади, будь він іудеєм або християнином, той увійде в Пекло». [Муслім 153] Перераховані вище докази вказують на глобальність заклику пророка Мухаммада (мир йому і благословення Аллага) і на те, що це послання має доноситися до інших людей для їх порятунку. «Скажи: "Аллаг - свідок між мною і вами. Цей Коран даний мені в одкровення, щоб я застеріг за допомогою нього вас і тих, до кого він дійде "» (сура аль-Ан'ам, аят 19). Муджахід про слова: «щоб я застеріг за допомогою нього вас» сказав: «Арабів», а про слова: «і тих, до кого він дійде», сказав: «Іноземці». Див. "Тафсір ат-Табарі" 9/183, "Тафсір Ібн Абі Хатім" 4/1271. Таким чином стало очевидним, що послання Мухаммада має бути проповідуване для всіх людей. Яким же чином можна проповідувати Коран, який був посланий Аллагом арабською мовою народам, які не володіють цією мовою? Вихід лише один – перекладати сенс одкровень усно або письмово тим, кому доноситься це послання. І підтвердження цьому ми знаходимо в житті сподвижників, а саме вони були тими, хто відкривав нові ісламські землі, хто навчав новонавернених мусульман і хто проповідував Коран і Сунну неарабським народам. Наводяться повідомлення, що одним з перших перекладачів Корану (смислів Корану) був Сальман аль-Фарісі, відомий перс, який прийняв Іслам, що саме він першим переклав суру «Фатіха» на перську мову. Перси не перейшли на арабську мову, тому не могли розуміти смисли Корану і потребували їх роз'яснення. Також відомо, що для поширення заклику Пророк (мир йому і благословення Аллага) спонукав сподвижників вивчати іноземні мови, щоб вони поширювали заклик на цих мовах. І він звелів Зайду ібн Сабіту (нехай буде задоволений ним Аллаг) вивчити сирійський мову (сірьянія) - мова іудеїв. Див. "Аль-Ісаба" 1/561. Також повідомляється, що 'Умар ібн аль-Хаттаб (нехай буде задоволений ним Аллаг) наказував амірам військ брати з собою перекладачів, щоб вони навчали людей, які увійшли до складу халіфату не з числа арабів. Див. "Аль-ахкам аль-фік'х аль-Хасса біль-К'уран аль-Карім" 576. Що ж сказали ісламські вчені про переклади Корану (переклади смислів)? Сказав аль-Бугуті: "Є похвальним переводити сенс Корану, якщо є потреба в перекладі, щоб розуміти його значення. І цей переклад буде смисловим і тлумаченням до нього на даній мові, але це не буде вважатися Кораном і дивом ". Див. "Аль-Кашшаф" 1/340. Імам аш-Шатибі (хай змилується над ним Аллаг) в своїй праці «аль-Мувафакат» як аргумент про дозволенність перекладу священного Корану послався на консенсус вчених щодо допустимості роз'яснення смислів Корану для обивателів, які не володіють необхідним рівнем розуміння, необхідним для осягнення тонких смислів. Також переклади смислів Корану допускали відомі вчені ісламської умми, як муфассір Абу Абдулла аль-Куртубі в своїй книзі «Аль-Джамі ль-ахкам ль-Куран» та Ібн Хаджар аль-Аскаляні в своїй роботі «Фатх ль-Барі» та Ібн Теймія в своїй праці «Кітаб Накді ль-мантик». Більш того, багато ісламських вчених говорили, що це навіть може відноситися до «Фарду-ль-Кіфая», тобто обов'язку, який лежить на всій ісламській громаді. Також про це говорили сучасні вчені. Запитали вчених Постійного комітету з фетв на чолі з шейхом Ібн Базом: «Деякі люди в нашому місті перекладають Коран на інші мови, і читають цей переклад без омовіння. Чи є їх вчинок правильним і чи можна переводити Коран на інші мови?» Вони відповіли: "Так, можна перекладати сенс Корану на неарабські мови так само, як дозволено тлумачення Корану арабською мовою. Це буде роз'ясненням їм його сенсу їхньою мовою. Однак цей переклад не іменується Кораном, а отже, людині дозволено чіпати без омовіння переклад смислів Корану, як і його тлумачення на арабській мові ". Див. "Фатауа аль-Ляджна" 4/167. В іншій своїй відповіді Комітет з фетв дав такий висновок: "Дозволено перекладати імена Аллага для тих, хто не знає арабської мови, якщо перекладач добре володіє обома мовами, так само як дозволено перекладати смисли аятів Корану і хадіси Пророка (нехай благословить його Аллаг і вітає), і так вони можуть дізнатися про Іслам. Аллаг є джерелом сил. Нехай Господь благословить пророка Мухаммада і його сім'ю і сподвижників, і дарує їм мир ". Див. "Фатауа аль-Ладжна ад-Даіма", (3/122). Перерахованих вище доказів достатньо, щоб зрозуміти, що переклади смислів Корану дозволені і, навіть більше того, є «фардом Кіфая» для ісламської умми, адже Аллаг поклав на членів цієї умми обов’язок донести Писання і цю релігію до інших людей. Виходячи з важливості завдання, поставленого перед перекладачем, можна констатувати, що по відношенню до нього висуваються серйозні вимоги:

  1. Перекладач повинен бути обізнаним в арабській мові і в мові, на яку буде перекладати;
  2. Перекладач повинен бути точним в перекладі;
  3. Перекладач повинен знати Шаріат, дотримуватися переконань прихильників Сунни та єдиної громади.

На сьогоднішній день сотні організацій займаються перекладами смислів священного Корану та їх розповсюдженням. Як наприклад, Центр імені короля Фахда в м.Медіна, де вже випущені переклади більш, ніж на 60 мов світу і де всі переклади проходять наукову експертизу на відповідність тексту оригіналу. Або, наприклад, турецький Діянет (міністерство у справах релігії) або єгипетський університет Аль-Азхар і так далі і це тільки найвідоміші структури, що працюють на міжнародному та офіційному рівнях. Але виникає питання, чому ж тоді з'являються ті, хто бореться з перекладами Корану і каже, що цього не можна робити. Перше, можливо ці люди думають, що в процесі перекладу загубиться істинний сенс деяких аятів Корану, але в такому випадку ми скажемо, що завжди залишається оригінал, який є еталоном і його не можна спотворити і в разі, дійсно, допущеної помилки перекладачем, ми завжди можемо повернутися до оригіналу і зрозуміти, що насправді несе той чи інший аят. По-друге, іноді відбувається просто понятійна плутанина, противники перекладів думають, що Коран перекладається по по-смислу і по-формі і тоді цей переклад іменується власне самим Кораном і він має такі ж ахками (законоположення) як й оригінал, ми скажемо: « ні ». Ні в якому разі не слід розуміти переклад СМИСЛІВ Корану власне як сам Коран, бо переклад є лише спробою донести смисли, закладені в Писанні. І, по-третє, існують єретики, сектанти, різноманітні заблудлі групи, які бояться перекладів Корану не в силу вищевказаних причин, а в силу того, що насправді Коран розбиває їх переконання, вибиває грунт з-під їхніх ніг і вказує на їх помилки. На сьогоднішній день зроблені сотні перекладів Корану на англійську, німецьку, французьку, російську, українську та інші мови світу і від цього Іслам тільки виграв, багато людей познайомилися з Ісламом, багато хто прийняв Іслам, багато хто відкрив для себе новий світ останнього одкровення, яке Бог послав для всього людства. Ігор Демур