Ар-Райян – двері з дверей Раю

Повідомляється зі слів Сахля ібн Саада, що пророк (мир йому та благословення Аллага) сказав:

«У Рая є вісім дверей, серед них є двері, які називаються ар-Райян[1], ніхто не ввійде в них окрім тих, хто постує» (Аль-Бухарі, Муслім)[2].

В іншій версії хадіса, яка наводиться в збірці аль-Бухарі, мовиться: «Воістину, в Раю є двері, які називають ар-Райян. В день Воскресіння в них увійдуть ті, хто постує, і не увійде до них ніхто окрім них. Будуть питати: «Де ті, хто постує?», тоді вони встануть, і ніхто окрім них не ввійде в ці двері, а коли вони зайдуть, вони будуть зачинені, і ніхто більше не зайде в них»[3]. У версії, яка згадана в збірці ат-Тірмізі говориться: «В Раю є одні двері, які називають ар-Райян. До них будуть кликати тих, хто постує, і ті, хто був з їхнього числа, увійдуть до них. А хто увійде до них, той ніколи більше не відчує спраги»[4].

Повідомляється від Абу Хурайри (хай буде задоволений ним Аллаг), що посланець Аллага (мир йому та благословення Аллага) сказав:

«Хто витрачав дірхами та динари (на шляху Аллага), тих покличуть з дверей Раю словами: «О раби Аллага, ось воно справжнє благо!» Тих, хто звершує молитви – покличуть з «дверей Молитви». Тих, хто боровся за віру – покличуть з «дверей Джихаду». Тих, хто постував – покличуть з дверей, які називаються ар-Райян, а тих, хто давав милостиню, покличуть з «дверей Милостині»». Абу Бакр (хай буде задоволений ним Аллаг) спитав: «Хай будуть мої батьки викупом за тебе, о Посланцю Аллага, той, кого покличуть до одних з цих дверей, вже не буде потребувати чогось іншого, а чи буде хтось покликаний з усіх цих дверей?» Посланець Аллага (мир йому та благословення Аллага) відповів: «Так, і я сподіваюсь, що ти будеш одним з них» (Аль-Бухарі та Муслім)[5].

В іншій версії мовиться: «… і покличуть його вартові Раю, кожен вартовий зі своїх дверей, і скаже: «О, такий-то (назве людину на ім’я) - увійди»[6]. У версії імама Ахмада говориться: «Для кожного, хто робить якусь праведну справу – є двері в Раю, їх будуть кликати за їхніми справами. І у тих, хто постує, є двері, з яких їх будуть кликати, вони називаються ар-Райян». Абу Бакр спитав: «О посланцю Аллага, чи буде хтось покликаний з усіх цих дверей», пророк (мир йому та благословення Аллага) відповів:

«Так, Абу Бакр, і я сподіваюсь, що ти будеш одним з них»[7].

Коли Абу Бакр питав пророка (мир йому та благословення Аллага), то мав на увазі, що якщо людину покличуть до одних дверей Раю, то цього їй буде достатньо, і вона не буде потребувати, щоб її кликали з усіх дверей. Адже головна мета – це вхід до Раю, і вона досягається шляхом входження в будь-які з його дверей. Разом з тим на питання «Чи будуть такі люди, яких покличуть з усіх дверей Раю?» Посланець Аллага (мир йому та благословення Аллага) відповів:

«Так». З цих хадісів ми дізнаємося про наступне:

 1. Тримати піст – це дуже праведна та гідна справа. На це вказує той факт, що одна з восьми райських дверей призначена саме для тих, хто постує.
 2. Двері ар-Райян – це назва одних з дверей Раю. Це слово утворено від слова «рий», що значить «насолода», «напування», «угамування спраги». Тримаючи піст, мусульманин утримує себе від пиття води, в той час як вона є однією з важливіших потреб людини, і тому самою доречною винагородою для того, хто постує, є угамування його спраги в Раю, після чого він ніколи більше не пізнає цього відчуття.
 3. Для кожного з видів поклоніння, які згадані в хадісі, такі як: молитва, боротьба за Віру, піст, милостиня – є свої особливі двері в Раю, через кожні з яких будуть заходити люди відповідно до того виду благих справ, в яких вони проявляли старанність за життя.
 4. У кожних дверей Раю є вартові з числа ангелів, які кличуть до дверей праведників, які відповідають їхнім благодіянням. Це вказує на те, що ангели люблять синів Адама і радіють зустрічі з ними. [8]
 5. Ці хадіси вказують на вищість та почесне становище Абу Бакра. З волі Аллага ангели будуть кликати його з усіх воріт Раю, тому що він був старанним в усіх видах поклоніння. Якщо пророк (мир йому та благословення Аллага) висловив стосовно чогось сподівання, як в словах: «Я сподіваюся, що ти будеш одним з них», то це неодмінно справдиться.

В одному з хадісів, які передані зі слів ібн Аббаса (хай буде задоволений ним Аллаг) повідомляється, що Абу Бакра будуть кликати з усіх куточків Раю, з кожного його рівня, з кожної кімнати[9].

 1. З хадісів зрозуміло, що людей, яких покличуть одразу з усіх воріт Раю, буде небагато[10].
 2. В хадісах мається на увазі, що заходити в ці двері будуть ті, хто робив додаткові праведні справи (мустахаб), не обмежуючись виконанням лише обов’язкових. Тих людей, які роблять обов’язкову частину згаданих благодіянь – дуже багато, але тих, хто намагається робити багато додаткових благих справа набагато менше, а тих, хто зможе бути старанним в усіх цих справах ще менше [11].
 3. Дозволяється похвалити людину в обличчя, якщо є впевненість, що це не приведе її до самолюбування та зарозумілості [12].
 4. Праведного мусульманина покличуть до всіх дверей Раю, і будуть кликати його всіма праведними справами, тим самим його буде вшановано за його постійні старання в усіх добрих справах, однак до Раю він увійде лише через одні двері, які обере.
 5. Для більшості людей старанність в усіх благодіяннях одночасно – є недоступною. Зазвичай, якщо людині полегшено щось одне, то вона знаходить труднощі в чомусь іншому, але інколи Аллаг відкриває перед однією людиною двері всіх благих справ, таких людей дуже небагато, і однією з них є Абу Бакр [13].
 6. Якщо людина часто робить якусь справу, то вона стає відомою цим і асоціюється у інших з даною дією. Наприклад, пророк (мир йому та благословення Аллага) сказав: «Тих, хто молився…», загалом, під даний опис підпадають всі мусульмани, всі вони моляться, але як було сказано вище, в даному випадку маються на увазі ті, хто був старанний у молитві та звершував її часто [14].

«Обрані хадіси про Рамадан»

Ібрагім Мухаммад Аль-Хукайль. Переклав Абу Ясін Руслан Маліков для сайту – www.whyislam.to “Чому Іслам?“.

Українська версія підготовлена редакцією сайту www.lifeislam.org

[1] «Ар-Райян» - це слово походить від арабського слова «рий», що означає – напування, насичення водою. Саме ж слово «райян» означає – той, хто вдосталь напився, повністю вгамував свою спрагу, напоєний. В жіночому роді це слово буде звучати «райя» і є розповсюдженим жіночим ім’ям у мусульман. Оскільки мовознавці не мають спільної думки щодо етимології слова «рай», то ми наважимося припустити, що воно бере початок від арабських «рий», «райян», «райй» (зрошення) або іншого однокореневого семітського слова. Іврит є однією з семітських мов, і сьогодні це найближча мова до арабської. До того ж в український мові є запозичення не лише з івриту, але і з самої арабської мови, слова, які увійшли в ужиток шляхом спілкування та історичних контактів з мусульманськими країнами. Ар-Райян – це вхід до Раю для тих, хто постує, які заради Аллага відчували спрагу в цьому світі і за це будуть нагороджені вічною насолодою в Раю.

[2] Аль-Бухарі (3084), Муслім (1155), ат-Тірмізі (765), ан-Насаї (4/168), ібн Маджа (1640), Ахмад (5/335).

[3] Аль-Бухарі (1797).

[4] Цей хадіс навів ат-Тірмізі (765) і сказав, що цей хадіс хороший достовірний одиничний (хасан сахіх ґаріб).

[5] Аль-Бухарі (1798), Муслім (1028).

[6] Аль-Бухарі (2686), Муслім (1028).

[7] Ахмад (2/449).

[8] «Фатх аль-Барі» (7/29).

[9] Див.: «Сахіх» ібн Хіббана (6867), версія хадіса, яка передається від Аббаса є слабкою, але аль-Хайсамі підкріпив її в книзі «Муджмау аз-заваїд» (9/46).

[10]Див.: «Фатх аль-Барі» (7/28).

[11] Див.: «Фатх аль-Барі» (7/28-29).

[12] Див.: «Шарх ан-Нававі» до збірки хадісів Мусліма (7/117).

[13] «Ат-Тамхід» (7/184-185).

[14] «Ат-Тамхід» (7/185).